Hvor meget zink og kobber er der i kornet?

De data, der i findes i Fødevaredatabanken om kornets indhold af tungmetallerne zink og kobber er mere end 25-30 år gamle, og er nu helt irrelevante. Foto: Søren Wium-Andersen.

Af biolog Søren Wium-Andersen, Ådalen 15, Hillerød

Venstres sundhedsordfører Jane Heitmann slår Frederiksborg Amts Avis den 12. januar et slag for at øge anvendelsen af fuldkorn i kosten, da der er en række gevinster ved at spise mere fuldkorn. Jane Heitmann nævner her specielt havregryn og rugbrødslagkager.

Jeg vil håbe, at sundhedsordførerens anbefalinger hviler på en ny viden om havregryn og rugkerner. For jeg savner oplysninger om disse produkter og specielt deres indhold af zink og kobber, som kan være et sundhedsproblem. Dette ikke mindst, fordi svineindustrien anvender kobber og zink i meget store mængder for at forbedre tilvæksten hos svinene.

MF Jane Heitmann (V) vil fylde mere fuldkorn på befolkningen trods uvidenhed om indholdet af tungmetaller som kobber og zink.

Det var et forhold jeg allerede nævnte i et indlæg i Frederiksborg Amts Avis i 2014 med titlen: ”Uvidenhed om fødevarer”. Efterfølgende skrev fødevareministeren til mig i et brev ”at et projekt om kobber og zink i danske afgrøder indgår som et af de projekter, det er foreslået, at Fødevarestyrelsen skal prioritere i 2015.”

Men nu 3½ år efter, at jeg modtog dette brev fra ministeren, kan jeg konstatere, at oplysningerne i Fødevaredatabanken om indholdet af kobber i ”ikke berigede havregryn” ikke eksisterer, mens oplysninger om zink er fra 1992. Det vil sige, reelt inden landbruget begyndte at tilsætte zink til svinefoderet. Oplysningerne om indholdet af zink og kobber i ”hele og knækkede rugkerner” er fra 1984!

Dette på trods af, at vi nu ved,

-at zink og kobber ophobes i jorden og ikke kan nedbrydes,

-at over 220.000 hektar landbrugsjord indeholder bekymrende mængder af zink,

-at EU har forbudt svineindustrien at anvende zink til medicinsk brug dog først om 4½ år og

-at EU/EFSA herudover forventer at reducere de tilskud af såvel kobber og zink forbindelser, som tilsættes foderet til svin,

-at 27 pct. af gylleprøver analyseret i 2015 havde et så højt indhold af kobber og zink, at gyllen ville være blevet kørt direkte på en kontrolleret losseplads, dersom det havde været slam fra et renseanlæg. Nu blev det i stedet spredt på marker, hvorfra vi henter vore fødevarer,

-at zink fremmer antibiotikaresistensen for MRSA bakterier,

Søren Wium-Andersen.

-at grænseværdierne for indholdet af zink- og kobber er overskredet i en række vandløb i henholdsvis 73% og 33% af de undersøgte prøver ifølge en Novana-rapport fra 2015.

Alle disse forhold viser, at myndighederne slet ikke har styr på svineindustriens anvendelse af hverken kobber eller zink. Kan Venstres sundhedsordfører ikke forklare, hvorfor de foreslåede analyser af kobber- og zinkindholdet i basisfødevarer ikke er blevet gennemført? Er det fordi regeringen prioriterer svineproduktion over folkesundhed og miljø? Såvel kobber som zink er nødvendige grundstoffer, men i for store mængder er de direkte skadelige.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.