En begejstret receptionsgæst skriver:

”Den 18. maj var små 100 mennesker samlede i ”Åhuset” på Harrild Hede i Midtjylland, hvor Jens Gregersen og forlaget GAD præsenterede kunstnerens nyeste bog ”Den Jyske Hede. I urfuglens tid”.

Direktør Henrik Sebro (blå skjorte) fra Gads Forlag bød velkommen.

På bordet stod vin og pindemadder samt en udstoppet urkok. Ude på heden var der ingen urfugle. Den sidste vilde danske urfugl døde i 1999, og arten kan nu blot registreres på listen over vores uddøde fuglearter.

Men urfuglen har med Jens Gregersens bogværk fået et meget smukt og indtryksfuldt eftermæle. Tegningerne og akvarellerne er sublime, og de dokumenterer fint de stemninger, der altid knyttede sig til et møde med urfuglen, eller blot en tur i dens jyske natur. I hvert fald for de af os, der var så heldige, at vi nåede at opleve det.

Jens Gregersen fortalte om et langt livs samvær med hedens fugle og flora som baggrunden for den enestående bog.

Teksten er også meget informativ, og man kan let forfalde til at læse hele bogen uden ophold. Den bliver nærværende ved, at Jens var det allestedsnærværende øjenvidne, og hans evne til at reflektere og videregive det sete og det erfarede.

Afslutningsvis tænder bogen et lille håb i mørket, hvor han fortæller om et vellykket plejeprojekt, der har flerdoblet urfuglebestanden på Lüneburger Heide i Nordtyskland. Bogen kan varmt anbefales.”

Forlaget skriver:

“Urfuglens fremgang og succes var båret af hedebondens ydmyge kår, men med det moderne, teknologiske landbrug forsvandt en århundredgammel bondekultur – og dermed også urfuglen.

Heder dækkede engang store dele af Jylland og var hjemsted for en flora og fauna, som i dag er forsvundet. En af de tabte arter er urfuglen. Det er ikke længe siden, den forsvandt, men uddød er den.

Den jyske hede er en fortælling om naturværdierne i et kulturlandskab, som var tæt forbundet med en forholdsvis uberørt natur. Gennem et smukt samspil mellem tekst, tegninger og akvareller skildrer bogen hedens natur med dens smukke og særegne dyr, fugle og planter.

Jens Gregersen oplevede kolonien af sandterner på Fjandø i bunden af Nissum Fjord i juni 1975, og billedet er med i bogen.

Det var en rig natur, som man i dag tilstræber at komme tilbage til gennem naturgenopretning og naturpleje som en kontrast til det intensivt opdyrkede landskab. Det har vist sig, at man kan få ørne, traner og ulve tilbage ved en målrettet indsats – og måske kan vi også få urfuglen tilbage.”

Kunstneren signerede beredvilligt sin nye bog. Værket kan bestilles her.

Om kunstneren:

Jens Gregersen, f. 1952, er tegner, maler og forfatter.

Han bor på den lille ø Vorsø i Horsens Fjord og har i årtier arbejdet med naturovervågning overalt i landet, ikke mindst den jyske hede, som han har fulgt i mere end 40 år.

Fotos: Hans Jørgen Degn og Bente Topsøe-Jensen.

Comments are closed.