fe9c8ddd8e
25.000 mennesker fra hele Europa fulgte denne opfordring.

Flere og flere danske agroproducenter investerer i nye stalde i flere etager til æglæggende høns. Denne unaturlige opmaganisering af fjerkræ begrundes med, at hønsefabrikker i etager kan formindske ammoniakfordampningen med over en tredjedel.

Desuden påstås produktionsanlæggene at fremme dyrevelfærden. Det udtaler det såkaldte Videncenter for Landbrug, der er finansieret af den private lobbyistorganisation Landbrug & Fødevarer, til landbrugsavisen.dk 27. marts 2013.

Økonomisk er det selvfølgelig også en fordel, at man kan presse endnu flere æglæggende høns ind på et uændret grundareal.

»Det er med det nye etagesystem muligt at reducere fordampningen af ammoniak, fordi landmanden nu kan fjerne en del af gødningen, mens dyrene er i stalden,« forklarer konsulent Niels Provstgård fra Videncentret.

Systemet påstås at tilgodese hønsenes naturlige flugtadfærd, da de kan flyve op og ned mellem etagerne. Samtidig kan de bedre undvige hinanden og finde ro.

Under hver etage findes et gødningsbånd, som transporterer gødningen ud af huset. Det gør det nemmere at samle gødningen og rydde den ud, mens produktionen kører.

Niels Provstgård vurderer, at cirka halvdelen af de danske fjerkræproducenter med æglæggende høns har investeret i en fabrik med etagesystemer.

Også kyllingeproducenterne er nu begyndt at søge om tilladelse til at bygge etagefabrikker med det nye inventar. Også det skal tælles med som et dyrevelfærdsfremmende tiltag.

»Det er et vigtigt skridt, da kyllingerne så bliver vænnet til at bo i etager og bl.a. udvikle de naturlige flyvefærdigheder allerede som små,« siger Niels Provstgård.

I udlandet protesterer mange forbrugere mod den fortsatte industrialisering af agroproduktionen, og den tyske kampagneorganisation “Vi har fået nok!” arrangerer et stigende antal demonstrationer mod industrien. Organisationen samlede senest  25.000 mennesker ved åbningen af “Grüne Woche” i Berlin 19. januar i år.

Læs mere her og se billederne fra den store demonstration:  www.wir-haben-es-satt.de

 

Visited 11 times, 2 visit(s) today

Comments are closed.