Det er op til forbrugerombudsmand cand. jur. Andreas Weidemann at vurdere lovligheden af påstandene i Kræftens Bekæmpelses kampagne for sprøjtede kartofler. Pressefoto

Ifølge markedsføringslovens § 13 skal en virksomhed som Kræftens Bekæmpelse kunne dokumentere rigtigheden af påstande om Lammefjordens særligt sunde kartofler. En sådan dokumentation eksisterer ikke, indrømmer en talsperson for Kræftens Bekæmpelse

Flere læsere af vores artikler om ’Støt Brysterne’-kampagnen, der modtager økonomisk støtte fra den giftbaserede produktion af kartofler på Lammefjorden, har efterspurgt forbrugerombudsmandens vurdering af samarbejdet mellem Lammefjordens Grøntsagslaug og Kræftens Bekæmpelse.

Efter forgæves forsøg på dialog med formanden for Kræftens Bekæmpelse har redaktionen indgivet en formel klage til forbrugerombudsmanden over de to virksomheders kampagne. Vi skal holde læserne orienteret om sagens fremgang, og indtil videre kan du nedenfor læse selve klagen.

Til

Forbrugerombudsmand cand. jur. Andreas Weidemann

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

 1. oktober 2023

Klage over urigtig og vildledende markedsføring af pesticidsprøjtede kartofler til økonomisk fordel for både producent og anbefaler

Undertegnede skal hermed indgive en klage over de to virksomheder:

Lammefjordens Grøntsagslaug, Højgårdsvej 9, 4540 Fårevejle, info@lammefjorden.dk, CVR 19359034, ved formand Kristoffer Linderoth, Kildegården, Strandlystvej 1, 4534 Hørve.

Sådan ser de ud, kartoflerne fra Lammefjorden, som Kræftens Bekæmpelse holder fast ved trods de giftige kemikalier, der anvendes i produktionen. Privatfoto
Formand Helen Bernt Andersen, Kræftens Bekæmpelse

Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø, info@cancer.dk, CVR: 55629013, ved formand Helen Bernt Andersen, konstitueret vicedirektør på Rigshospitalet.

De to virksomheder overtræder i fællesskab markedsføringslovens § 5 ved at udbyde konventionelt producerede kartofler ved hjælp af urigtige oplysninger og i en fremstillingsform, der tjener til at kunne vildlede forbrugerne. Den urigtige markedsføring sigter mod at påvirke forbrugernes økonomiske adfærd, jf. markedsføringslovens § 8, ved at overtale til køb af det markedsførte produkt i den tro, at forbrugeren dermed gavner sin sundhed. De to virksomheder hævder i fællesskab, at det omtalte kartoffelprodukt, der er fremstillet med massiv anvendelse af sprøjtegifte, gavner sundheden for forbrugeren og dennes familie. Ifølge markedsføringslovens § 13 skal en virksomhed kunne dokumentere rigtigheden af oplysninger om den slags faktiske forhold. En sådan dokumentation eksisterer imidlertid ikke ifølge oplysningerne fra Kræftens Bekæmpelse; se nedenfor.

Sagsfremstilling:

Kræftens Bekæmpelse har indgået en økonomisk aftale med en af dansk landbrugs største giftbrugere, nemlig kartoffelindustrien på Lammefjorden i Odsherred.

Aftalen går ud på, at Lammefjordens kartofler i en periode pakkes i en særlig lyserød emballage, der skal signalere opbakning til brystkræftkampagnen Støt Brysterne, hvorefter Kræftens Bekæmpelse modtager en donation på 50 øre for hver solgt pose (se bilag 1 StoetBrysterne2-1).

Som modydelse leverer Kræftens Bekæmpelse denne ordrette anbefaling af produktet: ”Kartofler fra Lammefjorden – med til at gøre en forskel. Når du køber grøntsager fra Lammefjorden, hjælper du dig selv og din familie til at spise sundt.”

Oplysningerne om produktionen af de pågældende kartofler stiller imidlertid et stort spørgsmålstegn ved teksten. Dette fremstår klart, når man tjekker sortimentet af sprøjtegifte, der anvendes for at producere de ’sunde’ grøntsager. Det fremgår af indberetningerne fra en af Lammefjordens største producenter, Ole Kolind Nielsen, Lovtholm, som er angivet på den lyserøde emballage som producent (se bilag OleNielsen-1). Ifølge de lovpligtige indberetninger til Miljøstyrelsen fra den seneste planperiode 2021-22 bliver Lammefjordens kartofler sprøjtet med 18 forskellige gifte i løbet af en vækstsæson (se bilag OleKolindNIelsen-1(3).

‘Mistænkt for at fremkalde kræft’ lyder advarslen på dette sprøjtemiddel, som anvendes i produktionen af ‘Støt Brysterne’-kartoflerne på Lammefjorden. Kilde: MIddeldatabasen

Kikker man Ole Kolind Nielsens 18 sprøjtegifte efter i sømmene, findes der imidlertid intet belæg for sunde kartofler.

Ifølge den lovpligtige advarselsmærkning kan otte af giftene fremprovokere allergiske hudreaktioner, fem kan give øjenskader, tre kan skade det ufødte foster (Zignal 500SC, Option, Reglone) to kan volde kroniske organskader i blod, lever, nyrer og milten – og to er mistænkt for at fremkalde kræft; se Fenix og Proman (etiketter vedhæftet). Alligevel mener Kræftens Bekæmpelse, at du ”hjælper (..) dig selv og din familie til at spise sundt” ved at købe og spise den slags kartofler.

