Internationale eksperter skal lukke munden på kvælstof-kritikere

Efter længere tids stadigt voldsommere kritik fra dele af landbruget har miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) valgt at spendere fire mio. skatteyderkroner på fem internationalt anerkendte eksperter, der skal evaluere de danske forskeres kvælstofmodellerne bag vandområdeplaner. Det fremgår af en pressemeddelelse fra ministeriet 24. maj 2017 og efterfølgende har pressechef Jens Fuglsang Edelholt oplyst i en mail 25. maj, at “der blev afsat fire mio. kroner i forbindelse med Fødevare- og Landbrugspakken. Og så er der fundet nogle ekstra penge til en ekstern facilitator.”

En håndfuld dygtige udenlandske eksperter skal nu deltage i den internationale evaluering af de kvælstofmodeller, der ligger til grund for de danske vandplaner.

Eksperterne er fundet ved hjælp af nomineringer fra vandforvaltningsmyndigheder i vores nabolande og tre EU-institutioner. Dermed har udvælgelsen af eksperterne fundet sted indenfor den opgavebeskrivelse, som tidligere har været i høring blandt interessenterne.

Tilsammen har evalueringspanelet stor kompetence indenfor blandt andet marine økosystemer, marinforvaltning, statistik og kvælstofmodeller generelt.

Det blev aftalt i Fødevare- og landbrugspakken, der blev indgået i december 2015 af Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti, at kvælstofmodellerne skulle evalueres af internationale forskere.

Kan en international evaluering lukke munden på de højlydte kritikere i landbruget – eller vil de afvise ethvert resultat, der ikke kommer dem selv til gode?

– Det er fem internationalt anerkendte eksperter, som nu deltager i evalueringen. Den internationale evaluering af kvælstofmodellerne bag vandområdeplaner igangsættes, så snart eksperterne modtager evalueringsmaterialet, og det er forventningen, at eksperterne kan aflevere en færdig evalueringsrapport i efteråret, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Eksperterne vil snart modtage evalueringsgrundlaget, udarbejdet af Aarhus Universitet og DHI, hvorefter de kan begynde deres arbejde. Blåt Fremdriftsforum, der består af deltagere fra landbrugets organisationer, grønne organisationer, Kommunernes Landsforening m.fl., vil samtidig få mulighed for at fremsende supplerende spørgsmål, som de ønsker, evalueringspanelet skal tage stilling til.

Evalueringen afsluttes med et fem-dages internat i september, hvor de fem eksperter vil lægge sidste hånd på et udkast til evalueringsrapporten. Før eksperterne sætter de sidste kommaer i rapporten, vil interessenter dog få mulighed for at kommentere og stille spørgsmål til rapporten.

Processen før, under og efter internatet vil blive understøttet af en ekstern facilitator fra Implement Consulting Group.

Professor M.J. Herman.

Den internationale evaluering er en mulighed for at få nye øjne til at se på kvælstofmodellerne. Resultaterne af evalueringen vil efterfølgende kunne indgå i de fremtidige vandområdeplaner.

Miljø- og fødevareministeriet har skrevet kontrakt med følgende fem eksperter om varetagelse af den internationale evaluering:

Senior rådgiver og afdelingsleder Peter M. J. Herman, Deltares og det Kongelige Nederlandske Institut for Havforskning
Direktør og PhD Bo Gustafsson, Baltic Nest Institute Sverige
Dr. Olli Malve, Det Finske Miljøinstitut
Professor Alice Newton, NILU Norsk institut for luftforskning, og tidligere Algarves Universitet
Professor Gerald Schernewski, Leibniz-instituttet for Østersøforskning
Peter M. J. Herman er udpeget til formand for evalueringspanelet.

 

 

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.