Hinsides løftebrud

DanJorgensen_Standup

Dan Jørgensen underholder med standup-komik i randzonesagen.

»Vi må selvfølgelig aldrig gå på kompromis med miljøindsatsen, og derfor er regeringens miljømål de samme, som de hele tiden har været.«

Yderligere pinligt bliver SR-regeringens tilbagetog i betragtning af, at den i sine rapporter til EU om dansk miljøtilstand allerede har godskrevet den positive effekt af de oprindeligt udlagte 50.000 randzonehektar.

Men pyt da, så kan EU-Kommissionen jo bare trække os for EU-Domstolen. Sådan som Kommissionen for nyligt har bebudet, at den vil gøre, fordi Danmark endnu ikke har lavet de vandmiljøplaner, der skulle have været færdige i 2009.

lederplads i dagbladet Information x. april 2014 hudfletter journalisten David Rehling S-R-regeringens totale knæfald for de rabiate landbrugsprovokatører i sagen om randzoner.  Ovenstående er et uddrag af leder, der begynder sådan her:

david-rehling-03

David Rehling.

Stolte traditioner. Det kan de to nuværende regeringspartier prale af, når det drejer sig om at beskytte natur og miljø. Den radikale regering under statsminister Carl Th. Zahle fik i 1917 gennemført Danmarks første naturfredningslov.

Senere var den socialdemokratiske statsminister, Th. Stauning, så optaget af naturfredningssagen, at han fik den overført til sit eget ministerium – og loven betydeligt udvidet. Hans indsats er mindet ved navngivningen af Staunings Plæne ved Klampenborg. I 1960’erne fik de radikale i VKR-regeringen naturfredningsloven yderligere udvidet.

Miljøbeskyttelsen fik i 1973 sin egen lov under en socialdemokratisk regering. Og i 1990’erne var socialdemokraten Svend Auken en markant miljø- og energiminister – også med internationalt gennemslag.

Når der kan være grund til minde om disse respektindgydende SR-viljer til naturens og miljøets gavn, skyldes det den beklagelige omstændighed, at de ikke længere er til stede.

En bundskraber blev nået, da SR-regeringen i sidste uge indgik aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og de konservative om at halvere de såkaldte randzoner i det åbne land. Randzonerne er den afstand på ti meter fra vandløb og søer, hvor der ikke må giftsprøjtes, gødes eller pløjes. Zonerne blev gennemført i 2010 under Lars Løkke Rasmussens VK-regering.

(forts.)

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.