En stor håndsrækning til miljøet i Lillebælt

Udledningerne af fosfor fra det spritnye Assens Centrale Renseanlæg er tæt på 1/10-del af den tilladte udledning for de gamle renseanlæg. Ligeledes ligger kvælstofudledningen tæt på 1/3-del af det tidligere tilladte. Det giver en tiltrængt håndsrækning til havmiljøet og dyrelivet i Lillebælt Myten om byspildevandet […]

Lorteland!

Udledningerne af gylle fra den danske kødindustri er nu oppe på seks tons årligt for hver eneste dansker, og det er i disse uger, gyllen fordeles overalt i det danske landskab DEN FOLKEKÆRE SKUESPILLER Buster Larsen var kendt for mere og andet end sin legendariske […]

Iltsvind har intet at gøre med spildevand

Fake News-kampagner forsøger at tørre ansvaret for iltsvindskatastroferne af på byernes spildevand, men et grundigt faktatjek dokumenterer det modsatte Landbrugets ’venner’ har travlt med at bortforklare erhvervets massive udledninger af næringsstoffer, der har ødelagt vandmiljøet i en række danske fjorde og kystnære områder. Ansvaret for […]

Vi ved, hvorfor fiskene er væk. Alligevel gør vi ikke noget

Sammenskudsregeringen bakker desværre ikke op om EU’s plan til genoprettelse af havet. Man ønsker at prioritere plads til råstofindvinding, transport-infrastruktur og bundslæbende fiskeri, hvilket man gjorde det soleklart i den seneste tilbagemelding til EU-Kommissionen Af David Lange, direktør, Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri Producentorganisation SIDSTE ÅR […]

Københavns oversete miljøskandale slumrer i Utterslev Mose

Andreas Petersen, der er byrådskandidat i Københavns kommune (Kons.), skriver: Hvor lang tid behøver man i Danmark for at løse et åbenlyst miljøproblem? Det spørgsmål melder sig, når man beskæftiger sig med Utterslev Mose. Mosen er måske mindre kendt end Amager Fælled, men er det […]

Norsk spildevand belaster det danske havmiljø

Anne Bjergvang, Agersø, skriver 19. november 2017: På Stigsnæs ligger RGS90, som modtager spildevand fra danske virksomheder og fra norske virksomheder. I Norge skal al forurening fjernes, før der udledes i havmiljøet. Sådan er det ikke i Danmark! I 1. halvår af 2017 har virksomheden […]