Forsiden på Forskerforum.dk har denne friske filmreklame.

Store lobbyister står ikke tilbage for at sende signaler, der skal skræmme universiteter og forskere fra at udle­vere kontroversielle data eller fra at oplyse pressen. Det viser NOVANA-sagen, hvor AU’s vandmiljøforskere opar­bejdede vandmiljødata for 2015, som viste sig ubekvemme for magtfulde landbrugs­lobbyister.

Det skriver Forskerforum.dk, nr. 302, marts 2017.

Men i stedet for at gå ind i en debat om fakta, valgte landbrugs-lobbyisterne aktivt at gå efter at finde ud af, hvor histo­rien stammede fra. Mere præcist gik man efter at undersøge vandmiljø-forskernes rolle i, at dataene blev hovedhistorien i DR1’s morgenradio d. 12. januar.

Det er vanskeligt at se andre motiver til denne eftersøgning, end at man vil mistænkeliggøre forskerne og AU, eller at man vil skræmme forskere fra at deltage i forskning, som kan være ubekvem for landbruget.

Lobbyister afviste ubekvemme data

Minkavler Martin Merrild fra L&F mener, at regnvejret er skyld i øget kvælstofforurening.

Bagved lå, at landbrugslobbyisterne i Landbrug og Fødevarer (L&F) vågnede op til morgenradioen, hvor deres for­mand Martin Merrild – sekunderet af miljøminister Esben Lunde Larsen – blev interviewet om stigende og alarmerende udledningstal for kvælstof i vandmiljøet i NOVANA-2015-rapporterne. Tallene var stigende for tredje år i træk og stik imod de data, som ligger bag Landbrugspakken. Formanden og ministeren bortforkla­rede de ubekvemme data – fordi landbru­get er kvælstofkilden – med, at den store udledning skyldtes ekstra regnvejr og dermed ekstra udvaskning i 2015. Men de snakkede udenom, for tallene var faktisk korrigeret for den ekstra regn det år.

Morgenradioens historie om de sti­gende udledningstal stammede fra Natur­fredningsforeningen (DN), som havde givet data til DR-journalister. Naturfred­ningsforeningen havde søgt aktindsigt og bearbejdet data, så det blev morgenradio­ens historie den morgen.

Men historien passede ikke de pæne landbrugslobbyister i L&F (de grimme er Bæredygtigt Landbrug). Landbru­get er ikke interesseret i at debattere de ubekvemme data og landbrugets rolle heri. I stedet holdt man fast i forklarin­ger om det ekstra regnvejr og om, at der måtte være andre årsager end landbrugets kvælstof.

Lobbyisterne: Hvem stod bag data og DR-nyhed?
Det er FORSKERforums aktindsigt på AU, som afslører, at lobbyisterne efter­søgte, hvem der stod bag de ubekvemme data: Hvem havde udleveret oplysnin­gerne til Naturfredningsforeningen, og hvordan var oplysningerne kommet til DR?

L&F’s chefjurist bad nemlig om aktindsigt på AU’s miljøforskningscenter DCE med anmodning om ”al korrespon­dance mellem Naturfredningsforeningen og DCE samt mellem DR-journalister og DCE” (anmodning d. 12. jan.).

AU’s juridiske chefkonsulent oplyste lakonisk til L&F, at det ikke var AU-DCE, som havde givet aktindsigt eller videre­formidlet NOVANA-rapporten. Det var såmænd den statslige SVANA (Styrelsen for Vand og Naturforvaltning), som havde frigivet rapportens data til Naturfred­ningsforeningen på Naturfredningsfor­eningens anmodning fra 4. januar.

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.