Jagt truer isbjørnen med udryddelse

Isbjorn_Forside001VIDSTE DU? 1000 isbjørne bliver skudt hvert år. NÆSTEN TRE HVER DAG, eller en hver 9. time!

Klimaet forandres, havisen smelter, isbjørnene har det svært. Og alligevel tillader man at omkring 1.000 isbjørne jages hvert år. Gennemsnitligt skydes der en isbjørn ca. hver 9. time, eller knapt 3 om dagen. Isbjørnen jages hensynsløst hen imod udryddelse.

En ny bog (på engelsk) dokumenterer hvordan mangel på politisk mod, kombineret med videnskabens og forvaltningens korrumpering af kommercielle interesser forårsager, at jagt i dag er en lige så stor trussel for isbjørnene som den globale opvarmning er det. ”Polar Bears on the Edge” er en skånselsløs beretning om en forvaltningsfiasko og et modigt forsøg på at få påbegyndt egentlig isbjørnebeskyttelse, før det er for sent.

Overjagt vil udrydde isbjørnene allerede før global opvarmning kan nå at gøre det
Isbjørnen er blevet et af de stærkeste symboler på udfordringerne ved klimaforandringerne, og disse er tilsvarende blevet ophøjet til at være den eneste store trussel mod isbjørnens overlevelse. De myndigheder og videnskabsmænd, der har med isbjørne at gøre, lader således ændringerne i bjørnenes levesteder være skalkeskjul for at undlade at gøre noget ved overjagten.

Isbjorn_serpadigKommercialiserede isbjørne korrumperer arktisk politik, videnskab og forvaltning
Hvorfor skaber overjagt på isbjørne ikke overskrifter? Hvorfor tillades det, at dette scenarie fortsætter? Morten Jørgensen, erfaren rejseleder i Arktis, har flere forslag til hvorfor. Han dokumenterer yderligere, at der fifles med bestandstal, så ”virkeligheden” kommer til at afspejle den opportunistiske politik. Det fremgår, at der intet armslængde-princip er mellem beslutningstagere, videnskabsfolk, forvalterne og forbrugerne, og at forsigtighedsprincippet ikke anvendes til at beskytte isbjørnen. Tilbøjeligheden til at lade penge og geværer tale fører til, at isbjørnen reelt står foran udryddelse.

Er det nu også så slemt?
Det er egentlig ganske enkelt: Tallene stemmer ikke. Der er sandsynligvis ikke flere end 20.000 isbjørne tilbage i dag (en nedgang på 20-40 % på 40 år). Videnskaben antager, at en maksimal årlig bestandstilgang på mindre end 4 % er realistisk, og alligevel tillader man, at 5 % bortskydes hvert år.

Et sammenfald af interesser fører til denne overjagt, og dette godkendes af særligt Canada og Grønland/Danmark, men også af USA og Norge. Førende isbjørneforskere udfordrer ikke denne virkelighed, og heller ikke en ”grøn” organisation som WWF synes, der er noget at komme efter.

Ny kurs i forvaltningen – eller udryddelse før midten af dette århundrede

MortenJorgensen

Morten Jørgensen har været rejseleder i en årrække i Arktis.

I meget klart sprog beskriver forfatteren, hvorledes det nuværende jagttryk i sig selv vil føre til isbjørnens uddøen i løbet af få årtier. Men bogen argumenterer også for, at der er en mulighed for isbjørnens overlevelse – hvis forvaltningspraksis ændres radikalt og med det samme: Idéen om maksimal udnyttelse skal erstattes af et moratorium på al isbjørne jagt, de berørte lokalsamfund skal kompenseres, al international handel med isbjørneskind og andre produkter skal forbydes, og nye refugier og reservater skal etableres i Arktis. På den måde vil der måske stadig findes vilde isbjørne i år 2050.

Morten Jørgensen:POLAR BEARS ON THE EDGE. Heading for Extinction while Management Fails. Softcover, 218 sider inklusive fotografier. ISBN 9-783937-903231. Udgivet af: Spitsbergen-Svalbard.com. Findes også som e-bog.

Bestil bogen her.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.