BD_tigger
Protestgruppen beder nu danske landmænd om hjælp til deres “kamp” mod samfundet.

Økonomien i landbrugets protestgruppe, Bæredygtigt Landbrug (BL), er nu så elendig, at den private forening må søsætte en dyr annoncekampagne i et forsøg på at skaffe balance i økonomien.

Foreningen har indrykket helsidesannoncer i landbrugspressen, hvor man opfordrer læserne til at stoppe medlemsflugten ved at indmelde sig, og man har også købt bannerreklamer på internettet. Et medlemskab koster 3000 kr. plus moms pr. styk.

Som staffage på fagbladsannoncen anvendes et billede at de to nordjyske agroproducenter, der blev frifundet ved retten i Holstebro 11. maj 2015 for at have overtrådt randzoneloven. De to provokatører slap uden straf på grund af juridiske uklarheder i den daværende lovtekst.

BD-annonce
Et eksempel fra annoncekampagnen hvor protestlandmændene beder om hjælp.

Dommen karakteriseres i annoncen som en stor “sejr” over samfundets miljøkrav, og BL bryster sig af at have betalt sagen for de to agroproducenter. Ingen af påstandene er korrekte. Dommen anfægter ikke randzonelovens gyldighed, og den eksisterer fortsat. Og BD har heller ikke betalt sagsomkostningerne. Denne og andre højprofilerede BL-retssager er finansieret gennem milliontilskud fra de fire forsikringsselskaber Alm. Brand, Tryg, Gensidige og TopDanmark.

Uden tre millioner kroner i “tilskud” fra de fire forsikringsselskaber ville protestbevægelsen have haft et blodrødt underskudsregnskab i 2014, som det var tilfældet i 2013 under den nu detroniserede direktør Vagn Lundsteen.

På bevægelsens generalforsamling i marts i år afslørede formanden, proprietær Flemming Fuglede Jørgensen, at regnskabstallene var forsikringsselskabernes ære: ”Jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg IKKE kunne lide, vi fremlagde et regnskab sidste år, som viste et betragteligt underskud. BL har nu ved hård økonomisk styring fået styr på økonomien! For det første er der et driftsmæssigt overskud, og for det andet er det lykkedes os at få en gruppe forsikringsselskaber til at yde retshjælpsforsikring med et anseeligt millionbeløb. Jeg vil her gerne sige tak til de involverede forsikringsselskaber, Alm. Brand, Tryg, Gensidige og TopDanmark, der har vist stor forståelse og vilje til at løse denne komplekse opgave!”

Men bevægelsen styrtbløder medlemmer, så trods det positive regnskab budgetteres der med et stort nul i det kommende år. I de seneste fire år har bevægelsen mistet 200 medlemmer om året, men tilsyneladende er rigtig mange landmænd kørt træt i protestbevægelsens evindelige brokkeri.
Og medlemsflugten er ikke slut, mener Flemming Fuglede Jørgensen: “Jeg kan da godt frygte, at vi mister 1000 i år. For det er da klart, at vi har de store produktionslandmænd hos os, og det er dem, der er midt i stormens øje i øjeblikket.

Den nuværende chefdirektør Bjarne Nigaard skyder dog skylden for medlemsflugten på den finansielle krise: “Det er landmænd, som må prioritere benhårdt, og landmænd, der har måttet forlade erhvervet.”

Foreningen skulle angiveligt tælle 4065 medlemmer for tiden, men hvor mange der er aktive agroproducenter, oplyses ikke.

Forsikringsselskabet TRYG har ønsket at præcisere, at man hverken støtter Bæredygtigt Landbrug politisk, økonomisk eller på anden måde. Pressetalsmand Tanja Frederiksen skriver 13. juli 2015 i en mail til gylle.dk:

Tanjafrederiksen_Tryg
Pressetalsmand Tanja Frederiksen, TRYG.

“I Tryg hjælper vi udelukkende vores kunder med retshjælpsdækning på lige vilkår som vi gør for alle vores andre kunder, der har brug for det og dækning for det i deres forsikring. Det står vores kunder frit for selv at vælge deres advokat, og i dette tilfælde har en lang række af vores kunder valgt at gøre brug af advokater fra BL. Men det betyder ikke, at man så kan drage en parallel og konstatere, at Tryg støtter foreningens aktiviteter eller gøren og laden af den årsag. Vi vil endnu en gang gerne understrege, at vi i Tryg hverken støtter BL politisk, økonomisk eller på anden måde i øvrigt – og at vi på ingen måde har del i de søgsmål, som foreningen har anlagt. Vi støtter som sagt udelukkende vores kunder med den retshjælp, de har krav på gennem deres forsikring hos os.”

Visited 2 times, 2 visit(s) today

Comments are closed.