Varde-borgmester presser citronen for 6. gang

Varde_byggegrunde

JydskeVestkysten, 22. januar 2015.

Efter seks års konstant pres for få byggeri ind i Varde Ådal, men med fem afslag som resultat skulle man tro, at kommunalbestyrelsen i Varde havde fattet budskabet. Det seneste afslag faldt i november 2011, men nu forsøger det Venstre-dominerede byråd endnu en gang at få overtalt Natur- og Miljøklagenævnet til at lukke øjnene for det åbenlyse forsøg på at omgå gældende lov og regler.

Venstre har absolut flertal i kommunalbestyrelsen, og under ledelse af borgmester Erik Buhl Nielsen majoriserer man sin vilje igennem på tværs af alle andre hensyn. Så sent som i november 2014 lancerede borgmesteren under store bravader den nye politik for kommunen under sloganet ”Varde kommune – i ét med naturen” – og nu afsløres så den egentlig hensigt, nemlig luksusbyggeri i naturen.

Erik Buhl

Erik Buhl Nielsen (V) er borgmesteren, der prøver at presse citronen for 6. gang – for borgernes penge.

Der er ikke kun tale om luksusbyggeri i en del af et beskyttet EF-habitatområde, men Varde Ådal er også et naturområde, der gennem de seneste årtier er blevet naturgenoprettet for mere end 100 mio. kr. Kommunalbestyrelsens grønne samvittighed, den enlige repræsentant for de konservative, skovfoged Niels Christiansen, advarer mod projektet. Han frygter, at kommunen igen vil bruge borgernes penge på projektforslag, der ingen gang har på jorden.

Varde Kommune er berygtet for sin lemfældige omgang med lovgivningen på naturområdet. I følge JydskeVestkysten 20. december 2014 er der konstateret i alt 441 overtrædelser af naturbeskyttelses lovens paragraf 3 i den landbrugstunge kommune, primært ved ulovlige opdyrkninger til landbrugsformål.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.