Regeringen har i dag fremlagt det årlige klimaprogram, som ifølge Rådet for Grøn Omstilling opsummerer det manglende ambitionsniveau på klimaområdet. Planen indeholder ingen nye mål eller initiativer, men optegner blot en forholdsvis håndgribelig køreplan for klimapolitikken i de kommende år.

Det skriver Rådet for Grøn Omstilling i en pressemeddelelse den 29. september 2021.

Læs hele programmet her.

Ifølge klimaloven skal regeringen hvert år fremlægge et klimaprogram med regeringens vurdering af, om det kan anskueliggøres, at 70 %-målsætningen nås. Klimaprogrammet som regeringen i dag har fremlagt, indeholder ikke nye initiativer, og den får dermed kritik fra Rådet for Grøn Omstilling, som dog hæfter sig ved, at programmet indeholder en mere konkret klimakøreplan.

 “Programmet kan simpelt opsummeres til, at der slet ikke sker nok på klimaområdet. Regeringen har ikke landet nye væsentlige forlig det seneste år, og vi står stadig med en manglende anskueliggørelse af, at vi kan opnå 70 %-målet. Programmet er fyldt med mange fine ord, men der mangler reelt nyt indhold,” siger Claus Ekman, direktør i Rådet for Grøn Omstilling.

Bør medføre aktivering af handlepligten

Ifølge programmet peger den førte politik i retning af en drivhusgasreduktion på ca. 20 mio. ton ift. status quo. Flere af initiativerne, der beskrives i programmet, er dog af Klimarådet vurderet til at være behæftet med moderat eller høj risiko. Dermed adskiller programmet sig i al væsentlighed ikke fra forrige års program, der ledte til aktivering af handlepligten.

Illustration fra Klimaplanen viser, at landbruget er fredet frem til 2026

 “Jeg kan ikke se, at programmet giver væsentlig større sikkerhed for opnåelse af 70 %-målsætningen, og det bør derfor lede til, at handlepligten aktiveres igen. Det er vel at betragte som en anden advarsel, hvilket bør give anledning til, at der handles med langt større alvor,” siger Claus Ekman.

TV2 var heller ikke imponeret af klimaministerens reviderede plan

En klarere vej frem?

Claus Ekman, RGO

Programmet indeholder i modsætning til sidste års program en række scenarier og en mere detaljeret køreplan for klimapolitikken de kommende år. Der forklares i denne, at reduktionspotentialet reduceres med tiden, og det noteres, at beslutningerne senest skal træffes i 2025.

 “Hvis man skal rose regeringen, vil det i denne omgang være for, at den faktisk har konkretiseret, hvordan der bliver arbejdet med klimapolitikken de kommende år. Det er et skridt fremad ift. sidste års program, men fortællingen om, at der skal handles inden 2025, er helt skæv. Der skal handles nu,” siger Claus Ekman.

KlimaKøreplanen og dens vigtigste elementer kan læses i denne oversigt fra TV2

Bannerfoto: Vesterhavet i stærk kuling. Privatfoto

Visited 13 times, 5 visit(s) today

One Comment

  1. Leif Christiansen

    I en tidlig morgen time synes det som om at vi Danskere mener at vi alene kan løse alle klimaproblemet, om vi lige når at overholde vores målsætning gør nok ikke den store forskel globalt, så længe der ikke gøres meget i resten af verden, dermed ikke sagt at vi ikke skal gøre noget, men når oppositionen og især venstrefløjen skriger op om at klimamålet ikke bliver nået, lyder vi Danskere noget selvhøjtidelige i mine ører, vi kan jo ikke alene frelse verden, og når alt kommer til alt har vi nok gjort vores til at forurene mindre, jeg synes også der skal fokuseres mere på den kemiske forurening i landbruget , det synes jeg nogen gange bliver trængt lidt i baggrunden, nå det regner godt derude, så kan kemien rigtig blive vasket ud af jorden og forurene vores vand og hav, som vi er godt igang med at ødelægge.
    Nu vil jeg som alm.Dansk pensionist lægge mig igen og tage et par timers søvn mere, så forurener jeg da ikke i den tid. Hav en god dag.

Skriv en kommentar