Startdato 04. november 2021 Slutdato 03. maj 2022 Antal støtter10
ID: FT-09135
Du kan støtte her
Vi må tage Danmark tilbage fra landbruget, der kontrollerer ⅔ af vores areal og er ansvarlige for over ⅓ af vores samlede drivhusgasudledninger. Det kræver, at vi smider landbrugslobbyisterne ud af beslutningslokalerne.
 
Derfor skal vi gøre det ulovligt for danske politikere, embedsfolk og offentlige institutioner at modtage donationer fra, mødes med, udlicitere konsulentopgaver til og kommunikere med repræsentanter for den industrielle kødbranche udover det allermest nødvendige, som det kræver at regulere branchen. Det kræver også fuld åbenhed om alle møder og kontakt i offentlige registre.
 
Vi skal samtidig forbyde svingdørspraksis ved indførelse af en 5-årig karensperiode mellem på den ene side det danske embedsværk og de politiske partier og på den anden side landbrugslobbyen.
 
Formålet er at tage kontrollen tilbage fra landbrugslobbyisterne. Hvis vi vil have en landbrugspolitik, der tager hensyn til alle borgere i Danmark – dyr, natur, miljø og ikke mindst klimakrisen – så skal vi luge ud og smide særinteresserne på møddingen.
 
Inspirationen kommer fra opgøret med tobaksindustrien, hvor WHO i artikel 5.3 i Framework Convention on Tobacco Control anbefaler regeringer at forbyde alle lobbyistmøder, der ikke er strengt nødvendige for regulering.
 
2.1 Parterne [regeringer] bør kun interagere med tobaksindustrien, når og i det omfang det er strengt nødvendigt for at sætte dem i stand til effektivt at regulere tobaksindustrien og tobaksprodukter.
 
2.2 Hvor interaktioner med tobaksindustrien er nødvendige, bør parterne sikre sig at sådanne interaktioner gennemføres gennemsigtigt og åbent. Når det er muligt, bør interaktioner foregå offentligt, f.eks. gennem offentlige høringer, offentlig meddelelse om interaktioner, videregivelse af optegnelser over sådanne interaktioner til offentligheden.
 
Baggrunden er, at tobakslobbyen, ligesom landbrugslobbyen, i årevis har manipuleret forskning og den offentlige opinion.
Ingen beslutninger i Danmark vedrørende landbrugsindustrien bliver taget uden landbrugsindustriens velsignelse. Lobbyorganisationer som Landbrug & Fødevarer sidder tungt på beslutningstagerne og dikterer reelt egne vilkår. Det er ikke et demokrati værdigt.
 
Lobbyisme er ikke i sig selv dårligt. Alle skal høres. Det kan være frugtbart for politikere at mødes og snakke med aktører fra forskellige brancher. Men det går galt, når enkelte brancher bliver så magtfulde, at de i praksis er med til at regulere sig selv.
 
De mest magtfulde lobbyister skal smides ud af beslutningslokalerne, og der er inspiration at hente i håndteringen af tobaksindustrien:
 
Ifølge FN’s traktat om tobakskontrol, så bør det være strengt forbudt for regeringer at mødes med tobakslobbyister. Traktaten blev vedtaget, fordi man erkendte, at tobaksindustrien i årtier havde manipuleret forskere, videnskab og politiske beslutningstagere for at undgå regulering. Det samme gør sig gældende på landbrugsområdet. Tiden er kommet til at sætte kødindustriens lobbyister stolen for døren på samme måde, hvis vi vil have Danmark tilbage.
 
Kødindustriens lobbyister har inficeret vores statsapparat til en grad, der minder om en bananrepublik. Selv om landbruget beslaglægger 2/3 af vores samlede areal og udleder 1/3 af samtlige drivhusgasser i Danmark, bliver landbruget fredet.
 
Folketinget pålægger derfor regeringen at forbyde ministre og alle embedsfolk, der arbejder med regulering af landbruget, at mødes med landbrugets lobbyister eller modtage penge fra dem.
 
