Det er lettere at tage livtag med Kongeåen end med det Vadehav, der skal modtage de store vandmængder. Foto: Bent Lauge Madsen.

Biolog Bent Lauge Madsen skriver den 31. maj 2018:

Tre borgmestre indgår samarbejde om Vilslev-oversvømmelser, stod der i Jyske Vestkysten 1. april i år.  De tre er borgmestrene i Kongeåens oplandskommuner: Kolding, Vejen og Esbjerg.

Det var ikke en aprilsnar – men et budskab om, at ”strømmen, langt om længe, er ved at vende” i administrationen af vandløb:  Den herskende mening har hidtil været, at oversvømmelser skal bekæmpes ved at sende vandet væk i nedstrøms retning, gerne så hurtigt som muligt.

Fhv- fødevareminister og landmand Henrik Høegh mener, at det kræver et forpligtende samarbejde mellem vandløbsmyndighederne i et opland, hvis man skal oversvømmelserne til livs.

Men denne mening er ved at dreje 180 grader: I stedet for at eksportere oversvømmelserne til nedstrøms strækninger, kan man skære ned for importen fra de opstrøms strækninger. Det er ikke ny og epokegørende viden, men gammel visdom, sund fornuft. Se fx. Vand og Jord synspunktet: Vandløbsoplandets tragedie (nr 1, 2017). Det kræver et forpligtende samarbejde mellem vandløbsmyndighederne i et opland.

Det lover godt for fremtiden, at Miljø- og fødevareministerens ekspertudvalg, med Henrik Høeg i spidsen, entydigt har støttet dette helhedssyn:

”Kommunerne forpligtiges til i fællesskab at udarbejde helhedsplaner for de samlede vandløbssystemer: Når kommunerne i dag forvalter deres vandløb og beslutter, hvorledes vandløbene skal vedligeholdes, sker det som udgangspunkt for en strækningsbaseret tilgang, og ikke for det samlede vandløbs-system. Planerne skal sikre et mere helhedsorienteret perspektiv og medvirke til, at situationer, hvor en kommune foretager en indsats, der kan få negativ betydning for forholdene i hele vandløbssystemet på tværs af kommunegrænser, fremadrettet i videst muligt omfang undgås.”

Mag.scient Bent Lauge Madsen, åmand emeritus,

Det er en god start, at de tre Kongeå-borgmestre nu har bedt deres forvaltninger sætte sig sammen i et forsøg på at finde ud af hvordan vi kan dæmme op for vandet længere mod øst. Dette sker for at få mindre vandmængder til egnene omkring Vilslev, hvor de især i det sidste halve år har haft store med øgede vandmængder i Kongeåen.

Utvivlsom har den lokale avis Jyske Vestkysten sin del af æren. Den har på forbilledlig vis ladet alle komme til orde, hvilket i øvrigt også er en anbefaling i ekspertudvalgets rapport. Alle problemerne, alle synspunkter, alle forslag til løsninger  er fremlagt.

Det ser ud til at de tre borgmestre har erkendt, at det nok er lettere at tage livtag med åen end med det Vadehav, der skal modtage de store vandmængder.

Referencer:

Rapport fra ekspertudvalget til ændret vandløbsforvaltning. Udgivet af: Miljø- og Fødevareministeriet. December 2017.

Diverse artikler (Kåre Welinder) fra Jyske Vestkysten 2017 og 2018.

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.