Filmserien “Kur mod klimakaos” er baseret på NOAHs klimahandlingsplaner, der er lavet som et kritisk modspil til regeringens klimalov. Links til NOAHs klimahandlingsplaner findes længere nede i teksten.
Manus: NOAH Klimaretfærdighed og Energi Produktion: Stig Melgaard, CrossCut Film
Filmserien er produceret med støtte fra: Funch Fonden samt Torben og Alice Frimodts Fond.
Der er foreløbig udgivet tre film i serien. Disse er:
1. Handling nu! Et overblik over, hvad vi skal gøre. https://youtu.be/BNUkdjWZOQ4
2. Ud af afhængigheden. Fremtidens CO2-fri energiforsyning. https://youtu.be/d6fUxBNESFs
3. Slut med transportvanviddet. En klimaforsvarlig transportsektor. https://youtu.be/YF9DGWAYCNI
Yderligere fire film i serien med udgangspunkt i NOAHs handlingsplan for arealanvendelse forventes færdiggjort i løbet af foråret 2021.
NOAHs klimahandlingsplaner tager ikke, som regeringens klimalov, sit udgangspunkt i et mål om en bestemt nedskæring af CO2-udledningerne i et bestemt år: 70 procent i 2030, men i IPCC’s drivhusgasbudget.
Dette budget angiver, hvor stor en mængde CO2, vi samlet må udlede i fremtiden, for at vi kan holde os inden for den kritiske 1,5 graders globale temperaturstigning.
Se filmen om drivhusgasbudgettet og læs mere om CO2-budgettet og NOAHs klimahandlingsplaner her:
Film CO2-budgettet og klimaloven: https://www.youtube.com/watch?v=RT2Fi…
Visited 7 times, 2 visit(s) today

Skriv en kommentar