Landbrugslobby skræmmer AU-forskere

Forsiden på Forskerforum.dk har denne friske filmreklame.

Store lobbyister står ikke tilbage for at sende signaler, der skal skræmme universiteter og forskere fra at udle­vere kontroversielle data eller fra at oplyse pressen. Det viser NOVANA-sagen, hvor AU’s vandmiljøforskere opar­bejdede vandmiljødata for 2015, som viste sig ubekvemme for magtfulde landbrugs­lobbyister.

Det skriver Forskerforum.dk, nr. 302, marts 2017.

Men i stedet for at gå ind i en debat om fakta, valgte landbrugs-lobbyisterne aktivt at gå efter at finde ud af, hvor histo­rien stammede fra. Mere præcist gik man efter at undersøge vandmiljø-forskernes rolle i, at dataene blev hovedhistorien i DR1’s morgenradio d. 12. januar.

Det er vanskeligt at se andre motiver til denne eftersøgning, end at man vil mistænkeliggøre forskerne og AU, eller at man vil skræmme forskere fra at deltage i forskning, som kan være ubekvem for landbruget.

Lobbyister afviste ubekvemme data

Minkavler Martin Merrild fra L&F mener, at regnvejret er skyld i øget kvælstofforurening.

Bagved lå, at landbrugslobbyisterne i Landbrug og Fødevarer (L&F) vågnede op til morgenradioen, hvor deres for­mand Martin Merrild – sekunderet af miljøminister Esben Lunde Larsen – blev interviewet om stigende og alarmerende udledningstal for kvælstof i vandmiljøet i NOVANA-2015-rapporterne. Tallene var stigende for tredje år i træk og stik imod de data, som ligger bag Landbrugspakken. Formanden og ministeren bortforkla­rede de ubekvemme data – fordi landbru­get er kvælstofkilden – med, at den store udledning skyldtes ekstra regnvejr og dermed ekstra udvaskning i 2015. Men de snakkede udenom, for tallene var faktisk korrigeret for den ekstra regn det år.

Morgenradioens historie om de sti­gende udledningstal stammede fra Natur­fredningsforeningen (DN), som havde givet data til DR-journalister. Naturfred­ningsforeningen havde søgt aktindsigt og bearbejdet data, så det blev morgenradio­ens historie den morgen.

Men historien passede ikke de pæne landbrugslobbyister i L&F (de grimme er Bæredygtigt Landbrug). Landbru­get er ikke interesseret i at debattere de ubekvemme data og landbrugets rolle heri. I stedet holdt man fast i forklarin­ger om det ekstra regnvejr og om, at der måtte være andre årsager end landbrugets kvælstof.

Lobbyisterne: Hvem stod bag data og DR-nyhed?
Det er FORSKERforums aktindsigt på AU, som afslører, at lobbyisterne efter­søgte, hvem der stod bag de ubekvemme data: Hvem havde udleveret oplysnin­gerne til Naturfredningsforeningen, og hvordan var oplysningerne kommet til DR?

L&F’s chefjurist bad nemlig om aktindsigt på AU’s miljøforskningscenter DCE med anmodning om ”al korrespon­dance mellem Naturfredningsforeningen og DCE samt mellem DR-journalister og DCE” (anmodning d. 12. jan.).

AU’s juridiske chefkonsulent oplyste lakonisk til L&F, at det ikke var AU-DCE, som havde givet aktindsigt eller videre­formidlet NOVANA-rapporten. Det var såmænd den statslige SVANA (Styrelsen for Vand og Naturforvaltning), som havde frigivet rapportens data til Naturfred­ningsforeningen på Naturfredningsfor­eningens anmodning fra 4. januar.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.