GYLLEGATE: AUs ’sektorforskere’ fik mundkurv på

Eva-Kjer-Hansen-10-07-2015

Eva Kjer Hansens politiske fiflerier fortsætter med at tiltrække sig opmærksomhed, til trods for at Kjer Hansen måtte forlade tillidsposten som minister. Tegning: http://myrthuelarsen.dk/

Forskerforum skriver 5. april 2016, at professor Jørgen E. Olesen, som har været en af de centrale forskere i Gyllegate, nu fortæller, at han blev blokeret af tavshedsklausuler. Han gerne ville have lagt AUs baselinerapportering frem noget før og kommenteret den, for så var lovbehandlingen og den omstridte Landbrugspakken måske forløbet anderledes. Så kunne lovgiverne have skærpet opmærksomheden på at foretage yderligere tiltag til at mindske udledningen af kvælstof, sagde professoren 4. april til P1-Orientering.

Professorens ytringsret og –pligt som forsker var imidlertid blokeret af, at der i kontrakten mellem Miljøministeriet og Aarhus Universitet stod, at AUs baseline-notat skulle være afleveret til Naturstyrelsen i begyndelsen af november, men at AU først måtte offentliggøre notatet to måneder senere, dvs. 1. februar (jf. kontrakt af 9. sept. 2015).

Regeringen gav på den måde forskerne mundkurv på, så de højeste eksperter først kunne kommentere sagen en måned efter, at lovforslaget var blevet fremsat og Folketingets partier havde krav på deres baggrundsviden. Tavshedsklausulen betød, at forskerne ikke kunne fortælle Folketinget, at det var forkert, når Miljørapporten foregav at bygge på AU-forskernes data og forudsætninger, hvor centrale dele af disse i virkeligheden var bearbejdninger / manipulationer lavet af ministeriets embedsmænd.

PoulNordemann-grey

Chefkonsulent Poul Nordemann Jensen, AU, var den første, der frasagde sig ansvaret for tallene i landbrugspakken.

Derfor fik sagen en besynderlig tidslinje, hvor Miljørapporten med de manipulerede data blev offentliggjort 10 dec. og Landbrugspakken d. 22. dec. 2015. Disse blev begge sendt i høring. Men først den 11. februar – efter tavshedsklausulens ophør og da FORSKERforum spurgte – meldte AUs forskergruppe ud, at AUs forskere ikke var ophavsmænd til hele Miljørapporten, da FORSKERforum spurgte til, hvem der ophavsmænd til konkrete tal i rapporten.

 ”Tallene er nye for mig.  Vi ved ikke, hvordan de er fremkommet, og hvem der er kilden. De stammer ikke fra vores rapportering ‘baseline-2021’, som der bl.a. henvises til”, udtalte AU-chefkonsulent Poul Nordemann Jensen fra AU ’sektorforskning’.

Læs hele artiklen her.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.