Landbrugsavisen viderebringer gerne den bornholmske klagesang uden overhovedet at forholde sig til det manglende faglige og saglige indhold. Det gør gylle.dk så, men vi så gerne, at lobbyavisen tog sig sammen og selv redigerede de indlæg, der kolporteres videre til intetanende bønder. Skærmbillede fra Landbrugsavisen, 5. januar 2024

Parallelsamfundet på Bornholm tager til genmæle overfor kritiske medier, meningsdannere og plaprende borddamer, som krænker øens arbejdsomme agroproducenter

“Stå fast! skriver Frederik Tolstrup, der er formand for Bornholm Landbrug & Fødevarer, i sin julehilsen december 2023 til de efterhånden ganske få agroproducenter, der deler Bornholms gode jord mellem sig.

Tolstrup fortsætter:

“Kritikken af landbruget slider på os. Når landbruget omtales, så er det kvælstof, pesticider eller klimabelastning, det handler om.”

Så fortæller han om en mælkeproducent, der føler sig krænket af denne offentlige debat, og det er han ikke alene om:

“Den massive kritik, der rammer erhvervet, er noget der går os alle på. For at kunne være i det, opsiger man sit avisabonnement, skruer radioen over på reklamefinansierede kanaler (væk fra DR) og passer sit landbrug. Er man på sociale medier, så holder man sig til vennernes profiler.

Møder man kritik til en 50-års fødselsdag, hvor borddamen snakker i et væk om klima og bæredygtighed, ja, så siger man ikke så meget. Gider ikke. Folk ved alligevel så uendeligt lidt, om de dilemmaer vi vader rundt i som landmænd. Så hvorfor tage snakken; det føles som spild af tid.”

Det er bornholmske agroproducenter som ham her, der påkalder sig samfundets kritik, når de sender tåger af sprøjtegifte ud over hele landskabet. Foto: Finn K. Hansen

Ejendommeligt nok nævner formanden ikke med et eneste ord, hvad der er galt med kritikken fra medier, facebook og tilfældige borddamer. Hvad er det for urigtige beskyldninger, der hagler ned over de krænkede mænd? Intet konkret nævnes, så det er åbenbart kritikken som sådan, formanden ikke kan bære. Altså det, at andre mennesker ser med mistro på den moderne agroproducent og kræver ham til ansvar for både klimaforandringer, forureningen af drikkevandet, manglende dyrevelfærd og ødelæggelsen af biodiversiteten. Det er emner, der bekymrer stadig flere borgere, men altså ikke agroproducenterne på Bornholm.

Nej, det er et helt andet sted, skoen trykker for formand Tolstrup – han vil simpelthen bare have lov til at være glad. Læs videre:

“Jeg synes, det er ærgerligt, at den offentlige opinion trækker glæden ved erhvervet ned. Det er ikke bare et problem her og nu. Jeg er bange for, at det også på længere sigt vil være skadeligt for erhvervet. De negative følelser hos mange landmænd, kan blive langt mere problematiske, end både CO2-afgifter og vandplaner. Der kommer ikke en positiv udvikling i landbruget, hvis en stor del af landmændene er pessimister og mister troen på fremtiden.”

Sådan ser landbruget også ud på Bornholm, hvor ruinerne af de gamle familiebrug får lov at forfalde, selvom øens agroproducenter modtager millioner af skatteyderkroner i tilskud hvert eneste år. Foto: HØM

Så hvad skal de triste agroproducenter på Bornholm gøre for at genfinde glæden ved den daglige dont? Her kommer formandens gode råd:

“Man behøver ikke gøre meget, men man kan stå ved sit erhverv og fortælle sine nærmeste bekendte og sin familie, hvordan man selv ser tingene Vi får aldrig opinionen derhen, hvor vi synes, men vi skal kunne leve med den, og i det spiller mine kollegaer en stor rolle. Vi mødes i mange sammenhænge og snakker meget om, hvordan folk ser på vores erhverv.”

Og se, der virker. Formanden har selv oplevet glæden ved selvros, og den skal ingen meningsdannere eller andre samfundsomstyrtere få lov til at ødelægge. Her kommer den fyndige afslutning på julebrevet til agroproducenterne på Bornholm:

“Jeg bliver altid glad af at snakke med kollegaer, fordi jeg får opbakning. Det at drive landbrug er jo helt i orden, det er et vigtigt og nødvendigt arbejde. Hvis jeg glædes over mit landbrug, så skal jeg holde fast i den glæde. Det skal forskellige meningsdanneres kritik ikke ødelægge. Vi er gode til at stå fast, når der er problemer med økonomi eller med driften. Vi holder ved og får løst problemerne. Jeg tror også, vi kan lære at stå fast, når mediestormen raser.”

Læs hele formandsbrevet her.

Redaktionen på gylle.dk har tidligere beskæftiget sig med de bornholmske agrproducenters specielle forhold til ytringsfrihed og offentlighedens nyfigenhed. Læs her:

Datatilsynet afviser krav om hemmeligholdelse af millionstøtte til svineproducenter

Bannerbillede: Piqsels.com

Visited 8 times, 8 visit(s) today

Kommentarer

 1. Jan Stampe Nielsen

  Manden tror på sin “sag” – på en måde respekt for det – der er mange eksempler i verdenshistorien lige fra Korsriddere til Hitler.
  Desværre synes Frederiks Tolstrup at lide af den samme faktablindhed, troen sletter alle spor og ophæver alt andet.
  Endnu være at et medie som Landbrugsavisen lader klagesangen stå uimodsagt. De har tilsyneladende lært noget af DR og SEGES-universitet i Århus.
  Alt andet lige vil jeg ønske Frederik Tolstrup et godt nyt år og håbe, at begynder at forholde sig til virkeligheden (tal, statistik, fakta) og mindre til ønskefeen.

 2. Erik Bresler

  BLF Formand Frederik Tolstrup skriver “Citat “Folk ved alligevel så uendeligt lidt, om de dilemmaer vi vader rundt i som landmænd. Så hvorfor tage snakken; det føles som spild af tid.” Citat slut.

  Renset for bullshit lyder det: Jeg har så meget større viden end folk, at jeg på forhånd opgiver at bringe dem op på mit niveau.

  Den flabede bemærkning dækker nok snarere over det reelle dilemma som er: Jeg vader dagligt rundt i problemer til op over begge mine ører, så hvad du kunne mene om det jeg fremstiller og måden det sker på, har jeg ikke overskud til at sætte mig ind i eller tage mig af.

  Det er en absurd situation konventionelt landbrug er bragt ud i, af dem selv, deres foreninger, pengeudlånere, rådgivere og leverandører. Det rasende nulsums spil skader menneskene, dyrene, jorden, luften og grundvandet.

Skriv en kommentar