Lad os lære af bierne

biavl-06_Niels RiisEbbesen

Biavleren på billedet er ikke Hans Jørn Kolmos, men det ligner ret godt. Foto: Mediapix.

Et tankevækkende sommer-essay af overlæge Hans Jørn Kolmos, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital og lærestolsprofessor i klinisk mikrobiologi, Syddansk Universitet. Offentliggjort i Ugeskriftet.dk, 31. jul 2015, og her gengivet med forfatterens tilladelse.

Hvad laver læger, når de tager på sommerferie? Mange rejser langt væk for at være uden for rækkevidde. Jeg tager ingen steder, men rejser alligevel langt væk, mentalt set. Jeg er biavler, og biavlen har højsæson netop nu i juli-august.

Hvorfor dog beskæftige sig med bier, når man kan holde ferie på en meget lettere måde? Det enkle svar er, at man slet ikke kan lade være, når man først er begyndt. For bier fascinerer. De har en kompleks samfundsstruktur ligesom os, og de reagerer på de samme ting i miljøet, som vi gør, men bare meget før end os. Hvis bierne mistrives, skal vi tænke os om – det kunne være os næste gang.

Bierne udvikler symptomer, som i slående grad ligner symptomerne på Alzheimers sygdom. Gad vide hvad der sker, når mennesker udsættes for de samme pesticider?

Bi-21

Verden over meldes der om voldsom bidød.

Overalt i verden registrerer man i disse år massedød blandt bier. Én af grundene er agroindustriens brug af pesticider – som de selv kalder plantebeskyttelsesmidler. De påvirker bl.a. biernes orienteringssans, så de ikke kan finde hjem. Bierne udvikler symptomer, som i slående grad ligner symptomerne på Alzheimers sygdom. Gad vide hvad der sker, når mennesker udsættes for de samme pesticider? Det er nok en tanke værd.

Bier laver honning. Et af sommerens kulinariske højdepunkter er jordbær med nyslynget honning, men honning er også medicin. Honning har antibakterielle egenskaber, og kommercielle honningbandager bruges i dag til sårbehandling. Karakteristisk nok er der ikke kun tale om én, men mange forskellige antimikrobielle faktorer, som virker sammen i et komplekst mønster.

På den måde har bierne over millioner af år oparbejdet et effektivt system til beskyttelse af deres vinterforråd, hjulpet godt på vej af selektionen. Robuste løsninger er altid flerstrengede. Måske skulle vi for en stund tage de reduktionistiske skyklapper af og lære lidt af bierne.

Hver sommer har sine højdepunkter med bierne. For nogle år siden var det BBC World, som sommeren over filmede først i bigården, siden i laboratoriet og sårcentret. Honning til sår – det kom der en fin udsendelse ud af.

HoneyBeeI år var det en bekendt, som bad om hjælp til at fjerne en bisværm, der sad i hans skorsten. Det så svært ud, men jeg lod mig friste. For det at fange bisværme rummer alle jagtens fornøjelser, tilmed uden at nogen dør af det: opfindsomhed, planlægning, god teknik og konstant spænding om udfaldet. Bisværmen blev listet ned og sat i hus. Min bekendt blev så begejstret, at han bad om lov til at beholde familien. En ny biavler udvalgt af bierne selv – det var stort.

Måske er du ikke selv til biavl, men hvad så med at læse lidt om bier? Jeg kan anbefale Thomas Seeleys fine bog »Honeybee Democracy«, der handler om hvordan bisamfund træffer beslutninger. Det gør de på bedste demokratiske vis.

Fortsat god sommer.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.