Holland har den højeste tæthed af husdyr i EU, og det betyder en voldsom forurening med gylle af alle vandområder. Privatfoto

Et ambitiøst statsligt program for at tackle Hollands forureningskrise forårsaget af en overbelastning af gylle møder hård modstand fra landmænd

Den hollandske regering har fremlagt en gigantisk plan til 25 mia. € (183 mia. kr.) for radikalt at reducere antallet af husdyr i landet, som kæmper for at begrænse den voldsomme forurening med husdyrgødning. Planen skal realiseres over de kommende 13 år. Det skriver The Guardian, den 15. december 2021.

En aftale om at købe landmænd ud for at forsøge at reducere niveauet af kvælstofforurening i landet er blevet diskuteret i nogen tid, og blev endelig bekræftet med aftalen fra en ny koalitionsregering i Holland tidligere på ugen.

Næstefter Holland og Belgien (og den lille østat Malta) er det Danmark, der topper listen over gylleplagede EU-lande. Selvom både Tyskland og Spanien har langt flere husdyr end Danmark, så er tætheden væsentligt højere hos os, hvor det især er den årlige produktion af 42 mio. svin, der forurener. Kilde: Eurostat

Men planen, den første af sin slags i verden, er blevet mødt med en enorm modreaktion fra landbruget, der har iscenesat store gadeprotester i de senere år ved udsigten til hård regulering og opkøb. De frygter permanent nedgang for fødevareproduktionen i landet, hvis for mange landmænd bliver tvunget til at holde op.

Når det kommer til svin, er Danmark det hårdest ramte land i EU. Til gengæld har Holland langt flere kvæg end Danmark.
Tjeerd de Groot. Pressefoto

“Vi ønsker ikke, at systemet skal kollapse,” udtalte mælkeproducent Marije Klever fra den hollandske unge landmænds fagforening. Hun sagde, at landmændene ville modsætte sig alle ikke-frivillige foranstaltninger. »Jeg er jordejer, så et kritisk spørgsmål er, om regeringen har lov til at skubbe landmændene bort fra jorden. Det skal ikke være Haag (regeringen, red.), der fortæller landmændene, at de skal forlade erhvervet. Vi har brug for en aftale.”

Mens Holland er blevet rost internationalt som “det lillebitte land, der fodrer verden” og kontinentets største kødeksportør, kæmper man på hjemmefronten med en forureningskrise forårsaget af gylle fra det enorme overskud af husdyr. Desuden har mange fejlplacerede svinebrug fået lov at udvikle sig på bekostning af lokalbefolkningens livskvalitet, og disse fabrikker skal nu også fjernes.

“Vi kan ikke være det lille land, der brødføder verden, hvis vi skider os selv ihjel,” sagde parlamentsmedlem Tjeerd de Groot, fra partiet Demokraterne 66, som er en del af koalitionsregeringen i Holland.

Holland har den højeste tæthed af husdyr i Europa – mere end fire gange større end i Storbritannien eller Frankrig – med mere end 100 millioner kvæg, høns og svin i alt.

Dyrene producerer gødning, som ved blanding med urin frigiver ammoniak, en kvælstofforbindelse. Hvis det kommer ud i søer og vandløb via afstrømning fra landbruget, skader for meget kvælstof følsomme naturlige levesteder.

Lokalsamfundene i de danske landdistrikter er om muligt endnu mere plagede af stank, støj og sygdomskim end den hollandske befolkning, men skiftende regeringer har konsekvent nægtet kommunerne ret til at gribe ind overfor de værste forurenere indenfor kødindustrien. Læs mere her:

Greenpeace anklager: Ingen hjælp at hente mod svinefabrikkernes stank og støj

 

Den hollandske højesteret afgjorde i 2019, at regeringen bryder EU-lovgivningen ved ikke at gøre nok for at reducere forureningen med overskydende kvælstof i sårbare naturområder fra landbrug og industrielle aktiviteter.

Den 13-årige multimilliard-plan, der netop er blevet offentliggjort, går ud på at betale nogle af hollandske kødproducenter for at flytte deres fabrikker eller helt forlade industrien og hjælpe andre med at gå over til mere ekstensive (i modsætning til intensive) landbrugsmetoder med færre dyr og et større areal med jord.

Så ujævnt fordeler kødindustrien sine produktionsdyr i de europæiske lande. Kilde: Eurostat

(Læs hele artiklen)

Bannerfoto: Holland er kendt for sine farvestrålende tulipanmarker, mens gylleforureningen fra millioner af produktionsdyr udgør bagsiden af medaljen. Foto: GerardM at nl.wikipedia

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Kommentarer

  1. Er simpelthen så træt af at så mange landmænd i EU syntes de skal producere kød og æg til resten af verden. Når man ser på hvordan miljøet og dyrene bliver behandlet er det grotesk at det stadig finder sted og med diverse regeringers skræk for at ændre på dette. Ingen andre selvstændige erhvervsdrivende har været på livslang offentlig ydelse. Nok er nok!

  2. Carsten Troelsgaard

    Holland er ikke meget større end Danmark. Med endnu flere svin og køer er det skidt nok, men at der bor ~17 mill mennesker får mig nærmest til at føle mig privilegeret her i Danmark, hvad svineriet angår.

Skriv en kommentar