NaturListe_bevilling_uddrag
Her er dokumentationen for Lunde Larsens lånte fjer. Uddrag fra finansloven.

Ifølge en pressemeddelelse fra miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) blev der i 2015 bevilget 650 mio. kr. til naturprojekter, og det skulle angiveligt være det største beløb nogensinde. Regeringen har givet de mange millioner til i alt 1387 projekter, der enten udvider eller forbedrer den danske natur.

esben_lunde_larsen
Esben Lunde Larsen (V).

“Den danske natur skal trives og have bedre vilkår, og derfor satser vi som samfund mange penge på at genoprette stadig mere natur i Danmark”, udtaler Lunde Larsen i pressemeddelelsen, der blev udsendt 21. marts. Landbrugsavisen.dk gengav kritikløst den forbløffende påstand, mens stort set alle andre egentlige medier afstod fra at viderebringe meddelelsen.

På Lunde Larsens politikerprofil på facebook lagde han samme dag kl. 09.43 ikke skjul på det politiske budskab:

“Vi gav naturen et rekord-løft i 2015. Faktisk gav vi 650 mio. kr. i støtte til projekter, der giver den danske natur et løft. Det er det højeste beløb nogensinde på et år. Vil regeringen naturen og miljøet? JA!”

Men Lunde Larsen lyver. Der er fiflet voldsomt med tallene for at få rekorden i hus, og en betydelig del af pengene stammer slet ikke fra den danske finanslov, men fra EU.

I pressemeddelelsen fremhæves et moseprojekt, som Tønder og Thisted Kommuner fik en bevilling til af daværende minister Eva Kjer Hansen (V) i september 2015. Det fremgår af Lunde Larsens pressemeddelelse, at beløbet er 88 mio. kr., hvilket udgør hele 14 procent af rekordbeløbet. Men tallet er usandt. I virkeligheden bevilgede Venstre-ministeren blot 35,3 mio. kr. Resten havde kommunerne selv skaffet direkte fra EU.

Hvordan det står til med de øvrige 1387 projekter og deres finansiering i forhold til EU-tilskud og andre kilder, har ministeren ikke ønsket at afsløre. Han skriver blot, at projekterne handler om skovrejsning, genopretning af højmoser og ”masser af naturpleje”, hvilket formentlig er identisk med landbrugsstøtte efter nogle af de i alt 112 forskellige støtteordninger, der stadig tilbydes landbruget.

Listen findes ikke
En anmodning om aktindsigt i listen over samfulde 1387 projekter og deres finansiering har ikke givet resultat. Tilsyneladende findes en sådan liste ikke.

SteenJensen
Pressesekretær Steen Jensen var fremhævet som kontaktperson i pressemeddelelsen, men lige lidt hjalp det.

Pressesekretær Steen Jensen, der står som ministerens kontaktperson på pressemeddelelsen, har forgæves eftersøgt en oversigt med de enkelte projekters titler, indhold, finansiering, etc. Han har forespurgt i ministeriets departement og hos Naturstyrelsens Enhed for Tilskud, men uden resultat. I departementet melder man hus forbi, og hos Naturstyrelsen holder man tidlig påskeferie.

Til sidst ringede pressesekretæren og kastede håndklædet i ringen.

”Jeg tror ikke, der findes sådan en liste”, sagde Steen Jensen til gylle.dk.

Jamen, hvordan har I så kunne lægge tallene sammen og få de 1387 projekter og de 650 mio. kroner?

”Det kan jeg desværre ikke svare på”, tilstod pressesekretæren.