Kampen om glyphosat – vidundermiddel eller kræftfare

Er Glyphosat et ufarligt vidundermiddel til bekæmpelse af ukrudt ? Eller beskadiger det DNA’et og ødelægger naturens mangfoldighed ? Vi diskuterer med biokemiker Helmut Burtscher-Schaden og med dokumentarfilmmanden Alexander Schiebel om den lidenskabeligt førte debat. Sådan skriver Deutschlandfunk 18. november 2017.

Man kan læse om det (biologisk) virksomme stofs historie ”Die Akte Glyphosat” som en krimi. Hvem har testet, godkendt eller efterprøvet hvad, hvornår eller hvor ? Bag dette ligger det store spørgsmål: Er glyphosat et ufarligt vidundermiddel til bekæmpelse af ukrudt ? Eller beskadiger det DNA’et og ødelægger naturens mangfoldighed?

Striden bliver ført med studier og modrapporter og med lidenskab. Og det er svært at danne sig et overblik. Beboerne i Mals har truffet deres beslutning, således som dokumentarfilmmanden Alexander Schiebel beskriver det:

Studier bør ikke mere være hemmelige

Burtscher-Schaden kræver en reform af godkendelsesprocessen: ”Et krav kunne være: Studierne bør ikke mere være hemmelige. Studierne bør heller ikke mere alene udføres af industrien selv i deres egne laboratorier eller i deres kontraktlaboratorier. Derimod, og det er en minimal ændring, som kan forbedre systemet væsentligt: Producenten der har brug for studiet bør ikke lade det udføre på sit yndlingslaboratorium. Derimod bestemmes det af myndighederne og myndighederne udvælger et laboratorium. Vi ved jo at kunden er konge, men nu er kongen myndighederne”.

Video: Das Wunder von Mals – Ein Film von Alexander Schiebel 2015. Ca 6 min. Viser beboere som aktivister og opremser fordele ved et pesticidfrit Mals (bl.a. turisme!) Udmunder i lang tale af Alexander Schiebel med kraftig opfordring til at købe bogen ( Das Wunder von Mals) og en DVD, så filmen og andre aktiviteter kan være uafhængige og selvfinansierende.
De har slået sig sammen om at ville være den første pesticidfrie kommune i EU.  EU landene arbejder på at få en løsning på brugen af glyphosat i Europa. Der kunne komme en foreløbig afgørelse i slutningen af november.

Biokemikeren mener, at de modstridende glyphosatstudier viste to videnskabelige parallel-universer.

”Hvis man ser på hvad industristudierne viser – der er ca. 50 industristudier, som foreligger for myndighederne- så har et enkelt vist en effekt, men som de så har fejet af bordet som værende tilfældig. Alle de andre viser: glyphosat beskadiger ikke DNA. Hvis man ser på hvad de studier som ikke kommer fra industrien viser, så beretter ¾ af studierne om DNA-skader.”

Bekymringerne om glyphosat er berettigede siger Burtscher-Schaden.

”Pesticider er gifte, de er skabt til at dræbe. Der er bivirkninger hos mennesker men også på økosystemet.”

Bønderne er de første ofre

”Det er næsten som med rygning: Enhver kender i sin familie, i sin vennekreds mennesker som ryger og som alligevel er blevet 80 år – og så ikke er døde af lungekræft men derimod af noget andet. Alligevel er det et videnskabeligt faktum at rygere med stor sandsynlighed bliver hyppigere syge af lungekræft og dermed formindsker deres forventede levetid. Når det netop gælder landmænd ved man, at flere forskellige sygdomme- altså ikke kun Non-Hodgkin-Lymphom-, hvis sandsynlighed også stiger med mange andre pesticider-, at der her er en klart forhøjet risiko.

Læs hele artiklen her.

Oversættelse: Vibeke Horsten.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.