Svineindustrien øger medicineringen: Fem mio. danske grise skal have mere antibiotika

EU-Kommissionen har forbudt medicin med zink, som forhindrer smågrise i at få diarré. Notat fra Fødevareministeriet viser, at landmændene i stedet vil bruge antibiotika. Det skriver Magnus Bredsdorff på Ingeniøren.dk, 11. jul 2017.

Senest om fem år skal landmændene holde op med at give deres smågrise medicin, der indeholder zinkoxid, som forhindrer grisene i at få diarré, når de bliver adskilt fra soen. EU-Kommissionen har fulgt en anbefaling fra en komité under Det Europæiske Lægemiddelagentur og forbudt zinkmedicin.

Hvis forbuddet var trådt i kraft nu, ville det få antibiotikaforbruget til svin til at stige med to ton, hvilket svarer til 2-3 procent. Det viser et notat fra Miljø- og Fødevareministeriet, som biologen Søren Wium-Andersen har fået aktindsigt i og delt med Ingeniøren.

Yderligere 5,3 millioner grise skal have antibiotika
Ifølge notatet giver 85 procent af de 1.873 bedrifter, som opdrætter fravænningsgrise, i dag deres smågrise zinkmedicin for at mindske risikoen for diarré. Med et forbud mod den zinkholdige medicin vil 20 procent af deres grise få behov for antibiotika i stedet. Med en årlig produktion på 31 millioner smågrise svarer det til, at yderligere 5,3 millioner svin skal have antibiotika.

Den stigning i antibiotikaforbruget, som forbuddet mod zinkmedicin medfører, vil gøre det vanskeligt at nå målet i handlingsplanen mod de resistente svine-MRSA-bakterier, skriver ministeriet. Forbruget skal ifølge planen falde 15 procent fa 2015 til 2018.

Derimod behøver landmændene stort set ikke at frygte, at de får gule kort af myndigheder for at bruge for meget antibiotika. Ganske vist er cirka hver tiende fravænningsgris på en gennemsnitlig dag på antibiotika. Det kaldes også for behandlingshyppigheden, og den skal op på hver femte gris, eller helt nøjagtig 21,8 ud af 100 dyr, før de gule kort kommer på tale.

Fødevareministeriet konkluderer, at landmændene vil bruge antibiotika i stedet for zink, fordi det kun er en smule dyrere, 1,15 kroner per gris mod 75 øre for zink. Der er lige kommet en vaccine mod fravænningsdiarré på markedet, men den koster cirka fire kroner per gris.

Læs hele artiklen.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.