Værsgo – så er der vildsvin i den jyske natur.

Vildsvinet er officielt uønsket i Danmark af hensyn til landbruget. Har man vildsvin på sin jord, så kan staten pålægge, at de skal skydes. Det sker især, fordi syge vildsvin kan skade den danske milliardeksport af svinekød. Men ifølge jagtskribenten Per Kauffmann, så hersker der blandt jægere i Jylland udbredt civil ulydighed, når det gælder vildsvinet. Det skriver DR Midt- og Vestjylland, 18. maj 2017.

– Opfattelsen blandt mange jægere er den, at hvis man beskytter vildsvinene, så vil bestanden kunne vokse sig så stor, at det bliver umuligt at slå dem alle sammen ihjel. De fleste jægere vil gerne have vildsvin i Danmark, siger Per Kauffmann, der bygger sin påstand på samtaler med flere jægere, som han lever af at interviewe.

Jagtskribent Per Kaufmann med en grizzlybjørn, han har skudt; dog ikke i Danmark.

Ifølge Per Kauffmann, så er der i dag vildtlevende vildsvin i hele området fra grænsen og op til Midtjylland, men da vildsvinet altså officielt er uønsket i Danmark, så er det ikke noget, der tales om, siger han.

– Der er en stiltiende aftale blandt mange naturfolk, skovfolk og jægere om, at man undlader at fortælle for meget om vildsvinene og undlader at skyde dem, oplever han.

Henrik Bertelsen kræver, at jægerne afliver vildsvin overalt i Danmark af frygt for en teoretisk risiko for smitte. Både i Sverige og i Tyskland har svineindustrien et langt mere afslappet forhold til den naturlige forekomst af vildsvin.

Hos Danmarks Jægerforbund vil den midt- og vestjyske formand, Knud Pedersen, ikke afvise, at der foregår civil ulydighed blandt medlemmerne.

– Jeg tror da nok, at der er jægere, som synes, at det er en god ide at have vildsvin i Danmark, vel vidende at landbruget er betænkelig ved dem, siger han.

Et udbrud af svinepest hævdes at kunne koste milliarder for den danske eksport af svinekød. Jægernes holdning til vildsvinene er derfor uholdbar, mener svineproducent Henrik Bertelsen, som sidder i Vildtforvaltningsrådet for Landbrug & Fødevarer.

– Det må gribes ind her både fra Jægerforbundet og politikerne. Det er simpelthen uholdbart, at vi har nogle mennesker i Danmark, som synes, at de skal bestemme, hvordan vildsvinet skal forvaltes i stedet for at rette sig efter lovgivningen, kræver han.

Visited 37 times, 19 visit(s) today

Comments are closed.