Hvem lyver?

Landbrugsindtjening001

Denne oversigt dokumenterer tilsyneladende, at dansk landbrug generelt er en elendig forretning. Tallene stammer fra Fødevareøkonomisk Institut 2011, og de er offentliggjort af Danmarks Naturfredningsforening i publikationen “Sådan ligger landet”.

Gang på gang får offentligheden at vide, hvor mange milliarder landbruget tjener hjem til Danmark. Den nye fødevareminister Dan Jørgensen begyndte sin ministerperiode med at hævde i en kronik 20. december 2013, at danske landmænd henter “rekordhøje eksportindtægter til kongeriget på 148 milliarder kroner om året”.

Seneste eksempel på tvivlsomme talangivelser stammer fra DR-Dokumentar programmet 23. januar, hvor det blev sagt, at svineindustrien alene tjener 32 mia. kr. hjem til nationen. Det studsede mange TV-seere over, fordi der i samme program blev fremlagt tal for et påstået underskud pr. produceret gris gennem en årrække.

Så hvordan kan man tjene milliarder hjem til fædrelandet ved at producere grise med underskud i årevis? Gylle.dk vil gerne invitere læserne til at bidrage med forklaringsteorier. Værsgo!

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.