Kvindelig gartner. Privatfoto

Jordbruget er et erhverv med overvældende dominans af mænd. I 2020 var det således blot 5 pct. af jorden, som tilhørte bedrifter ejet af kvindelige landmænd. Mænd sad på 81 pct. af jorden, mens resten blev drevet af selskaber og institutioner, hvor man ikke kan identificere en personlig indehaver

Det skriver Danmarks Statistik med landbrugs- og gartneritællingen 1. juni 2020 som kilde.

Kvinder har små bedrifter

Samtidig gælder det, at bedrifter som var under kvindelig ledelse, ofte er ganske små, i gennemsnit 40 hektar, hvor den gennemsnitlige arealstørrelse for alle bedrifter var omtrent det dobbelte.

Rundt regnet tre ud af fire bedrifter drevet af kvinder var under 30 hektar, mens det for deres mandlige kolleger var godt og vel halvdelen.

Lønmodtagere og medarbejdende ægtefæller

Mens det altså er småt med kvinder blandt selvstændige landmand, ser det anderledes ud for lønmodtagere og medarbejdende ægtefæller. Der får kvinderne lov til at være med.

Piger kan godt lide dyr med store øjne, men kvinder søger ikke ind i det industrialiserede landbrug. Pressfoto fra landbrug & Fødevarer
Trods dyre reklamekampagner kan svinekødsindustrien ikke tiltrække den nødvendige danske arbejdskraft – og slet ikke blandt kvinderne. Annonce fra Landbrug & Fødevarer

Disse grupper udgjorde i 2020 godt og vel 40.000 personer beskæftiget på bedrifter med landbrug og gartneri, og heraf var 40 pct. kvinder. De fleste af disse kvinder er medarbejdende ægtefæller. De arbejder dog langt fra altid på fuldtid på bedriften, og som oftest er der næppe tale om formelle ansættelsesforhold.

Uddannelser i jordbruget

Stadig færre kvinder uddannes i landbrug og gartneri. I 2020 fuldførte næsten 1.000 personer en erhvervsfaglig uddannelse inden for landbrug og gartneri. Heraf er ca. hver fjerde kvinde. I 2010 var det ca. 1.400 personer, hvor andelen af kvinder var omtrent den samme.

Kilder og metode

Landbrugs- og gartneritællingen er en stikprøvetælling med deltagelse af landbrug i Danmark. Siden 1995 er oplysninger om afgrøder og forpagtning hentet fra landmændenes ansøgning om arealstøtte. Før den tid blev disse oplysninger indhentet ved spørgsmål på spørgeskemaet.

Tællingerne i 1982, 1983, 1985, 1987, 1989, 1999, 2010 og 2020 var totaltællingerne med deltagelse af alle landbrugs- og gartneribedrifter i Danmark, og de øvrige tællinger stikprøver med en varierende udvalgsandel, typisk omkring 25-30 pct.

Bannerfoto: Pressebillede fra Økologisk Landsforening

Visited 17 times, 8 visit(s) today

One Comment

  1. Nina bjarup vetter

    Et emne der fokuseres alt for lidt på, så dejligt du tager det op. Og et tydeligt bevis for at ligestilling er en by i Rusland. De som kontrollerer ressourcerne kontrollerer verden. I det lys er det på høje tid at gå til frontalangreb på ejendomsretten. Jord bør ikke kunne ejes, jord er også dyrs og planters levesteder og skal lånes med det for øje.

Skriv en kommentar