Vindmøllerne i Østerild Plantage i Thy vakte stor folkelig modstand, men alligevel ville Venstre åbne skovene for endnu flere møller.

Det vækker glæde hos både Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening (DN), at miljø- of fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) har måttet udskyde en liberalisering af skovloven på ubestemt tid. Det skriver Altinget.dk 21. februar 2017.

Danmarks Naturfredningsforening, der indsamlede mere end 35.000 underskrifter mod lovforslaget, håber, at udskydelsen er udtryk for, at regeringen er kommet på bedre tanker.

”Regeringen foreslog noget, der virkede meget tilfældigt og meget lidt underbygget. Og så har stort set alle aktører været ude at sige, at der ikke var behov for det, regeringen ville,” siger DN-direktør for Natur og Plan, Michael Leth Jess.

Jan Ejlsted.

Friluftsrådets direktør, Jan Ejlsted, er også tilfreds med, at loven er udskudt.

”Det er på sin plads med lidt eftertænksomhed både i forhold til processen, hvor aktørerne skal inddrages og i forhold til, hvad vi egentlig vil med vores skove,” lyder det i en pressemeddelelse.

Højlydte protester
Meldingerne kommer efter regeringen har taget ændringerne af skovloven af lovprogrammet. Det står ikke klart, hvornår regeringen vil fremsætte et lovforslag, og i mellemtiden er Skovrådet blevet inddraget i arbejdet.

I efteråret førte det til højlydte protester fra grønne organisationer og venstrefløjen på Christiansborg, da V-regeringen lagde op til at lempe reglerne for byggeri i skovene. Forsøgsordninger med riverraftning, jagthytter og vindmøller i skovene var centrum for den offentlige debat om det idékatalog, som regeringen i første omgang præsenterede for Folketingets partier.

Efter dannelsen af den nye trekløverregering har Konservative – som også var kritisk over for V-regeringens udspil – meldt ud, at der vil komme et nyt forslag til en skovlov, og at der skal ske en bedre inddragelse af relevante aktører i arbejdet. DN roser, at Skovrådet er blevet inddraget i arbejdet.

Esben Lunde Larsens lovforslag blev udskudt på ubestemt tid.

Sådan ville Esben Lunde Larsen ændre skovloven (udspil under V-regeringen)

Miljø- og fødevareministeren foreslog, at skovlovens regler justeres, så der blandt andet bliver bedre mulighed for:

  • Til- og ombygning af eksisterende boliger uden dispensation fra skovloven.
  • Opførelse af småbygninger som garager og udhuse i tilknytning til enfamiliehuse og sommerhuse.
  • Opførelse af jagthytter, småhytter til overnatning og campinghytter.
  • Arbejdsskure.
  • Ophævelse af fredskovspligt ved udstykning af driftsboliger og i forbindelse med naturgenopretningsprojekter.

En forsøgsordning, som giver større muligheder for benyttelsen af fredskovspligtige arealer til et begrænset antal projekter på følgende områder:
a)  Anlæg til friluftsliv .
b)  Børnehaver og andet institutionsbyggeri, f.eks. hjem for soldaterveteraner.
c)  Vindmøller på arealer, der primært er bevokset med nåletræer – eller i forbindelse med etablering af ny skov.

Kilde: Fakta fra Miljø- og Fødevareministeriet

 

Visited 2 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.