DanishCrown_besog
Fødevareminister Dan Jørgensen (S) har opnået stor positiv velvilje hos bl.a. direktør Kjeld Johannesen (th.) fra Danish Crown, fordi ministeren pludselig har erklæret sig parat til at se på en yderligere forøgelse af den rekordhøje årsproduktion af 30 mio. svin på de danske fabrikker. Foto: Fødevareministeriet.

I et omhyggeligt orkestreret mediespin er det lykkedes fødevareminister Dan Jørgensen (S) og hans spindoktor Morten Damm Krogh at få en banal hensigtserklæring til at tage sig ud som en “historisk aftale” og fra intet mindre end et “topmøde om svineproduktion”.

“Jeg er stolt over, at vi i dag tager et historisk skridt hen mod bedre dyrevelfærd i svinestaldene, som blandt andet betyder, at der i 2020 hver eneste dag er flere tusind færre døde pattegrise”, faslslog ministeren 13. marts i den på forhånd forberedte pressemeddelse, der udgik fra ministeriets presseafdeling i samme stund, det annoncerede “topmøde” var afsluttet.

Ministerens påstand om “flere tusind færre døde pattegrise” hver dag i 2020 har ingen bund i virkeligheden, og den uforpligtende hensigtserklæring fra det kortvarige møde savner enhver antydning af garanti for, at ministerens særdeles konkrete udmelding skulle være sand. Virkeligheden i år 2020 kan meget vel blive, at der dør endnu flere pattegrise end i dag.

Også hos Landbrug & Fødevarer var de store ord fundet frem. Minkavler Martin Merrild, der er formand for L&F, udtalte:

“I L&F er vi glade for, at det er lykkedes at lave en bred aftale, som cementerer Danmarks førerposition på dyrevelfærd, og som samtidig slår fast, at den danske svineproduktion også fremover kan sikre den vækst, som det danske samfund efterlyser. Med aftalen har vi styrket det fremadrettede arbejde med at finde løsninger på nogle af svineproduktionens store udfordringer”.

BrittaRiisDirektør Britta Riis fra Dyrenes Beskyttelse var anderledes forbeholden overfor den begejstrede minister og den glade L&F-formand. I en pressemeddelse samme dag kunne Dyrenes Beskyttelse blot erklære sig enig med Dan Jørgensen, når han siger, at den danske svineproduktion har store problemer med dyrevelfærden.

”Vi er glade for, at ministeren har sat fokus på, hvordan der skal ske forbedringer i den konventionelle danske svineproduktion. Udfordringen er nu at få hensigtserklæringerne fra topmødet omsat til konkret handling helt ud i staldene, hvor de kan mærkes for de enkelte grise”, skrev direktøren i pressemeddelsen fra Dyrenes Beskyttelse og afslørede dermed, at hele den “historiske aftale” blot er varm luft. Der er ingen aftale, blot en uforpligtende hensigtserklæring.

Siden 1998 har skiftende fødevareministre nærmest kontinuerligt nedsat arbejdsgrupper for bedre dyrevelfærd på svinefabrikkerne. Problemerne har været velkendte i årevis, så derfor fremstår “handlingsplanen” blot som en opremsning af velkendte udfordringer, f.eks. halebid, kastration og mavesår, som erhvervet hidtil ikke har ønsket at løse trods tilbud om millioner af skatteyderkroner til forskning. Senest har fødevareministeren afsat yderligere 20 mio. kr. til to af de mest gennemanalyserede velfærdsproblemer, halebid og kastration.

Det stort anlagte mediespin har sandsynligvis haft ministerens nyansatte spindoktor Morten Damm Krogh som general. Han tiltrådte 20. januar og har selvfølgelig haft tilrettelæggelsen af dette mediestunt som en af sine første hovedopgaver.

Allerede i ministeriets indbydelse til mødet fastslås det, at der ville være tale om et “topmøde”. Denne betegnelse bliver efterfølgende cementeret af ministeriets presseafdeling, der også opfinder begrebet den “historiske aftale” om forbedret svinevelfærd, til trods for at parterne reelt blot har underskrevet en uforpligtende hensigtserklæring.

Der er tale om en opremsning af de velkendte problemer i den stærkt industrialiserede kødproduktion, som man har kæmpet forgæves med i årevis. Imidlertid rummer den “historiske aftale” en tekst, ingen ville drømme om at afvise. Selv de mest “hardcore” pragmatikere i svineindustrien ville næppe sige nej til at love en indsats for “bedre dyrevelfærd”, så længe der ingen konkrete krav er på bordet.

Se Landbrug & Fødevarers video fra den højtidelige “ceremoni” med underskrivelse af den harmløse hensigtserklæring.

MortenDammKrogh

Fødevareministeren har ansat Morten Damm Krogh som særlig rådgiver. Han er 35 år og kommer fra en stilling som international sekretær på Socialdemokraternes partikontor. 

Morten Damm Krogh har tidligere været ansat som politisk rådgiver og daglig leder af Poul Nyrup Rasmussens politiske sekretariat i Europa-Parlamentet samt som miljøpolitisk konsulent i Danmarks Naturfredningsforening.

Morten Damm Krogh skal bistå fødevareministeren med faglig-politisk sparring i det regeringspolitiske arbejde, og derudover deltage i ministeriets presse- og informationsarbejde.

Han tiltrådte stillingen som særlig rådgiver mandag 20. januar 2014.

Visited 4 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.