Grov manipulation af aktindsigter i sagen om landbrugspakken

eva-kjer-forsidenBT

Den helt centrale “skurk” i manipulationerne af oplysningerne om landbrugspakken var den sønderjyske Venstre-politiker Eva Kjer Hansen. Som den eneste er hun blevet “straffet” med tabet af sin ministerpost, men hun sidder fortsat i Folketinget.

Flere ministerier har i udleverede aktindsigter forsøgt at hemmeligholde en lang række centrale oplysninger om blå bloks landbrugspakke over for offentligheden. Men meget store dele af de hemmeligholdte oplysninger burde ifølge reglerne have været lagt åbent frem, vurderer eksperter. Det skriver Berlingske, 13. juli 2016. Om de åbenlyse ulovligheder vil få konsekvenser for de implicerede ministre og embedsmænd oplyses ikke.

Henrik_Studsgaard

Den centrale embedsmand, der har givet grønt lys for de mange bedragerier med mediernes aktindsigter, er departementchef Henrik Studsgaard, Miljø- og Fødevareministeriet. Han burde have sikret den korrekt overholdelse af lovgivningen.

Ministerierne har i aktindsigter til Berlingske fjernet omtrent fire femtedele af et 70-siders dokument. Ministerierne har været helt nede og fjerne deloverskrifter – eksempelvis overskriften »Baggrund« – og taget oplysninger ud af dokumenterne, selv om de samme oplysninger allerede var offentligt tilgængelige andre steder. Desuden er alle alvorlige advarsler om mulige EU-problemer med landbrugspakken systematisk fjernet.

Ministeriernes mørklægning af forløbet bag landbrugspakken bliver endnu mere problematisk af, at der er tale om miljøoplysninger, som myndighederne ifølge lovgivningen som udgangspunkt skal udlevere, påpeger eksperter.

Sammenligningen mellem de udleverede aktindsigter og dokumenternes originale indhold er blevet mulig, fordi Berlingske både har fået udleveret en række aktindsigter og samtidig er kommet i besiddelse af den originale og komplette version af dokumenterne på anden vis.

I foråret anmodede Berlingske specifikt om aktindsigt i regeringens såkaldte kvælstofcover med bilag fra december 2015. Kvælstofcoveret er centralt for sagen om landbrugspakken, fordi coveret viser, at regeringstoppen fra begyndelsen har kendt til en stribe problemer med landbrugspakken uden at viderebringe de samme advarsler til Folketinget. En problematik, Berlingske bragte frem i midten af juni.

LarsLøkkeRasmussen

Statsminister Lars Løkke Rasmussen har gentagne gange nægtet at oplyse om sin rolle i “gyllegate”, som ulovlighederne omkring landbrugspakken blev døbt. Han ses her (til højre) i gemytligt selskab med landbrugstoppen, mens Eva Kjer Hansen (yderst til venstre) stadig var inde i varmen.

Berlingske har fået udleveret kvælstofcoveret med bilag fra fem forskellige ministerier. Ministerierne har tilsyneladende koordineret og ned på sætningsniveau fjernet nøjagtigt de samme oplysninger.

Efter at Berlingske modtog kvælstofcoveret fra ministerierne, blev samme notat – med de samme udeladte passager – oversendt til Folketinget den 26. maj i år.

»Det er helt i forlængelse af den problemstilling, der er rejst om, at regeringen har villet skjule, at landbrugspakken kunne give klare problemer med EU. Oplysninger, som hverken offentligheden eller folketingsmedlemmer måtte få. Det er da et demokratisk problem,« siger juraprofessor Ellen Margrethe Basse fra Aarhus Universitet.

Læs hele artiklen og se de mange eksempler på ulovlighederne.

Ifølge landbrugsavisen.dk anbefaler juraekspert Oluf Jørgensen, at der oprettes et klageorgan, der kan håndterer typer som departementschef Henrik Studsgaard og eks-minister Eva Kjer Hansen.

Comments

comments

2 kommentarer til Grov manipulation af aktindsigter i sagen om landbrugspakken

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.