Greenpeace anklager: Ingen hjælp at hente mod svinefabrikkernes stank og støj

Se dokumentarfilmen fra Greenpeace.

Kvalme, hovedpine, åndedrætsbesvær og diarré. Naboer til store svinefabrikker rundt om i Danmark lever med stærkt ubehagelige symptomer fra de sundhedsskadelige stoffer, der bliver ledt ud fra svinefabrikkerne.

Overalt i landet klager naboer til svinefabrikker over de gener, de må leve med. Indbyggerne i og omkring landsbyen Tingerup syd for Holbæk er plaget af de kæmpe svinefabrikker, de er omringet af – og som bliver ved med at udvide, uden at indbyggerne kan gøre noget.

Der er grønne algebelægninger overalt i Tingerup takket være forureningen fra svinefabrikkerne. Foto: klip fra Greenpeace-filmen

Greenpeace har i denne 27 minutter lange dokumentarfilm undersøgt forholdene i et område syd for Holbæk, hvor tidligere næstformand i Bæredygtigt Landbrug, Peter Kjær Knudsen, og hans tre sønner driver ni svinefabrikker.

Naboerne til nogle af fabrikkerne har i årevis klaget over symptomer som åndedrætsbesvær, hovedpine, kvalme, diarré og opsvulmede øjne og svælg, og symptomerne er værst, når stanken fra staldene er værst. Der kan næppe herske tvivl om, at hvis der var tale om gener fra kemiske udslip fra produktionsvirksomheder, ville der for længst være grebet ind, men svineindustrien er fredhellig. Politikerne tør ikke røre de aggressive svinefabrikanter.

Holbæks socialdemokratiske borgmester forstår godt de fortvivlede naboer til svinefabrikkerne, men føler sig magtesløs på grund af lovgivningen. Foto: klip fra Greenpeace-filmen.

Magtesløs

Naboer til Peter Kjær Knudsen og hans tre sønners svinefabrikker ved Holbæk har igennem flere år forsøgt at råbe Holbæk Kommune op, men Holbæks borgmester, Christina Krzyrosiak Hansen, føler sig magtesløs over for svineproducenters udvidelser af de store svinefabrikker. Og hun forstår godt borgernes frustrationer.

– Ja, selvfølgelig forstår jeg dem. Jeg var selv en af dem, der stemte nej til nogle af de første udvidelser, der kom. For det var på det tidspunkt, vi kunne gøre det. Det kan vi ikke nu, siger Christina Krzyrosiak Hansen i filmen.

– Jeg føler mig faktisk magtesløs som borgmester. Når det kommer til stykket, kan jeg ikke direkte gøre noget for at stoppe dem, siger hun om muligheden for at afvise svineproducenters ansøgninger om at udvide produktionen.

Greenpeace tilbød flere gange Peter Kjær Knudsen taletid i filmen, men hver gang afbrød han telefonforbindelsen. Foto: klip fra Greepeacefilmen.

Holbæk er desværre langt fra den eneste kommune i Danmark, hvor naboer lider på grund af svinefabrikker. TV2 har rapporteret om lignende problemer i Skanderborg Kommune.

Greenpeace mener, der er brug for en lovændring, som giver kommuner og borgere mulighed for at sige nej tak til svinefabrikker. Og der er brug for, at Danmark skærer ned på produktionen af svin – for naboernes, naturens, miljøets og klimaets skyld!

Ifølge Greenpeace er landbrugspakken fra december 2015 den direkte årsag til, at naboer til svinefabrikker ikke længere kan beskyttes mod udvidelser. Landbrugspakken blev presset igennem af de to Venstre-politikere Eva Kjer Hansen (tv.) og MF Erling Bonnesen (th.)

Skriv under for færre svinefabrikker i Danmark her!

Se også Greenpeace-filmen om svinefabrikken på Tuse Næs

Her er nogle af de naboer, der lider under stank og støj fra svinefabrikkerne ved Holbæk. Klip fra Greenpeace-filmen.

Comments

comments

6 kommentarer til Greenpeace anklager: Ingen hjælp at hente mod svinefabrikkernes stank og støj

 • Holger Øster Mortensen skriver:

  Gylle er en giftig cocktail

  Med denne aktion arrangeret af Greenpeace og med støtte fra lokalbefolkningen, har vi nået en milepæl i kampen mod de store svineudvidelser i Danmark. Ikke mindst fordi der nu sættes fokus på de direkte sundhedsfarlige stoffer i gylle – og altså truslen mod folkesundheden.

