Den tyske offentlighed har for længst fået nok af svineindustrien, og borgerne siger det så højt og tydeligt, at 47,4 % af de tyske svineproducenter har forstået budskabet og agter at lukke i de kommende 10 år.

Chokundersøgelse:

Halvdelen af ​​alle tyske svineproducenter planlægger at stoppe

Resultaterne af en ny undersøgelse foretaget af de tyske svineproducenters interesseorganisation (ISN) om fremtiden for tysk svineopdræt varsler store ændringer i tysk landbrug. Omkring halvdelen af ​​alle svineavlere planlægger at lukke deres svinefabrik inden for de næste ti år.

Tyskerne har for længst indset, at fremtiden for et højtudviklet land ikke ligger i at producere stadig flere billige svin. Siden 2012 er det derfor kun gået en vej for den tyske svineindustri – nedad. Fra ISN-rapporten.

I alt 1.048 svineproducenter – heraf 350 soholdere og 698 slagtesvinproducenter – deltog i ISN-undersøgelsen i juli og august 2021, så deltagelsen udgør omkring 10 procent af den tysk svineindustri, som ISN skriver i en pressemeddelelse. Alle smågriseproducenter og slagtesvineproducenter deltog i undersøgelsen og oplyste deres navne og kontaktoplysninger. Resultaterne betragtes derfor som troværdige.

Samfundsudviklingen løber fra svineindustrien

Helt grundlæggende spiller det konstant faldende forbrug af svinekød i Tyskland en afgørende rolle. Årsforbruget pr. indbygger er faldet i de sidste 10 år fra omkring 40,1 kg/person (2011) til omkring 32,1 kg (AMI-estimat for 2021). Det svarer til et alarmerende fald i efterspørgslen på omkring 20 %. Samme udvikling ses også i Skandinavien, hvor især de unge fravælger svinekødet.

 • Antallet af svineproducenter i Tyskland har været negativt i årevis. Det faldt fra omkring 30.900 svinebedrifter i 2011 til 19.800 bedrifter i maj 2021 (-35,9%), og det falder fortsat.
 • Det samlede antal svin, der holdes i Tyskland, er i øjeblikket på 24,7 millioner dyr. Det er det laveste niveau siden 1997 i en forårstælling. Til sammenligning er den stående bestand i Danmark godt 13 mio. svin.

  Også antallet af slagtninger går tilbage i Tyskland siden 2016, men faldet vil blive endnu større i de kommende år, fordi de tyske slagteriarbejdere vil få lovgivningsmæssigt fastsatte bedre vilkår. Fra ISN-rapporten

Her kommer de vigtigste resultater fra undersøgelsen:

 • Over de kommende 10 år vil 60 % af de tyske soholdere og 40 % af slagtesvineholderne nedlægge deres produktion.
 • På omkring hver sjette svinefabrik er udfasningen meget specifik og er allerede påbegyndt eller er nært forestående inden for de kommende to år.
 • Især mindre svinefabrikker lukke inden for de næste to til fem år.
 • Den højeste stopprocent hersker i Sydtyskland: Mere end 70 % af soholderne og 55 % af slagtesvinebedrifterne i syd overvejer at opgive deres forretning i de kommende ti år.
 • Antallet af svin er allerede faldende: På grund af det store antal smågriseproducenter og slagtesvineopdrættere, der lukker, forventes der at ville være 25 til 30% færre søer og slagtesvin i Tyskland.
 • Hovedårsager til at opgive virksomheden: summen af myndighedernes krav (72,7%). mangel på perspektiv og planlægningssikkerhed (66,8%) samt mangel på politisk støtte (58,9%). Dertil kommer kritikken fra det omgivende samfund (47,4%), hvorimod smittetruslen fra Afrikansk Svinepest kun spiller en beskeden rolle (8,7%).
 • På trods af den katastrofale markedssituation i øjeblikket er den finansielle situation ikke i første omgang opgivet som årsag til at stoppe.

  Fra årets store demo i Berlin hvor det er rigtige bønder, der deltager…

Kommentarer

 1. Glædelig læsning. Så mangler vi bare at det samme sker herhjemme. Luk for eksport og landbrugsstøtte, skån miljøet og uddan de ledige hænder som sosu’er og sygeplejersker.

 2. Bare konsekvensen ikke bliver at der skal produceres endnu flere svin i Dk.
  Partierne (stort set alle) som i stor stil bakker op om seneste landbrugspakke kan helt sikker finde
  ledige støttekroner til flere svinefabrikker på bekostning af natur og klima

 3. HVORFOR mon er tyskerne først med denne afvikling?!

 4. Pingback: Svinets tid rinder ud… | Gylle.dk

 5. Pingback: Kødforbruget i Tyskland falder til det laveste i 34 år og anført af svinekødet | Gylle.dk

 6. Linda Frølund Hansen

  Er der nogen opgørelser, der viser, hvad gårdene så bliver brugt til og om landmændene omlægger eller finder andet arbejde?

Skriv en kommentar