EsbenLunde_EB
Den nye minister er kommet rigtig dårligt fra start.

Den nye miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen fortsætter sin forgængers pinlige dans med Bæredygtigt Landbrug. Det sker i håbet om at indgå en studehandel, der kan fjerne BL-truslen om en retssag mod staten.

Men med hjælp fra Vestre Landsret opretholder Bæredygtigt Landbrug sin klemme på den nye minister. Landsretten har netop accepteret en fjerde udsættelse af den retssag om grødeskæring, som protest-landmændene selv har anlagt mod staten.

Stævningen kan snart fejre et års jubilæum. Hensigten med at holde sagen svævende er helt åbenlyst at presse fødevareminister Esben Lunde Larsen til at tilgodese endnu flere af organisationens krav end hans forgænger.

“Kan vi få vores vilje med fredelige og faglige midler, vil vi naturligvis helst det. Men hvis vi fortsat ikke får renset vore vandløb, ser vi desværre ikke anden udvej end at føre retssagen til ende – uanset ministerens initiativer undervejs”, sagde formand Flemming Fuglede Jørgensen i en udtalelse på organisationens hjemmeside den 10. februar 2016.

Fuglede
Bæredygtigt Landbrugs formand lægger ikke skjul på, at han har en klemme på ministeren.

Stævningen blev udtaget i sommeren 2015, og der var berammet de første retsmøder 29.-30. september og 1. oktober 2015 ved Vestre Landsret, men på anmodning fra BL blev sagen udsat til den 4. november. Begrundelsen var den, at Kammeradvokaten på vegne af fødevareministeren havde tilbudt protestlandmændene forskellige fordele, hvis de ville indgå forlig.

Tilbuddet gik ud på, at daværende miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) ville indskærpe over for landets kommuner, at de skal overholde vandløbsloven, at BL kunne få lov til at “inspirere” ministeren ved udformningen af teksten til et forskerkommissorium om skrappere vandløbsoprensning, og at Kjer Hansen ville stille op til en video om landbrugets problemer med vandløbsvedligeholdelse.

Studsgaard
Den famøse mail fra departementschef Henrik Studsgaard.
Henrik_Studsgaard
Den uheldige departementschef Henrik Studsgaard.

Tilsyneladende blev der indgået en aftale på dette grundlag, som det fremgår af en offentliggjort fra departementschef Henrik Studsgaard i Fødevareministeriet. Da den første fristforlængelse udløb den 4. november 2015, anmodede BL atter om en udsættelsen, og denne gang til 22. februar 2016. Denne frist blev erstattet af en tredje frist frem til 2. maj 2016, og det er denne frist, BL har fået Vestre Landsret til forlænge en fjerde gang.

Der kan ikke herske tvivl om, at med hjælp fra den langmodige Vestre Landsret forsøger BL at fortsætte sine studehandler med ministeriet, og alt tyder på, at den nye fødevareminister danser lydigt videre efter protestlandmændenes pisk.

Visited 3 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.