Landbrugspakken koster borgerne 250 mio. kr. til beskyttelse af drikkevandet

Forbrugerne kommer til at betale, selvom landbruget får alle fordelene af den ekstra gødning.

Vandkunder skal betale op til 250 millioner kroner ekstra på grund af landbrugspakken, viser ny analyse. Landmænd har fået lov til at gøde mere, hvilket påvirker drikkevandet. De kompenserende tiltag, der skal beskytte grundvandet, skal betales over vandregningen. Det skriver DANVA 13. juli 2017. DANVA er interesseorganisationen for alle, der arbejder professionelt med vand og spildevand. Foreningen er en selvstændig nonprofit forening, finansieret af medlemmerne og ved indtægtsdækket virksomhed.

Landmænd har med landbrugspakken fået lov til at bruge op til 20 procent mere nitrat på markerne. Det betyder, at kommuner og vandselskaber skal investere op til 250 millioner kroner ekstra for at forhindre,  at drikkevandet får et for højt indhold af nitrat.

Det viser en rapport fra Niras, som Miljøministeren har fået udarbejdet for at belyse merudgiften for vandkunder. Regningen på flere hundrede millioner for landbrugets merudledning havner altså hos familier og erhvervsliv.

”Så der skulle være rigeligt med ekstra penge hos landbruget til at betale for landbrugspakkens negative effekt på grundvandet,” siger Carl-Emil Larsen.

Det ærgrer direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen:

”DANVA advarede jo netop mod det, som analysen konkluderer. Det er urimeligt, at det er vandkunderne, der skal betale indirekte erhvervsstøtte til landbruget over vandregningen på denne måde. Det havde været mere retfærdigt, at det var de, der påvirker grundvandet, der også skulle finansiere beskyttelsen af det.”

Ifølge landbruget selv, så giver landbrugspakken landmændene en gevinst på 31 milliarder kroner i øgede jordpriser.

DANVA advarede jo netop mod det, som analysen konkluderer. Det er urimeligt, at det er vandkunderne, der skal betale indirekte erhvervsstøtte til landbruget over vandregningen på denne måde. Det havde været mere retfærdigt, at det var de, der påvirker grundvandet, der også skulle finansiere beskyttelsen af det,

Miljøministeriet har som opfølgning på spørgsmål fra Miljø- og Fødevareudvalget bedt Niras om at udarbejde en redegørelse om de forventede omkostninger for forbrugerne og kommunerne ved landbrugspakkens normændring for tildeling af kvælstof til landbruget.

Det rene drikkevand kommer til at koste os mindst 250 mio. kr. ekstra.

Rapporten konkluderer, at landbrugspakken vil koste forbrugerne og kommunerne 169–250 mio. kr. som en engangsudgift eller 2 øre pr. kubikmeter i 25 år. Dette tal er dog ikke det totale beløb, da man ikke medregner andre omkostninger som følge af landbrugspakken, specielt bortfald af den erstatningsfrie regulering af husdyrbrug.

”Det kan derfor antages, at det samlede beløb er væsentligt højere – måske endda dobbelt så stort,” siger Carl-Emil Larsen.

Beløbet kan dog formindskes, hvis det viser sig, at der placeres målrettede indsatser i områder, der er omfattet af grundvandsbeskyttende behov, men det er meget tvivlsomt, at der vil blive udlagt tilstrækkelige af disse områder til, at det vil få nogen væsentlig effekt.

Vandprisen vil sandsynligvis stige mest i Jylland og på Fyn hos små vandforsyninger i landområder og mindst på Sjælland.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.