Ved “landbrugslobbyist” forstås repræsentanter for organisationer, der beskytter det konventionelle, industrielle landbrug mod omlægning til en bæredygtig produktion i balance med natur og miljø. Repræsentanter for plantelandbrug til menneskekonsum er undtaget.
 
Vi må sikre, at vores landbrugspolitik er baseret på viden og logik i stedet for specifikke erhvervsinteresser. Hvis vi vil have ordentlig og ansvarlig landbrugspolitik, skal vi formene kødlobbyisterne adgang til beslutningslokalerne:
 
Det skal være forbudt for fødevareministeren, hans rådgivere, embedsfolk og alle folketingsmedlemmer at mødes med Landbrug & Fødevarer, Danish Crown og andre stærke lobbyorganisationer for den industrielle landbrugsproduktion udover det allermest nødvendige.
 
Vi skal samtidig sætte en kile i svingdøren mellem vores politiske system og lobbyisterne ved indførsel af en fem-årig karensperiode. Tidligere ansatte i det danske embedsværk med tilknytning til landbruget og i de politiske partier samt politikere skal vente fem år før de kan blive ansat i en af landbrugsorganisationerne, men ikke omvendt, da der ikke kan sættes yderligere restriktioner for valgbarhed til Folketinget.
 
Det skal selvfølgelig ikke være tilladt for en tidligere landbrugsminister at blive direktør i en lobbyorganisation som det skete med socialdemokraternes Karen Hækkerup.
 
Vi kan ikke forvente ordentlig, fornuftsbaseret landbrugspolitik, som tager hensyn til hele Danmark, så længe lobbyen sidder tungt på alle beslutningerne, og vores ledende politikere og embedsfolk pendler mellem Axelborg og Slotsholmen.
 
Et andet eksempel er, at en række offentlige fonde såsom f.eks. promilleafgiftsfondens arbejde og ledelse bliver forestået af Landbrug & Fødevarer. Fondens penge kommer fra en årlig bevilling på finansloven. Dvs. offentlige penge, som forvaltes af Landbrug & Fødevarer.
 
Landbrug & Fødevarer har 450 medarbejdere ansat, hvilket er mere end 2,5 pr. folketingsmedlem. Derudover har de 650 ansatte i deres forskningsafdeling. Der er altså tale om et magtforhold ude af proportioner. Det danske politiske system er med andre ord oppe imod en mægtig overmagt, der er velorganiseret og velfinansieret.
 
Fuld åbenhed i offentligt register
I Danmark er det uvist, hvor meget lobbyorganisationerne mødes med ministre, rådgivere, embedsfolk og andre folketingsmedlemmer, fordi de ikke registreres.
 
I Danmark fungerer landbrugspolitikken med andre ord som i en korrupt stat, hvor viden, fornuft, moral og logik er fjernet til fordel for penge, magt, lobbyisme og vennetjenester. For at undgå dette, skal møder, samtaler og kontakt til repræsentanter for den industrielle kødindustri i Danmark registreres i et offentligt register. Fuld åbenhed er den eneste måde at sikre, at møder holdes til et minimum.
 
Overtrædelse af forbuddet mod kontakt til politikere, embedsfolk og offentlige institutioner skal kunne straffes med bøder op til 5 pct. af lobbyorganisationens årlige omsætning.
Forslag stillet af:
Kontaktoplysninger:
Theresa Birgitta Brønnum Scavenius
Visited 3 times, 1 visit(s) today

Kommentarer

  1. Så håber jeg det vil omfatte Forum for genstart af dansk eksport.

  2. Det var da genialt. Om det vil kunne få nogen som helst opbakning i Folketinget er jeg ikke så sikker på, skulle der komme nok støtter til forslaget. Men der skal ske noget – vi kræver Danmark tilbage til folket og ikke de få.

  3. Leif Iversen

    Hvor er det et godt forslag, jeg håber af hele mit hjerte, at forslaget opnår støtte fra langt flere end 50.000 borgere, og at det bliver vedtaget med stort flertal. Ja,- vi skal have Danmark tilbage til folket; men så må folket støtte op om forslaget. VÅGN NU OP DANMARK!

Skriv en kommentar