logo med design 2013Dansk Kystkonference bliver i 2013 igen et mødested for alle kystfaglige interessenter, som ønsker at udveksle viden, holdninger og erfaringer om udviklingen af de danske kyster.

Kystkonferencen afholdes den 11.-12. september 2013 på Hotel Hvide Hus i Køge og har til formål at sætte fokus på udvikling af og planlægning i den danske kystzone.

Kystkonferencen byder i 2013 på fem spændende sessioner:

Session 1 giver indblik i, hvordan man i vores nabolande håndterer kysterosion, oversvømmelse og klimatilpasning.

Session 2 fortæller en række kommuner om konkrete erfaringer og projekter iht. kystzonen og kystbeskyttelse.

Session 3 har fokus på arbejdet med helhedsorienterede betragtning og løsninger i kystzonen. Sessionen indeholder en paneldiskussion om nødvendigheden af helhedsorienterede løsninger i kystzonen. Sessionen afsluttes med en ekskursion til Køge Bugt Strandpark.

Session 4 er en parallelsession med et spor om formidling og planlægning, et spor om søterritoriet og forvaltning og endelig risikohåndtering af kystzonen i det tredje spor.

Session 5 har fokus rettet på de danske kyster og fremtiden.

Dansk Kystkonference vil også omfatte en postersession, hvor deltagerne får lejlighed til at præsentere medbragte posters.

Læs mere her og tilmelding: http://kysterne.kyst.dk/dansk-kystkonference.html

 

Visited 2 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.