Efter længere tids stadigt voldsommere kritik fra dele af landbruget har miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) valgt at spendere fire mio. skatteyderkroner på fem internationalt anerkendte eksperter, der skal evaluere de danske forskeres kvælstofmodellerne bag vandområdeplaner. Det fremgår af en pressemeddelelse fra ministeriet 24. maj 2017 og efterfølgende har pressechef Jens Fuglsang Edelholt oplyst i en mail 25. maj, at “der blev afsat fire mio. kroner i forbindelse med Fødevare- og Landbrugspakken. Og så er der fundet nogle ekstra penge til en ekstern facilitator.”

En håndfuld dygtige udenlandske eksperter skal nu deltage i den internationale evaluering af de kvælstofmodeller, der ligger til grund for de danske vandplaner.

Eksperterne er fundet ved hjælp af nomineringer fra vandforvaltningsmyndigheder i vores nabolande og tre EU-institutioner. Dermed har udvælgelsen af eksperterne fundet sted indenfor den opgavebeskrivelse, som tidligere har været i høring blandt interessenterne.

Tilsammen har evalueringspanelet stor kompetence indenfor blandt andet marine økosystemer, marinforvaltning, statistik og kvælstofmodeller generelt.

Det blev aftalt i Fødevare- og landbrugspakken, der blev indgået i december 2015 af Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti, at kvælstofmodellerne skulle evalueres af internationale forskere.

Kan en international evaluering lukke munden på de højlydte kritikere i landbruget – eller vil de afvise ethvert resultat, der ikke kommer dem selv til gode?

– Det er fem internationalt anerkendte eksperter, som nu deltager i evalueringen. Den internationale evaluering af kvælstofmodellerne bag vandområdeplaner igangsættes, så snart eksperterne modtager evalueringsmaterialet, og det er forventningen, at eksperterne kan aflevere en færdig evalueringsrapport i efteråret, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Eksperterne vil snart modtage evalueringsgrundlaget, udarbejdet af Aarhus Universitet og DHI, hvorefter de kan begynde deres arbejde. Blåt Fremdriftsforum, der består af deltagere fra landbrugets organisationer, grønne organisationer, Kommunernes Landsforening m.fl., vil samtidig få mulighed for at fremsende supplerende spørgsmål, som de ønsker, evalueringspanelet skal tage stilling til.

Evalueringen afsluttes med et fem-dages internat i september, hvor de fem eksperter vil lægge sidste hånd på et udkast til evalueringsrapporten. Før eksperterne sætter de sidste kommaer i rapporten, vil interessenter dog få mulighed for at kommentere og stille spørgsmål til rapporten.

Processen før, under og efter internatet vil blive understøttet af en ekstern facilitator fra Implement Consulting Group.

Professor M.J. Herman.

Den internationale evaluering er en mulighed for at få nye øjne til at se på kvælstofmodellerne. Resultaterne af evalueringen vil efterfølgende kunne indgå i de fremtidige vandområdeplaner.

Miljø- og fødevareministeriet har skrevet kontrakt med følgende fem eksperter om varetagelse af den internationale evaluering:

Senior rådgiver og afdelingsleder Peter M. J. Herman, Deltares og det Kongelige Nederlandske Institut for Havforskning
Direktør og PhD Bo Gustafsson, Baltic Nest Institute Sverige
Dr. Olli Malve, Det Finske Miljøinstitut
Professor Alice Newton, NILU Norsk institut for luftforskning, og tidligere Algarves Universitet
Professor Gerald Schernewski, Leibniz-instituttet for Østersøforskning
Peter M. J. Herman er udpeget til formand for evalueringspanelet.

 

 

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.