Sådan ser landbrugsdyr ud i sidste fase af deres tilværelse. Pressefoto: Danish Crown

Hollands regering har netop fremlagt en plan om at gå i kamp med landbrugets udledning af kvælstof, som vil føre til 30 procent færre landbrugsdyr indenfor de næste 10 år

Hollands intensive produktion af særligt kvæg og svin er hovedårsag til landets store problemer med kvælstofforurening, ligesom det danske landbrug – som en af verdens største producenter af kød per indbygger – også belaster beskyttede naturområder og havmiljøet voldsomt.

Kristine Clement, Greenpeace

Greenpeace opfordrer den danske regering til også at gøre det nødvendige for at rette op på naturens pressede tilstand og nå vores klimamål ved at lave en målsætning og en handlingsplan for at sænke antallet af køer og svin.

Kommentarer fra Kristine Clement, kampagneleder for landbrug og skov, Greenpeace:

“Det er fantastisk nyt, at Hollands regering nu sætter ind ved roden til landets naturkrise med et konkret mål om markant at sænke antallet af landbrugsdyr. Det er et vigtigt skridt for at beskytte naturen og miljøet, og det sender et vigtigt signal til politikere i resten af Europa om, at det er tid til at vise handlekraft og mod, hvis det skal lykkes at stoppe tabet af vilde dyre- og plantearter, inden det er for sent.”

Den enorme svinekødsproduktion i Danmark betyder bl.a., at hovedparten af landbrugsjorden anvendes til at fremskaffe svinefoder – ved hjælp af sprøjtegifte og handelsgødning. Privatfoto

“Danmark har præcis de samme problemer som Holland med naturområder – både på land og i vores fjorde og kystområder – der er ved at blive kvalt af kvælstofforurening fra en al for stor og intensiv produktion af kvæg og svin. Det er uomgængeligt, at vi bliver nødt til markant at sænke den enorme produktion af dyr for at sikre en sund natur og leve op til vores klimamål. Spørgsmålet er, hvor længe regeringen og Folketinget vil blive ved med at sidde på hænderne og lade naturkrisen eskalere.”

“Jo længere Danmark venter med at følge Hollands eksempel og sætte konkrete og ambitiøse mål for at sænke af antallet af landbrugsdyr, jo større risiko er der for, at vi mister enestående natur og vilde arter for altid, og for at politikerne vil blive nødt til at lave grimme sidste øjebliks-løsninger, som vi så med minkene. Landbrugserhvervet har fortjent, at også de danske politikere snart viser den nødvendige handlekraft, så vi kan sætte gang i omstillingen til fremtidens landbrug med mere økologi, plantebaseret mad til mennesker og langt mere plads til natur og skov.”

Danmark er langt hårdere ramt af svineindustriens skalten og valten med borgernes livskvalitet, men alligevel fastholder regeringen en politik, der betyder konstant udvidelse af produktionen og en fortsat forringelse af levevilkår på landet. Kilde Eurostat

Baggrund

  • Holland er det første EU-land til at udmelde et officielt mål for reduktion af landbrugsdyr. Målet inden for de næste 10 år er at sænke udledningen af kvælstof med 50 procent, hvilket vil betyde en reduktion af landbrugsdyr med 30 procent. 
  • Den hollandske regering vil så vidt muligt nå målet ad frivillighedens vej, som man også tidligere har gjort gennem programmet Pig Farming Closure Scheme, men udelukker ikke, at der kan ske tvangsopkøb og ekspropriationer, hvis landmænd tæt på beskyttede naturområder ikke vil samarbejde.

Pig Farming Closure Scheme har som mål at reducere Hollands svinebestand fra 12 til 10,5 mio dyr af hensyn til miljøet, biodiversiteten og klimaet. Læs Greenpeaces notat om programmet her.

Bannerfoto: Svin på vej. Foto: Dyrenes Beskyttelse

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Kommentarer

  1. Steen Jensen

    Her i Danmark går vi modsatte vej, fælder træer og krat og sætter landbrugsdyr og fremmedartede græssere ud i naturen, det er stik mod klimaforskeres hensigter men til gengæld er der fonds og EU midler til akademikerne:-(

  2. Preben Kofod

    I forbindelse med regeringsdannelsen og forståelsespapiret hørte jeg igen og igen ordet bindende klimalov. Nu hører man kun ordet klimamål. Ordene bindende og lov er forsvundet. Måske er det mig som har hørt forkert, eller måske er jeg blevet ført bag lyset.

Skriv en kommentar