Det er veldokumenteret, at hver anden kartoffel (58 pct.) i detailhandlen kan indeholde rester af de anvendte sprøjtegifte. Set i det lys forekommer anprisningen af de ’sunde’ kartofler fra Lammefjorden åbenlyst misvisende. Privatfoto

Kartoffelproducenternes formand vil ikke opfylde markedsføringslovens krav om at berigtige urigtige eller vildledende oplysninger i markedsføringen af Lammefjordens kartofler som ”sunde”. Trods producenternes anvendelse at et stort antal sprøjtegifte der kan være både kræftfremkaldende og fosterskadelige, påstår Lammefjordens producenter fortsat, at deres kartofler gør det muligt for familien at spise sundt, men de vil ikke dokumentere påstanden

I samarbejde med foreningen Kræftens Bekæmpelse markedsfører Lammefjordens Grøntsagslaug i Odsherred sine kartofler i en særlig lyserød emballage med en påtrykt forbrugeroplysning, der lyder: ”Kartofler fra Lammefjorden – med til at gøre en forskel. Når du køber grøntsager fra Lammefjorden, hjælper du dig selv og din familie til at spise sundt.”

Formand Kristoffer Linderoth. Pressefoto

Imidlertid fremgår det intetsteds på samme emballage, at netop disse ’sunde’ kartofler kan være behandlet med helt op til 18 sprøjtegifte, hvoraf flere mistænkes for at være kræftfremkaldende.

Ifølge markedsføringslovens § 13 skal erhvervsdrivende kunne dokumentere rigtigheden af deres anprisninger, og redaktionen har derfor anmodet Lammefjordens Grøntsagslaug ved formand Kristoffer Linderoth, Kildegården, Hørve, om dokumentation for påstanden om de særligt sunde kartofler. Anmodningen blev afsendt som mail 1. december, men da svar udeblev, fremsendte redaktionen en rykker 12. december. Den er heller ikke blevet besvaret.

Læs dokumentationen her

Skrappe gifte oplyses ikke

Fenix anvendes af kartoffelavlerne i Lammefjordens Grøntsagslaug, selvom sprøjtegiften er mærket som ‘mistænkt for at frremkalde kræft’. Etikette fra Middeldatabasen

Et opslag i databasen over anvendte sprøjtegifte i 2021-2022 afslører, at Lammefjordens kartofler kan være sprøjtet med op til 18 forskellige sprøjtegifte. Ifølge den lovpligtige advarselsmærkning kan otte af giftene fremprovokere allergiske hudreaktioner, fem kan give øjenskader, tre kan skade det ufødte foster (Zignal 500SC, Option, Reglone) to kan volde kroniske organskader i blod, lever, nyrer og milten – og to er mistænkt for at fremkalde kræft (Fenix og Proman).

Forbrugerombudsmand Andreas Weidemann. Pressefoto

Ingen af disse gifte deklareres på Lammefjordens kartofler, selvom det er veldokumenteret, at hver anden kartoffel (58 pct.) i detailhandlen kan indeholde rester af de anvendte sprøjtegifte. Set i det lys forekommer anprisningen af de ’sunde’ kartofler misvisende.

Redaktionen har allerede 21. oktober i år klaget over den urigtig og vildledende markedsføring fra Lammefjordens Grøntsagslaug til forbrugerombudsmand cand. jur. Andreas Weidemann. En måned senere (28.11) svarede forbrugerombudsmandens sekretariat, at man havde besluttet at kontakte Lammefjordens Grøntsagslaug og oplyse om klagen og orientere om lovgivningen på området. I svaret understreges det dog, at ombudsmanden ikke havde vurderet, om virksomhedens praksis er ulovlig.

Om dette forhold hedder det i mailsvaret:

”At vi ikke foretager os mere i din sag skyldes, at vi modtager langt flere klager, end vi har ressourcer til at behandle, og vi er derfor nødt til at prioritere blandt henvendelserne. Vi lægger bl.a. vægt på, om klagen vedrører en virksomhed eller en branche, som vi modtager mange klager over, eller om problemet i øvrigt berører mange forbrugere.”

Lovkrav om dokumentation

I forbrugerombudsmandens orientering understregedes det, at erhvervsdrivende ikke må give urigtige eller vildledende oplysninger i deres markedsføring, og de må heller ikke udelade eller skjule væsentlige oplysninger.  Det understreges, at ”Forbrugerombudsmanden anser det for alvorlige overtrædelser af vildledningsforbuddene, hvis erhvervsdrivende ikke kan dokumentere rigtigheden af de sundhedsegenskaber, der oplyses i markedsføringen.”

Ombudsmanden lægger også vægt på, at det fremgår af markedsføringslovens § 13, at det er den erhvervsdrivende selv, der skal kunne dokumentere rigtigheden af oplysninger om faktiske forhold, og at overtrædelse af markedsføringsloven kan straffes med bøde.

Redaktionen vil nu orientere forbrugerombudsmanden om Lammefjordens Grøntsagslaugs overtrædelser af markedsføringsloven.

Ønsker du at klage over de anpriste kartofler og den manglende dokumentation for deres ’sundhed’ fra Lammefjordens Grøntsaglaug, så kan du kontakte pr. mail:

Forbrugerombudsmanden, cand. jur. Andreas Weidemann

Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby

fo@forbrugerombudsmanden.dk

Visited 8 times, 2 visit(s) today

Kommentarer

 1. Man bør huske på at forbrugerne er til for landbruget , herunder Lammefjordens giftlaug, ikke omvendt.

 2. Jan Stampe Nielsen

  Spændende om vi har en forbrugerombudsmand, eller en landbrugsmand. Klø på hr Hansen og alle jer der læser Gylle.dk, hjælp ham.

 3. Tja… sagen er for så vidt helt klar, for markedsføringsloven siger utvetydigt, at man ikke må bruge anprisninger som, at en vare er sund, eller at den forøger forbrugerens sundhed, hvis der ikke er et videnskabeligt dokumenteret bevis for påstanden.

  Og derfor bliver det spændende at se, om Forbrugerombudsmanden for en gangs skyld kan sætte en stopper for landbrugets vildledende markedsføring.

 4. Advarslerne på pesticidemballagen gælder håndtering af stofferne i forbindelse med sprøjtning. De omfatter ikke forekomsten af giftrester hos slutbrugeren. Der er endnu ingen, mig bekendt, som har taget skade af at spise almindelige grøntsager eller de her omtalte lammefjordskartofler. At tale om “gift i maden” er hysteri. Jeg undgår af princip økologi fordi det er noget pjat. Der er ingen evidens for de markedsførte gevinster, men priserne er op til ti gange højere.

 5. Svaret fra Forbrugerombudsmanden kan være i strid med miljøoplysningsloven, der kræver klageadgang i miljøsager.

 6. Leanette Svensson

  Mad og gift hører ikke sammen.

Skriv en kommentar