Lunde Larsen danser også efter BL-pisken

EsbenLunde_EB

Den nye minister er kommet rigtig dårligt fra start.

Den nye miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen fortsætter sin forgængers pinlige dans med Bæredygtigt Landbrug. Det sker i håbet om at indgå en studehandel, der kan fjerne BL-truslen om en retssag mod staten.

Men med hjælp fra Vestre Landsret opretholder Bæredygtigt Landbrug sin klemme på den nye minister. Landsretten har netop accepteret en fjerde udsættelse af den retssag om grødeskæring, som protest-landmændene selv har anlagt mod staten.

Stævningen kan snart fejre et års jubilæum. Hensigten med at holde sagen svævende er helt åbenlyst at presse fødevareminister Esben Lunde Larsen til at tilgodese endnu flere af organisationens krav end hans forgænger.

“Kan vi få vores vilje med fredelige og faglige midler, vil vi naturligvis helst det. Men hvis vi fortsat ikke får renset vore vandløb, ser vi desværre ikke anden udvej end at føre retssagen til ende – uanset ministerens initiativer undervejs”, sagde formand Flemming Fuglede Jørgensen i en udtalelse på organisationens hjemmeside den 10. februar 2016.

Fuglede

Bæredygtigt Landbrugs formand lægger ikke skjul på, at han har en klemme på ministeren.

Stævningen blev udtaget i sommeren 2015, og der var berammet de første retsmøder 29.-30. september og 1. oktober 2015 ved Vestre Landsret, men på anmodning fra BL blev sagen udsat til den 4. november. Begrundelsen var den, at Kammeradvokaten på vegne af fødevareministeren havde tilbudt protestlandmændene forskellige fordele, hvis de ville indgå forlig.

Tilbuddet gik ud på, at daværende miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) ville indskærpe over for landets kommuner, at de skal overholde vandløbsloven, at BL kunne få lov til at “inspirere” ministeren ved udformningen af teksten til et forskerkommissorium om skrappere vandløbsoprensning, og at Kjer Hansen ville stille op til en video om landbrugets problemer med vandløbsvedligeholdelse.

Studsgaard

Den famøse mail fra departementschef Henrik Studsgaard.

Henrik_Studsgaard

Den uheldige departementschef Henrik Studsgaard.

Tilsyneladende blev der indgået en aftale på dette grundlag, som det fremgår af en offentliggjort fra departementschef Henrik Studsgaard i Fødevareministeriet. Da den første fristforlængelse udløb den 4. november 2015, anmodede BL atter om en udsættelsen, og denne gang til 22. februar 2016. Denne frist blev erstattet af en tredje frist frem til 2. maj 2016, og det er denne frist, BL har fået Vestre Landsret til forlænge en fjerde gang.

Der kan ikke herske tvivl om, at med hjælp fra den langmodige Vestre Landsret forsøger BL at fortsætte sine studehandler med ministeriet, og alt tyder på, at den nye fødevareminister danser lydigt videre efter protestlandmændenes pisk.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.