Landbruget driver folk væk fra landet

Preben_edit

Preben Kofod mener, at landbruget affolker landet.

Dette tankevækkende indlæg blev bragt i Randers Amtsavis, 23. juli 2015. Med forfatterens tilladelse bringer vi det her i uforkortet version.

Der siges og skrives meget om, hvordan man får livet tilbage i landdistrikterne. Man undgår imidlertid bevidst eller ubevidst, eller måske tør man ikke at forholde sig til hovedårsagen til affolkningen, nemlig landbrugets adfærd.

Ingen vil bosætte sig eller drive virksomhed i et område, hvor al natur er fjernet til fordel for endeløse kornmarker, som bliver oversprøjtet med gift mange gange om året. Det stinker af gylle det meste af året, og larmende traktorer og maskiner gør det uudholdeligt at opholde sig her.

2014-04-13 14.49.53

Især gyllelandbruget jager folk væk fra landdistrikterne, mener skribenten.

Ingen ansvarlig børnefamilie tør bosætte sig her, hvor kemikalie-tågerne vælter ind over hækken, og det er livsfarligt at færdes. Det må have første prioritet at få landbruget under kontrol, og få genoprettet den natur det har ødelagt, således at mennesker igen kan bo og opholde sig i landdistrikterne.

Så længe ingen vil erkende dette, vil den negative udvikling fortsætte, hurtigt internet eller ej.

Venlig hilsen Preben Kofod, Hvilhusevej 84, 8970 Havndal.

Comments

comments

En kommentar til Landbruget driver folk væk fra landet

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.