Kjer Hansen hemmeligholdt studehandel med protestlandmænd

eva-kjer-forsidenBT

BT var nærmere sandheden om den snuskede studehandel end man vidste.

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) har i al hemmelighed brugt statens advokat som sendebud i en studehandel med protest-landbruget. Møderne resulterede i et skriftligt forlig, der gav landbruget ret til at skrive ministerens kommissorium til en gruppe forskere. Officielt har Kjer Hansen imidlertid gentagne gange påstået, at hun blot lod sig “inspirere”.

Dagbladet BT kunne den 8. februar 2016 afsløre, at miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen er styret af protestlandmændene i interesseorganisationen Bæredygtigt Landbrug (BL). Gennem en aktindsigt dokumenterede avisen, at store dele af Miljø- og Fødevareministeriets kommissorium for en arbejdsgruppe om vandløb var direkte kopieret fra et notat fra Bæredygtigt Landbrug.

Kjer Hansen tog dog anklagen med sindsro. Ifølge Ritzau sagde ministeren: “Jeg er rigtig glad for at blive “afsløret” i, at jeg rent faktisk har lyttet til problemstillingen. Jeg lader mig gerne inspirere af andre, og hvis der er nogen, der har fundet nogle gode formuleringer, så tager jeg dem gerne i anvendelse”.

Ministerens svar var imidlertid meget langt fra sandheden, men den kendte BT ikke.

Rent faktisk var der hverken tale om “at lytte” eller lade sig “inspirere”, som Kjer Hansen påstod. Uden at vide det havde BT løftet sløret for en snusket studehandel, som ministeren havde indgået med protestlandmændene. BL havde en klemme på ministeren og for at få den til at gå væk, havde Kjer Hansen accepteret at lade dem skrive med på det omdiskuterede kommissorium.

Forlig_dokumentation

Her afslører BL-sagføreren, at der eksisterer en forligsaftale mellem Kjer Hansen og BL.

Studehandlen er dokumenteret af sagfører Hans Jørgen Sønderby Christensen i et interview med landbrugsbladet Effektivt Landbrug, 12. november 2015. Sagføreren, der arbejder for BL, afslørede over for landbrugsbladet, at Kammeradvokaten på bestilling fra ministeren havde forhandlet med ham for at få BL til at stoppe sin retssag mod staten.

I begyndelsen af november var der indgået en forligsaftale, hvor BL lovede at stille retssagen i bero. Til gengæld skulle ministeren forpligte sig til at udsende et skrapt “hyrdebrev” til alle landets kommuner om deres pligt til at oprense vandløb. Det skete 4. november, men ministerens tekst indeholdt ingen omtale af forliget med BL.

Fuglede

Gårdejer Flemming Fuglede Jørgensen i den varme stol hos DR2-værten Niels Krause-Kjær.

Dernæst krævede BL, at ministeren skulle udarbejde nye retningslinjer for oprensning af vandløb. Disse retningslinjer skulle baseres på en faglig udredning fra en forskergruppe, og det var teksten til opgavebeskrivelsen, som BL krævede adgang til at “inspirere” ministeren med. Kjer Hansen havde sin sammenskrevne tekst klar den 18. november, men heller ikke den indeholdt henvisninger til protestlandmændenes aktive medvirken.

BT har ganske korrekt påvist det sproglige sammenfald mellem BL-notatet og ministerens kommissorium, men avisen havde ikke fået fat på den bagvedliggende studehandel, som BL helt åbenlyst har truet sig til. I Effektivt Landbrug er Sønderby Christensen citeret for at sige: “Hvis der ikke bliver renset op i vandløbene, så fortsætter sagen”.

BL-formanden, gårdejer Flemming Fuglede, bekræftede den 9. februar 2016 i DR2 Deadline, at der var indgået et forlig mellem ministeren og BL om at stille retssagen i bero mod at få udarbejdet retningslinjer for en mere landbrugseffektiv oprensning af alle vandløb.

BT_banner

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.