“Vilde” heste spiller en stor rolle i diskussionen om de kommende naturnationalparker. Foto: Hugo Ramos/Unsplash

Af naturplejer Ulf Nielsen, Kollerup Strandvej 19, 9690 Fjerritslev

Regeringen og dens støttepartier har foreslået at etablere 15 naturnationalparker. Deres begrundelse er, at der i Danmark opleves en stor tilbagegang i biodiversiteten. Denne sætning om tilbagegang i biodiversiteten eller om at biodiversiteten er truet er gentaget så mange gange, at mange tror, den er rigtig.

Ulf Nielsen, Fjerritslev

Ifølge forstkandidat Søren Grene bunder den udbredte misopfattelse af, at biodiversiteten er i aktuel voldsom tilbagegang i Danmark, i en ændring i de medtagne kategorier i den nyeste Rødliste, der er indarbejdet med en ny regnemetode, så man ikke løbende kan følge ændringerne.

Da Aarhus Universitet (AU) offentliggjorde den seneste Rødliste den 15 jan. 2020, viste den, at antallet af rødlistede arter siden 2010 var fordoblet fra godt 2200 til godt 4400 arter i 2020. Såvel miljøministeren som Danmarks Naturfredningsforening greb omgående den alarmerende nyhed. Miljøminister, Lea Wermelin pointerede, at tallene sætter to streger under, at vores natur er i krise, og Marie Reumert Gjerding, DN, fastslog, at dobbelt så mange arter, som for ti år siden er nu i fare for at forsvinde. Begge henviste til den nye Rødliste.

Søren Grene fandt ved nærlæsning af Rødlisten ud af, at den voldsomme stigning på 2200 arter intet har med den aktuelle udvikling at gøre, men beror på en ny regnemetode (godt 1600 arter) samt at flere arter var vurderet (ca. 600).

Naturnationalparker minder om Kejserens nye klæder

For at sikre sig, at han ikke havde misforstået det hele, indledte Søren Grene den 24. maj en længerevarende dialog med AU, direkte stillet til rektoratet. I AU’s svar fastslås, at arterne i Danmark samlet set er blevet en lille smule mere truede siden 2010. Konkret handler det om, at ca. 45 af de godt 5500 arter, er netto blevet vurderet til at være lidt mere truede end de var i 2010, svarede til 8 promille.

Det skrev Søren Grene i en kronik i Fredensborg Amts Avis den 20. september 2021, og det viser, at de rabiate biologer har misinformeret alle, og dermed fået tilslutning til at etablere hele 15 naturnationalparker – og flere er på vej.

Der er tale om en vildledning med katastrofale følger for vores skønne natur, samt spild af foreløbig 888.000.000 kr. til etablering af de 15 naturnationalparker. Det er ca. 60.000.000 kr. pr. national park.

Er der en voksen til stede, som kan sætte en stopper for dette manipulerende vanvid?

Bannerfoto: udsnit af bisonflokken i Almindingen på Bornholm. Udlånt af Søren Friese/Naturstyrelsen

Visited 7 times, 3 visit(s) today

Kommentarer

 1. Vil da håbe at Miljøminister Lea Wermelin tager konsekvensen og omgående afslutter samarbejdet med de rabiate biologer.

 2. Michael Stoltze

  Du kan godt fjerne det foto, du har tyvstjålet uden tilladelse. I øvrigt er din kampagne mod biologer og naturbeskyttelse dybt besyndelig og ukonstruktiv.

  • Kjeld Hansen

   På denne side holder vi en ordentlig tone, så du bedes moderere dig, hvis du vil kommentere videre her på siden. Billedet er stillet til rådighed af statsskovrider Søren Friese. Dine smagløse bemærkninger om en “kampagne” må vi afvise – der er tale om give en smule spalteplads til den voksende uro og modstand mod disse omdiskuterede naturnationalparker, som en række kommuner har sagt nej tak til. Derimod er vi orienteret om din selvbestaltede kampagne for at intimidere folk, der ytrer sig en smule kritisk om disse lidenskabelige Århus-biologer, der forveksler politik med faglighed. Det er ikke særlig klædeligt, at du går efter den slags debattører.

   • Michael Stoltze

    Du har stadig ikke rettet teksten. Billedet skal krediteres Michael Stoltze eller Naturstyrelsen. Søren har ikke taget billedet.

    Jeg skal bede dig rette fejlen.

  • Kim Houmøller

   En rigtig god grund til at Michael Stoltze ikke blev formand for D.N.

   • Michael Stoltze

    Nemlig Kim – hvis man holder på sine rettigheder som fotograf, kan man naturligvis ikke blive formand. God pointe ;-)

    PS: Heldigvis har DN fået en god formand, der er faglig skarp, venlig, dialogsøgende og en blændende kommuniktor. Det glæder mig umådeligt.

  • Michael Stoltze

   Det er mig, der har taget billedet. Jeg har brugt det i Naturstyrelsen, og du må gerne bruge det, men du skal kreditere mig eller Naturstyrelsen.

   Jeg hilser al faglig kritik af nationalparker og naturbeskyttelse velkommen.

 3. Steen Jensen

  Er der en voksen til stede, som kan sætte en stopper for dette manipulerende vanvid?

  Godt sagt Ulf, lige mine ord

 4. Wilhelm Fabricius

  Jeg skal gerne henlede opmærksomheden på, at påstanden om manipulation af Rødlisten på det kraftigste kan afvises.
  https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notater_2021/N2021_90.pdf?fbclid=IwAR1375v5t-2Na9SryRCRqWLhNW3anwxgjrOYTM_QKhU407IsQhw3eR2TOBI

Skriv en kommentar