Landbrugsindtjening001
Denne oversigt dokumenterer tilsyneladende, at dansk landbrug generelt er en elendig forretning. Tallene stammer fra Fødevareøkonomisk Institut 2011, og de er offentliggjort af Danmarks Naturfredningsforening i publikationen “Sådan ligger landet”.

Gang på gang får offentligheden at vide, hvor mange milliarder landbruget tjener hjem til Danmark. Den nye fødevareminister Dan Jørgensen begyndte sin ministerperiode med at hævde i en kronik 20. december 2013, at danske landmænd henter “rekordhøje eksportindtægter til kongeriget på 148 milliarder kroner om året”.

Seneste eksempel på tvivlsomme talangivelser stammer fra DR-Dokumentar programmet 23. januar, hvor det blev sagt, at svineindustrien alene tjener 32 mia. kr. hjem til nationen. Det studsede mange TV-seere over, fordi der i samme program blev fremlagt tal for et påstået underskud pr. produceret gris gennem en årrække.

Så hvordan kan man tjene milliarder hjem til fædrelandet ved at producere grise med underskud i årevis? Gylle.dk vil gerne invitere læserne til at bidrage med forklaringsteorier. Værsgo!

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.