Disse kartofler er produceret på Lammefjorden af kartoffelavler Ole Kolind Nielsen, der sprøjter dem med 18 forskellige sprøjtegifte. Ifølge den lovpligtige advarselsmærkning kan otte af giftene fremprovokere allergiske hudreaktioner, fem kan give øjenskader, tre kan skade det ufødte foster, to kan volde kroniske organskader i blod, lever, nyrer og milten – og to er mistænkt for at fremkalde kræft ifølge advarslerne på etiketten. Alligevel mener Kræftens Bekæmpelse, at du ”hjælper (..) dig selv og din familie til at spise sundt” ved at servere den slags kartofler

Før offentliggørelsen af artiklen ‘Støt brysterne – køb økologiske kartofler’ tilbød vi formanden for Kræftens Bekæmpelse at komme til orde. Det har formanden ikke selv ønsket at benytte sig af men har overladt det til kommunikationschefen at forklare organisationens mangel på holdninger til de giftige sprøjtemidler. Læs svaret her:

Tak for din henvendelse og interesse i Kræftens Bekæmpelses erhvervssamarbejder.

Vores formand er ikke talsperson i denne sag, så du må nøjes med et svar fra mig.

Helen Bernt Andersen er formand for Kræftens Bekæmpelse, men også sundhedsfaglig direktionskonsulent på Rigshospitalet og tidl. vicedirektør samme sted. Hun er uddannet sygeplejerske

Vi har læst debatindlægget og lytter til bekymringen. Diskussionen om sprøjtegifte er vigtig, men den skal bygge på grundig evidens, så forbrugerne ikke bliver unødigt bekymrede.

I Kræftens Bekæmpelse arbejder vi for et liv uden kræft, og derfor er vi engageret i en lang række dagsordener og forbud, når det f.eks. gælder cigaretter, alkohol og andre skadelige stoffer som PFAS. Det er forskningsmæssigt bevis, at der er en stærk sammenhæng mellem disse produkter og stoffer og så kræft. Der pågår forskning for at undersøge sprøjtegiftes skadelige virkning, bl.a. i forhold til kræft, og man forsker også i, om økologiske grøntsager er mindre kræftfremkaldende end grøntsager dyrket konventionelt.

Vi følger disse projekter tæt og vurderer hvert eneste erhvervspartnerskab nøje, evaluerer løbende kommunikationen i forbindelse med vores samarbejder og justerer efter behov. Det gælder også for vores samarbejde med Lammefjorden.

Ida Strand har ingen sundhedsvidenskabelig baggrund, men er uddannet i kommunikation. Foto: Linkedin

Alt godt.

Med venlig hilsen
Ida Strand, Kommunikationschef
Kræftens Bekæmpelse
Kommunikation
Strandboulevarden 49, 2100 København Ø

Redaktionen har modtaget nedenstående mail tirsdag 17.10 kl. 1604. Hvad angår citater, så gælder det fremsendte ord. Vi vælger derfor at videregive indholdet af henvendelsen:

“Jeg var ikke klar over, at du brugte mit svar som direkte citat – det er altid rart at vide, og vil derfor gerne have lov til at sende dig et nyt, der er præciseret for at undgå misforståelser, og hvor noget af den kontekst, jeg svarede ud fra, også er med. Bekræft gerne, at du har modtaget og citat ændret. I Kræftens Bekæmpelse arbejder vi for et liv uden kræft, og derfor er vi engageret i en lang række dagsordener og arbejder også med forbud, når det f.eks. gælder cigaretter og alkohol, hvor vi ønsker en 18-års aldersgrænse. Det er forskningsmæssig evidens for, at f.eks. tobaksrygning medfører en betydelig kræftrisiko. Det er vigtigt, at vores beslutninger bygger på evidens. I forhold til mistanken om sprøjtegiftes skadelige virkning følger vi med i forskningen og har selv et forskningsprojekt, der undersøger, om økologiske grøntsager er mindre kræftfremkaldende end grøntsager dyrket konventionelt. Vi følger med i den nye viden på området og vurderer hvert eneste erhvervspartnerskab nøje, evaluerer løbende kommunikationen i forbindelse med vores samarbejder og justerer efter behov. Det gælder også for vores samarbejde med Lammefjorden.

Bh/Ida

Med venlig hilsen
Ida Strand
Kommunikationschef
Kræftens Bekæmpelse”

Bannerbillede: Der sættes sprøjtede kartofler hos Ole G. Nielsen på Lammefjorden. Foto: Grimme Landbrugsmaskiner

Visited 5 times, 1 visit(s) today

Kommentarer

 1. Jan Stampe Nielsen

  Har stor sympati for Kræftens Bekæmpelse og har lagt mange frivillige arbejdstimer der. Det klæder ikke organisationen at tænke mere på penge, end på tvivlsomme kartoffelavlere! Måske bliver der så lige midler til en direktør mere.

 2. Kræftens bekæmpelse lever op til sit navn, der ventes tålmodigt til kræften er erkendt og så bekæmpes den.
  Når indsamler fra Kræftens bekæmpelse kommer til min dør får de beskeden at mine sparsomme bidrag skal gå til kræftens forebyggelse, bekæmpelse er der nok af.

  • Forebyggelse burde ud for almindelig sund fornuft være det mest logiske. Men penge til indsamling kan i stedet bruges andetsteds.

 3. Det er jo klart, at kommunikationsansatte er ansat til at vende sandheder til løgn og løgne til sandheder.
  Kræftens bekymring bekymrer sig ikke. Så ehhhh…

 4. Kræftens bekæmpelse har en foreningssang der hedder ‘We are only in it for the money’…

 5. Niels Jongdahl

  Det er rystende at de ikke vil bekæmpe giftsprøjtede fødevarer – de har hermed mistet min støtte

Skriv en kommentar