Kartofler er suverænt den danske landbrugsafgrøde, der sprøjtes mest, og der er påvist rester af sprøjtegifte på næsten hver anden (45%) kartoffel. Vil man undgå denne forurening, så volder det dog ikke det store besvær. Der avles masser af sprøjtefri kartofler i Danmark, hvor hver femte kartoffel (22%) frembringes af økologer uden den mindste anvendelse af gift. Øko-kartofler forhandles i alle supermarkeder, så hvis man vil hjælpe sig selv og sin familie til at spise sundt, er det muligt.

I et officielt genmæle den 16. oktober fra Kræftens Bekæmpelse hedder det, at ”Diskussionen om sprøjtegifte er vigtig, men den skal bygge på grundig evidens, så forbrugerne ikke bliver unødigt bekymrede. I Kræftens Bekæmpelse arbejder vi for et liv uden kræft, og derfor er vi engageret i en lang række dagsordener og forbud, når det f.eks. gælder cigaretter, alkohol og andre skadelige stoffer som PFAS. Det er forskningsmæssigt bevis, at der er en stærk sammenhæng mellem disse produkter og stoffer og så kræft. Der pågår forskning for at undersøge sprøjtegiftes skadelige virkning, bl.a. i forhold til kræft, og man forsker også i, om økologiske grøntsager er mindre kræftfremkaldende end grøntsager dyrket konventionelt.” (bilag KB-genmæle1).

‘Mistænkt for at fremkalde kræft’ lyder advarslen på dette sprøjtemiddel, som anvendes i produktionen af ‘Støt Brysterne’-kartoflerne på Lammefjorden. Kilde: MIddeldatabasen

Der opstilles således en modsætning mellem ”grundig evidens” og ”forskningsmæssigt bevis” for kræftfremkaldende produkter som cigaretter og alkohol og om ”økologiske grøntsager er mindre kræftfremkaldende end grøntsager dyrket konventionelt”.

I en opfølgende mail den 17. oktober uddyber Kræftens Bekæmpelse denne problemstilling, når der nu skrives, at ”I forhold til mistanken om sprøjtegiftes skadelige virkning følger vi med i forskningen og har selv et forskningsprojekt, der undersøger, om økologiske grøntsager er mindre kræftfremkaldende end grøntsager dyrket konventionelt.” (KB_genmæle2)

Kræftens Bekæmpelse forholder sig øjensynligt ikke til de omfattende forskningsresultater, der ligger bag den officielle kræftmærkning af de to af de anvendte sprøjtegifte, men spreder i stedet usikkerhed om problemstillingen. Imidlertid indrømmer organisationens talsperson, at man ikke selv har sikker viden om sprøjtegifte som sundhedstrussel. Alligevel hævdes det i kampagneteksterne, at hvis man køber Lammefjordens kartofler, så ”hjælper du dig selv og din familie til at spise sundt.”

Vi skal gøre gældende, at denne anbefaling er urigtig og udokumenteret, og derfor i klar modstrid med markedsføringsloven. De to virksomheder bør pålægges at tilbagetrække kampagneteksterne og samtidig betale en bøde til det offentlige for urigtig markedsføring.

Med venlig hilsen

Kjeld Hansen, redaktør

For en samlet fremstilling af sagens indhold, se her:

Støt Brysterne – køb økologiske kartofler

Bannerbillede: I Dagli’Brugsen i Humble på Langeland er de økologiske kartofler faktisk billigere end de sprøjtede fra Lammefjorden. Privatfoto

Kommentarer

 1. Torben Aagesen

  Sådan, det er for bekvemt af kræftens bekæmpelse ikke selv at reagere. Tak for din handling i denne sag.

 2. Ninna Urhammer

  Tak for at du handler på dette –

 3. Tak Kjeld
  Stopper med at støtte en forening der som “en virksomhed” sætter omsætning højere end alt andet!

 4. Peter Mohr

  Fantastisk arbejde, Kjeld Hansen

  Kræftens Bekæmpelse forsvarer sig med, at der ikke er evidens for, at de giftsprøjtede kartofler skader mennesker. Men der er ej heller evidens for, at de giftsprøjtede kartofler er uskadelige for mennesker. I relation til forebyggelse af kræft, som organisationen burde interessere sig for, ville det være naturligt at arbejde ud fra almindelige forsigtighedsprincipper og undlade blåstempling af konkrete giftsprøjtede fødevarer, indtil der måtte foreligge evidens for fødevarernes påståede uskadelighed.

  I øvrigt fremgår det af Kræftens Bekæmpelses hjemmeside ”Støt Brysterne”, at man samarbejder med en række virksomheder, hvis produkter kan indeholde uønsket kemi. Disse virksomheder er naturligvis interesserede i, at Kræftens Bekæmpelse legitimerer produkterne. Der er tale om kosmetik produkter, som ifølge kilder på nettet stadig indeholder PFAS, shampoo med uønsket kemi, opvasketabletter dumpet i Forbrugerrådets test, tandpasta med Sodium Lauryl Sulfate og så videre. Kræftens Bekæmpelse burde undersøge sådanne produkter f.eks. ved anvendelse af kemiluppen og Forbrugerrådets tests, inden man indgår et samarbejde, hvor forbrugerne kan få det indtryk, at produkterne er blåstemplet af Kræftens Bekæmpelse.

 5. Pingback: Lammefjordens Grøntsagslaug blæser på forbrugerombudsmandens advarsel | Gylle.dk

 6. Pingback: Nyhed! Kræftens Bekæmpelse stopper samarbejde med Lammefjordens Grøntsagslaug om ’Støt Brysterne’-kampagnen | Gylle.dk

Skriv en kommentar