DanJorgensen_Standup
Dan Jørgensen underholder med standup-komik i randzonesagen.

»Vi må selvfølgelig aldrig gå på kompromis med miljøindsatsen, og derfor er regeringens miljømål de samme, som de hele tiden har været.«

Yderligere pinligt bliver SR-regeringens tilbagetog i betragtning af, at den i sine rapporter til EU om dansk miljøtilstand allerede har godskrevet den positive effekt af de oprindeligt udlagte 50.000 randzonehektar.

Men pyt da, så kan EU-Kommissionen jo bare trække os for EU-Domstolen. Sådan som Kommissionen for nyligt har bebudet, at den vil gøre, fordi Danmark endnu ikke har lavet de vandmiljøplaner, der skulle have været færdige i 2009.

lederplads i dagbladet Information x. april 2014 hudfletter journalisten David Rehling S-R-regeringens totale knæfald for de rabiate landbrugsprovokatører i sagen om randzoner.  Ovenstående er et uddrag af leder, der begynder sådan her:

david-rehling-03
David Rehling.

Stolte traditioner. Det kan de to nuværende regeringspartier prale af, når det drejer sig om at beskytte natur og miljø. Den radikale regering under statsminister Carl Th. Zahle fik i 1917 gennemført Danmarks første naturfredningslov.

Senere var den socialdemokratiske statsminister, Th. Stauning, så optaget af naturfredningssagen, at han fik den overført til sit eget ministerium – og loven betydeligt udvidet. Hans indsats er mindet ved navngivningen af Staunings Plæne ved Klampenborg. I 1960’erne fik de radikale i VKR-regeringen naturfredningsloven yderligere udvidet.

Miljøbeskyttelsen fik i 1973 sin egen lov under en socialdemokratisk regering. Og i 1990’erne var socialdemokraten Svend Auken en markant miljø- og energiminister – også med internationalt gennemslag.

Når der kan være grund til minde om disse respektindgydende SR-viljer til naturens og miljøets gavn, skyldes det den beklagelige omstændighed, at de ikke længere er til stede.

En bundskraber blev nået, da SR-regeringen i sidste uge indgik aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og de konservative om at halvere de såkaldte randzoner i det åbne land. Randzonerne er den afstand på ti meter fra vandløb og søer, hvor der ikke må giftsprøjtes, gødes eller pløjes. Zonerne blev gennemført i 2010 under Lars Løkke Rasmussens VK-regering.

(forts.)

Comments are closed.