Nedrivning er den mest fornuftige løsning for mange landbrugsejendomme på landet, men hvem skal betale? Ejerne, der ofte har skilt jorden fra, eller det offentlige? Foto: Holger Øster Mortensen

Fradrag til nedrivning af bygninger i meget dårlig energimæssig stand og muligheden for at spare håndværkerfradraget op over flere år er blandt en række nye forslag, der skal hjælpe danskerne i landdistrikterne med at energirenovere deres boliger og bidrage til den grønne omstilling

Pressemeddelelse, 26. november 2020 fra Landdistrikternes Fællesråd

Landdistrikternes Fællesråd og Finans Danmark lancerer nu en række initiativer, der både skal bidrage til den grønne omstilling og skabe endnu mere aktivitet i landdistrikterne.

Boliger og erhvervsbygninger tegner sig for hele 40 pct. af Danmarks energiforbrug. Derfor er der et stort grønt potentiale i forhold til at energioptimere den danske bygningsmasse og dermed mindske dens klimaaftryk.

Der er mange boliger i landdistrikterne, hvor gennemgribende energirenoveringer ikke kan betale sig. Foto: Holger Øster Mortensen

Men mange boliger i landdistrikterne er energimæssigt i dårlig stand og har begrænset adgang til grøn energi som fx fjernvarme. Der ligger med andre ord et stort potentiale i at gøre disse boliger mere energieffektive og dermed få landdistrikterne endnu mere med i den grønne omstilling.

Samtidig kan boligejerne høste gevinster i form af lavere omkostninger til energi og forbedret indeklima.

Men der er også boliger i landdistrikterne, hvor gennemgribende energirenoveringer ikke kan betale sig.

Derfor lancerer Landdistrikternes Fællesråd og Finans Danmark nu en række initiativer, der både skal bidrage til den grønne omstilling og skabe endnu mere aktivitet i landdistrikterne.

Der ligger et kæmpe potentiale i at gøre boliger på landet mere energieffektive og dermed bidrage til den grønne omstilling. Foto: Holger Øster Mortensen

Blandt forslagene er:

  • Udvidelse af BoligJobordningen, så man kan få fradrag i forbindelse med nedrivning af bygninger i meget dårlig energiklasse.
  • Mulighed for at ”opspare” sit håndværkerfradrag over flere år, så boligejerne kan lave én stor gennemgribende energirenovering.
Steffen Damsgaard er uddannet driftsleder inden for landbruget, og var i perioden 2004-2008 landsformand for LandboUngdom og har siden 2006 været medlem af kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune for Venstre, hvor han i dag er formand for Teknik- og Miljøudvalget. Som formand for Landdistrikternes Fællesråd, som officielt er en partipolitisk neutral NGO, har Steffen Damsgaard plads i forskellige ministerielle råd, nævn og udvalg. Foto: Twitter

– Over 40 pct. af boligerne i landdistrikterne er i energimæssig dårlig stand. Det skyldes ikke mindst, at boligejere uden for byerne er nødt til at opvarme deres boliger med andre energikilder som fx oliefyr, der ofte er dyrere og belaster klimaet mere. Derfor ligger der et kæmpe potentiale for at gøre boligerne mere energieffektive og dermed bidrage til den grønne omstilling. Vi håber derfor, at vores forslag kan være med til at sætte fokus på det, siger Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd.

Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark, understreger, at grønnere landdistrikter ikke kun er en gevinst for klimaet. Det vil også give mere aktivitet i disse områder:

– Får vi mere gang energirenoveringen i landdistrikterne, vil det også skabe lokale jobs og understøtte beskæftigelsen. Samtidig ved vi fra undersøgelser, at energirenoverede huse sælges både hurtigere og til højere pris. Det skyldes bl.a., at efterspørgslen på grønne boliger er større end udbuddet. Derfor kan øget energirenovering i disse områder være med til at sætte yderligere skub i den positive udvikling på ejendomsmarkedet i landdistrikterne. Så energirenoveringer i landdistrikterne er win-win.

Læs mere om forslagene her.

Bannerfoto: Holger Øster Mortensen

 

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Skriv en kommentar