”Mange bække små, gør en Kongeå”

Det er lettere at tage livtag med Kongeåen end med det Vadehav, der skal modtage de store vandmængder. Foto: Bent Lauge Madsen.

Biolog Bent Lauge Madsen skriver den 31. maj 2018:

Tre borgmestre indgår samarbejde om Vilslev-oversvømmelser, stod der i Jyske Vestkysten 1. april i år.  De tre er borgmestrene i Kongeåens oplandskommuner: Kolding, Vejen og Esbjerg.

Det var ikke en aprilsnar – men et budskab om, at ”strømmen, langt om længe, er ved at vende” i administrationen af vandløb:  Den herskende mening har hidtil været, at oversvømmelser skal bekæmpes ved at sende vandet væk i nedstrøms retning, gerne så hurtigt som muligt.

Fhv- fødevareminister og landmand Henrik Høegh mener, at det kræver et forpligtende samarbejde mellem vandløbsmyndighederne i et opland, hvis man skal oversvømmelserne til livs.

Men denne mening er ved at dreje 180 grader: I stedet for at eksportere oversvømmelserne til nedstrøms strækninger, kan man skære ned for importen fra de opstrøms strækninger. Det er ikke ny og epokegørende viden, men gammel visdom, sund fornuft. Se fx. Vand og Jord synspunktet: Vandløbsoplandets tragedie (nr 1, 2017). Det kræver et forpligtende samarbejde mellem vandløbsmyndighederne i et opland.

Det lover godt for fremtiden, at Miljø- og fødevareministerens ekspertudvalg, med Henrik Høeg i spidsen, entydigt har støttet dette helhedssyn:

”Kommunerne forpligtiges til i fællesskab at udarbejde helhedsplaner for de samlede vandløbssystemer: Når kommunerne i dag forvalter deres vandløb og beslutter, hvorledes vandløbene skal vedligeholdes, sker det som udgangspunkt for en strækningsbaseret tilgang, og ikke for det samlede vandløbs-system. Planerne skal sikre et mere helhedsorienteret perspektiv og medvirke til, at situationer, hvor en kommune foretager en indsats, der kan få negativ betydning for forholdene i hele vandløbssystemet på tværs af kommunegrænser, fremadrettet i videst muligt omfang undgås.”

Mag.scient Bent Lauge Madsen, åmand emeritus,

Det er en god start, at de tre Kongeå-borgmestre nu har bedt deres forvaltninger sætte sig sammen i et forsøg på at finde ud af hvordan vi kan dæmme op for vandet længere mod øst. Dette sker for at få mindre vandmængder til egnene omkring Vilslev, hvor de især i det sidste halve år har haft store med øgede vandmængder i Kongeåen.

Utvivlsom har den lokale avis Jyske Vestkysten sin del af æren. Den har på forbilledlig vis ladet alle komme til orde, hvilket i øvrigt også er en anbefaling i ekspertudvalgets rapport. Alle problemerne, alle synspunkter, alle forslag til løsninger  er fremlagt.

Det ser ud til at de tre borgmestre har erkendt, at det nok er lettere at tage livtag med åen end med det Vadehav, der skal modtage de store vandmængder.

Referencer:

Rapport fra ekspertudvalget til ændret vandløbsforvaltning. Udgivet af: Miljø- og Fødevareministeriet. December 2017.

Diverse artikler (Kåre Welinder) fra Jyske Vestkysten 2017 og 2018.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.