Vild dansk havørn sætter aldersrekord

Jysk ørn på 37 år er suverænt Danmarks ældste havørn og kan være verdens ældste. Den har opfostret 23 unger og fået en ud at flyve i år Fine billeder af en ringmærket havørn (Haliaeetus albicilla) i det sydlige Jylland har afsløret, at den ikke […]

Ny Danmarksrekord af røde glenter

I løbet af få år er der sket en fordobling i antallet af røde glenter, som holder vinter i den danske natur. Det viser den nationale tælling, hvis facit i weekenden gav 566 røde glenter. Aldrig tidligere har den danske midvinter budt på så mange […]

Mere end halvdelen af broget fluesnapper-bestanden er væk

Det er sandsynligvis færre insekter på trækruterne og forringede levevilkår i vinterkvarterer i tropisk Vestafrika, der gør det vanskeligere at være fluesnapper. Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) fugletællinger dokumenterer, at bestanden af broget fluesnapper i Danmark er gået dramatisk tilbage Det skriver Jan Skriver for Dansk […]

Gør en forskel! Hjælp stæren!

Halvdelen af alle stære er forsvundet på bare 45 år Det er en rigtig god tid at opsætte redekasser til stæren og alle de andre ynglefugle, vi har fornøjelsen af i Danmark, selvom man måske tænker, at der er langt til foråret. Men allerede nu […]

Naturbeskyttelse er et ‘både og’ – ikke ‘enten eller’

Der er brug for mere plads til vild natur i Danmark i særlige naturzoner. Men hvis man satser ensidigt på naturzoner og rewilding, så vil det gå ud over både sjældne og almindelige fuglearter og forringe de nære naturoplevelser for danskerne, skriver bladet Fugle & […]