Varde_byggegrunde
JydskeVestkysten, 22. januar 2015.

Efter seks års konstant pres for få byggeri ind i Varde Ådal, men med fem afslag som resultat skulle man tro, at kommunalbestyrelsen i Varde havde fattet budskabet. Det seneste afslag faldt i november 2011, men nu forsøger det Venstre-dominerede byråd endnu en gang at få overtalt Natur- og Miljøklagenævnet til at lukke øjnene for det åbenlyse forsøg på at omgå gældende lov og regler.

Venstre har absolut flertal i kommunalbestyrelsen, og under ledelse af borgmester Erik Buhl Nielsen majoriserer man sin vilje igennem på tværs af alle andre hensyn. Så sent som i november 2014 lancerede borgmesteren under store bravader den nye politik for kommunen under sloganet ”Varde kommune – i ét med naturen” – og nu afsløres så den egentlig hensigt, nemlig luksusbyggeri i naturen.

Erik Buhl
Erik Buhl Nielsen (V) er borgmesteren, der prøver at presse citronen for 6. gang – for borgernes penge.

Der er ikke kun tale om luksusbyggeri i en del af et beskyttet EF-habitatområde, men Varde Ådal er også et naturområde, der gennem de seneste årtier er blevet naturgenoprettet for mere end 100 mio. kr. Kommunalbestyrelsens grønne samvittighed, den enlige repræsentant for de konservative, skovfoged Niels Christiansen, advarer mod projektet. Han frygter, at kommunen igen vil bruge borgernes penge på projektforslag, der ingen gang har på jorden.

Varde Kommune er berygtet for sin lemfældige omgang med lovgivningen på naturområdet. I følge JydskeVestkysten 20. december 2014 er der konstateret i alt 441 overtrædelser af naturbeskyttelses lovens paragraf 3 i den landbrugstunge kommune, primært ved ulovlige opdyrkninger til landbrugsformål.

Comments are closed.