Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) meddelte 18. november 2015, at hun har besluttet at nedsætte et ekspertudvalg af forskere, der skal se nærmere på afvanding af lavtliggende arealer langs vandløb og søer. Ministeren lagde ikke skjul på, at initiativet var bestilt af protestorganisationen Bæredygtigt Landbrug, der havde “udtrykt behov for en ny vejledning til vedligeholdelse af vandløb”, men Kjer Hansen undlod at oplyse, at protestlandmændene har dikteret hende det kommissorium, som forskerne skal arbejde efter.

Klientisme_originalBL
Diktatet fra Bæredygtigt Landbrug, 18. oktober 2015.
Klientisme_rettet
Ministeriets afskrift med de enslydende passager markeret med gult.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En sammenligning af et notat af 19. oktober fra Bæredygtigt Landbrug til ministeren og Fødevareministeriets kommissorium af 20. november til forskerne lader ingen tvivl åben – protestlandmændene har dikteret ministeren ord for ord, hvad der skulle skrives. Der er tale om en uhørt grad af “klientisme”, hvor en privat interessegruppe får lov at mele sin egen privatøkonomiske kage med ministerens påtvungne accept.

manipulation2
Formanden for protestlandmændene er yderst tilfreds med at agere dukkefører for Fødevareministeren.

Proprietær Flemming Fuglede, der er formand for protestgruppen, er da også meget tilfreds med Eva Kjer Hansens opførsel. I en pressemeddelelse 18. november fra den private forening udtaler Fuglede:

”Det glæder os meget, at ministeren har fået øjnene op for problemerne, og Bæredygtigt Landbrug har fokuseret meget på det og har hjulpet ministeriet med fakta. Vi ser frem til at forskergruppen trækker i arbejdstøjet, og det kan kun gå for langsomt”.

EvaKjerHansen
Fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) har taget regeringens “klientisme”-politik til nye højder.

Prisen for at få lov til at skrive ministeriets kommissorium har været, at Bæredygtigt Landbrug indgik en studehandel, hvor organisationen frivilligt trækker en stævning mod Fødevareministeriet tilbage. Til gengæld lovede Eva Kjer Hansen at skrive et såkaldt “hyrdebrev” til landets kommuner og minde dem om vandløbslovens bestemmelser.

Eller sagt med andre ord – ministeren har ladet sig intimidere af truslen om retssag til at føje protestlandmændene. Angiveligt har Kammeradvokaten fungeret som mellemmand for denne studehandel.

I en anden pressemeddelelse 17. november lægger proprietær Fuglede ikke skjul på sin tilfredshed med denne ydmygelse af ministeren og hendes embedsmænd:

”Det er den største sejr til dato for vores retssagsspor, fordi det var det vedvarende pres fra vores side om en retssag, der fik os til forhandlingsbordet. Og det var ved det forhandlingsbord, hyrdebrevet udsprang. Vi har lov til at glædes”.

En artikel i Maskinbladet 24. august 2015 bekræfter, at Bæredygtigt Landbrug har haft direkte mødeadgang til at true fødevare- og miljøminister Eva Kjer Hansen samt erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen.

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V)
Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) stiller sin private mail til rådighed. Foto: Jens Astrup.

“Vi har fremlagt vores sager for ministrene, og jeg tror, at de er i gang med at tænke sig godt om. Hvis jeg var i regering, kunne jeg ikke videreføre en regulering, der var ulovlig, som vi mener at gødningsreglerne er,” udtalte Flemming Fuglede til Maskinbladet.

Under besøget blev der ifølge formanden også lagt op til, at de to ministre fremover vil høre mere på, hvad foreningen har at sige.

“Begge ministre bad os om mere direkte kommunikation. Eksempelvis bad Troels Lund Poulsen os om at skrive direkte til hans egen mail-adresse, så det ikke skulle gå gennem embedsfolk,” påstod Flemming Fuglede.

Efterskrift 4. januar 2016

I et svar til Folketingets Miljø- og fødevareudvalg indrømmerEva Kjer Hansen (V), at hun danser efter protestlandmændenes pibe. Ministeren skriver bl.a.: “Jeg kan bekræfte, at jeg har modtaget input fra Bæredygtigt Landbrug til et kommissorium til et arbejde, som skal danne grundlag for en ny grødeskæringsvejledning, og at det input er afspejlet i kommissoriet. Afvejningen mellem afvanding og miljøhensyn er besluttet af mig, ligesom jeg har godkendt den endelige ordlyd.”

Visited 4 times, 1 visit(s) today