  Det siger sig selv, at en så stor svineproduktion på et relativt lille område vil præge hele nabolaget med støv, støj og stank – og altså sundhedsskadelig stank. 365 dage om året lider de fleste naboer af plager fra flere store svinefabrikker. I alt omkring 200.000 slagtesvin i nærområdet. Aerosoler fra ventilationsskorstenene vælter ud over nabolaget, en enhver dansker kender den ulidelige stank af gylle. En ting er stanken – noget andet de livstruende konsekvenser af den kumulative virkning fra de mange kemiske stoffer i gylle.

  Mange andre steder i landet må naboer til svineindustri finde sig i de samme kvaler. F.eks. er området nordvest for Skanderborg et sandt svineinferno. Mellem de små byer Dover, Svejstrup, Hemstok, Hårby og Virring produceres årligt omkring 250.000 slagtesvin årligt. Her har TV2OJ påvist, at mange naboer har udviklet forskellige former for luftvejslidelser. Diarre´, hovedpine og kvalme er dagens orden. Også Odder Kommune, Als, Mors og Bornholm er hårdt ramt.

  Gylle består af mindst 300 forskellige mere eller mindre giftige kemiske stoffer. Det aller mest livsfarlige og luskede stof er muligvis svovlbrinte. Hvor ofte har man ikke hørt det sørgelige budskab: Far og søn omkommet i gyllekanal. Hvordan påvirker det så ikke naboer, der hver eneste dag bliver udsat for disse giftige gasarter og andre giftige substanser? Gylle er ikke en stabil kemisk sammensætning, men undergår en stadig biologisk og kemisk forvandling til nye og ikke mindre giftige stoffer.
  Andre stoffer som toulen, cresoler, phenoler og syrer og baser er mindst lige så livstruende som svovlbrinter. Et enkelt gram phenol kan være dødeligt.

  Hvorfor findes der ingen grundige undersøgelser af disse giftige forhold i svineindustrien? Hvorfor råber Lungemedicinsk Selskab ikke gevalt? Embedslægerne – i dag Styrelsen for Patientsikkerhed – er klar over denne giftige sammenhæng, men kommer tilsyneladende ikke til orde. Lungeambulatorier landet over skal på overarbejde og få gjort noget ved denne folkesygdom.

  Naboer til svineindustrierne må ikke alene finde sig i livstruende kemiske stoffer fra svinenaboen, men må også lide den tort at blive stavnsbundne til deres usælgelige huse. Det er selve Grundlovens §73 om boligens ukrænkelighed, der er i spil. Det er fuldkomment uantageligt i et land, der normalt kalder sig for en retsstat. Svineindustrien hærger landet. De ramte naboer skal kompenseres.

  Forklaringen er såre simpel. Danske svineproducenter har været i stand til at danne en usædvanlig stærk lobby – naturligvis godt hjulpet af svinesektionen på Axelborg (SEGES). Disse stærke kræfter fik under den senere fyrede landbrugsminister Eva Kjer Hansen (V) gennemtrumfet, at de enkelte kommuner ikke længere har kontrollen over svineudvidelser. En del af Landbrugspakken. De grundlæggende regler i denne skal omgående rulles tilbage, og tilsynet med svineudvidelser – og andre miljøsager – lægges tilbage i kommunerne. Kun kommunerne kender forholdene ude i de stinkende landdistrikter.

  • Mona Blenstrup skriver:

   Naboer og andre udsættes også for chikane, hvis de bliver for højrøstede. Voldsom kørsel forbi ejendommen, støj fra maskiner som kører unødvendigt, indtrængen på ejendommen hvis svineejere mener sig berettiget til det samt fysisk konfrontation. De tåler sjældent, at andre betrædelsen deres (kreditforenngens) jord men render gerne rundt på andres – med jagthund.

   • Holger Øster Mortensen skriver:

    Det er de rene mafiametoder. Mange naboer til de aggressive svinebaroner kender til denne frygt for repressalier – gyllebaroner har ingen pli og kender ingen grænser.

 • Tina skriver:

  Måske man også på et tidspunkt se på andre industrilandbrug (kvægbrug) og især de store kyllingefarme og ægfabrikker?! (Også derfra generes naboerne med lugt fra møgspredning og hensynsløst landmandskab.)

 • Pingback: "Vi vil have færre svin" – folkelig protest ved Danmarks største svinestald | Gylle.dk

 • Pingback: Svineindustrien vil sluge klimagevinster for 2 mia. kr. frem mod 2030 | Gylle.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.