Asnæsværket på Asnæs ved Kalundborg er DONG Energy’s største kraftværk med tre aktive blokke, der samlet kan levere 1.057 MW el og op til 741 MJ/s varme. Det første produktionsanlæg, Asnæs 1, blev sat i drift i 1959, og i 1981 blev Asnæs 5,der er Danmarks største kraftværksblok på 640 MW, sat i drift. Kraftværket bruger kul som hovedbrændsel, men den store blok 5 kan også køre på Orimulsion. Olie er reservebrændsel på alle tre aktive blokke. Foto: Wikipedia.

Dette debatindlæg er skrevet af Gry Bossen, klimapolitisk talskvinde, Verdens Skove.

Asnæsværket gøres ”grønt med skattekroner” beretter flere danske medier i anledning af at DONG’s kulfyrede kraftvarmeværk omdannes til at fyre med flis. Mens DONG og Novo Nordisk smider om sig med superlativer og glæde over deres fælles projekt, så forsømmer de fine ord og skåltalerne at nævne de kæmpemæssige udfordringer, der knytter sig til anvendelse af biomasse. Biomasse er et vidt begreb og kan tage mange former.

Gry Bossen.

Træbaseret biomasse i form af træflis kan dog være stærkt problematisk. Bare det at sætte biomasse i samme kategori som vedvarende energikilder som vind og sol, er i sig selv vildledende. Biomasse kommer fra træer, der hugges, fældes og brændes med ledsagende CO2-udslip. Dette er i udgangspunktet ikke en klimaneutral energiform og hjælper os ikke med at nå målsætningerne i klimaaftalen fra Paris i 2015. Tværtimod. Undersøgelser som f.eks. en VVM-analyse foretaget af EU i 2016, viser at afbrænding af træbaseret biomasse udleder mindst lige så meget, hvis ikke mere, CO2 end afbrænding af kul. På den baggrund er det uacceptabelt at hævde at afbrænding af flis fremmer den grønne omstilling, når udledningen af CO2 overordnet set kan øges.

DONG’s påstande om ”bæredygtig træflis” fortjener også en kraftig korrektion. Det forleder forbrugeren til at tro, at der er tale om flis fra garanteret og reelt bæredygtigt skovbrug. Dette er imidlertid langt fra tilfældet. For at bedømme om træflis er bæredygtigt produceret, er det nødvendigt at sikre at det kommer fra bæredygtigt skovbrug, hvorfor der kun bør bruges FSC-certificeret træ. Det er velkendt, at DONG og andre energiselskaber fortsat rask væk bruger træ, der ikke lever op til de høje krav, der er nødvendige for at verdens skove skal udnyttes bæredygtigt.

Det ny Asnæsværk bliver derfor desværre langt fra så grønt som lovet.

Flis og tømmer til grøn energi – hvor bæredygtigt er det lige? Foto: Søren Wium-Andersen.

Comments are closed.