Hvor smiler fager den danske kyst?

logo med design 2013Dansk Kystkonference bliver i 2013 igen et mødested for alle kystfaglige interessenter, som ønsker at udveksle viden, holdninger og erfaringer om udviklingen af de danske kyster.

Kystkonferencen afholdes den 11.-12. september 2013 på Hotel Hvide Hus i Køge og har til formål at sætte fokus på udvikling af og planlægning i den danske kystzone.

Kystkonferencen byder i 2013 på fem spændende sessioner:

Session 1 giver indblik i, hvordan man i vores nabolande håndterer kysterosion, oversvømmelse og klimatilpasning.

Session 2 fortæller en række kommuner om konkrete erfaringer og projekter iht. kystzonen og kystbeskyttelse.

Session 3 har fokus på arbejdet med helhedsorienterede betragtning og løsninger i kystzonen. Sessionen indeholder en paneldiskussion om nødvendigheden af helhedsorienterede løsninger i kystzonen. Sessionen afsluttes med en ekskursion til Køge Bugt Strandpark.

Session 4 er en parallelsession med et spor om formidling og planlægning, et spor om søterritoriet og forvaltning og endelig risikohåndtering af kystzonen i det tredje spor.

Session 5 har fokus rettet på de danske kyster og fremtiden.

Dansk Kystkonference vil også omfatte en postersession, hvor deltagerne får lejlighed til at præsentere medbragte posters.

Læs mere her og tilmelding: http://kysterne.kyst.dk/dansk-kystkonference.html

 

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.