Preben_edit
Preben Kofod mener, at landbruget affolker landet.

Dette tankevækkende indlæg blev bragt i Randers Amtsavis, 23. juli 2015. Med forfatterens tilladelse bringer vi det her i uforkortet version.

Der siges og skrives meget om, hvordan man får livet tilbage i landdistrikterne. Man undgår imidlertid bevidst eller ubevidst, eller måske tør man ikke at forholde sig til hovedårsagen til affolkningen, nemlig landbrugets adfærd.

Ingen vil bosætte sig eller drive virksomhed i et område, hvor al natur er fjernet til fordel for endeløse kornmarker, som bliver oversprøjtet med gift mange gange om året. Det stinker af gylle det meste af året, og larmende traktorer og maskiner gør det uudholdeligt at opholde sig her.

2014-04-13 14.49.53
Især gyllelandbruget jager folk væk fra landdistrikterne, mener skribenten.

Ingen ansvarlig børnefamilie tør bosætte sig her, hvor kemikalie-tågerne vælter ind over hækken, og det er livsfarligt at færdes. Det må have første prioritet at få landbruget under kontrol, og få genoprettet den natur det har ødelagt, således at mennesker igen kan bo og opholde sig i landdistrikterne.

Så længe ingen vil erkende dette, vil den negative udvikling fortsætte, hurtigt internet eller ej.

Venlig hilsen Preben Kofod, Hvilhusevej 84, 8970 Havndal.