Gråspurven styrtdykker

Gråspurv

Gråspurven er på vej ud af landbolivet. Foto: Jan Skriver.

Gråspurven er gået markant tilbage som landsbyboernes og landmændenes nære nabo. Til gengæld er skovspurven blevet bymenneskets bedste ven. Det viser Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) tællinger af Danmarks almindelige fugle. De såkaldte punkttællinger har i 40 år trukket trends og tendenser ud af den danske fuglefauna. Det skriver Jan Skriver på vegne af Dansk Ornitologisk Forening 11. maj 2016.

Skovspurven har med flere næblængder overhalet gråspurven som menneskets nære ven og nærmeste nabo i byer og haver. Det viser Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) såkaldte punkttællinger, der hvert år tager pulsen på den danske fuglefauna.

I den aktuelle rapport ”Overvågning af de almindelige fuglearter i Danmark 1975-2015” bliver resultaterne af de årlige tællinger præsenteret.

Knap 350 erfarne ornitologer drager hver sommer og vinter af sted på stort set lige så mange ruter jævnt fordelt over hele landet, hvor de registrerer alle de fuglearter, de ser og hører.

Gennem årene tegner rutinetællingerne kurver, der kan pege enten op ad eller ned ad eller måske vise stabile tilstande for rækken af almindelige fuglearter.

Og her må det konstateres, at gråspurvens kurve dykker. Den folkekære grossenollike, der engang spillede hovedrollen i børnebøgerne om Peter Pjusk, taber terræn, om end den fortsat lokalt er ganske talrig.

I stedet vinder dens nære slægtning skovspurven frem og er for alvor flyttet til byen, hvor den i dag findes i stort set alle haver, parker og grønne områder.

skovspurv

Skovspurven har overhalet gråspurven med flere næblængder. Foto: Jan Skriver.

Landbolivet er lukket
– Gråspurven er i højere grad end skovspurven knyttet til landbrugslandet, hvor den kan finde frø, spildkorn og fødeemner i tilknytning til husdyr. Nu om dage er mange stalde blevet hermetisk lukket, så gråspurven har svært ved at finde både føde og redesteder. Der er også færre husdyr, som kommer på græs, hvilket mindsker gråspurvens muligheder for at finde føde. Disse faktorer udgør formentlig en del af forklaringen på, at gråspurven er gået meget tilbage, mens skovspurven, der i langt højere grad er en have- og byfugl, er i fremgang, siger Thomas Vikstrøm, der er biolog i DOF.

Fra 1970’erne og et par årtier frem blev den danske bestand af gråspurve på det nærmeste halveret. Den grå eminence blandt Danmarks spurvefugle er dog fortsat almindelig og formentlig lever der her i landet en bestand på op imod en million par.

Skovspurven har tidligere været betragtet som mindre knyttet til bygninger end gråspurven, men de senere årtier er den for alvor rykket ind på livet af danskerne.

Bestanden af skovspurve i Danmark blev fordoblet fra cirka 1980 og ti år frem, hvorefter kurven er fladet mere ud.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.