Markant fremgang for Vadehavets gråsæler – men ej for de danske

I den danske del af Vadehavet blev der talt 267 gråsæler, hvilket er 35 procent færre end året før. Der er ikke nogen oplagt forklaring på de lave tal i Danmark, men det giver ikke anledning til bekymring fortæller Aarhus Universitets havpattedyrsekspert. Foto: Wikipedia

Antallet af gråsæler fortsætter med at vokse i både den tyske- og den hollandske del af Vadehavet, mens der var færre gråsæler i den danske del af Vadehavet. Det fremgår af den årlige sæltælling, som udføres i regi af det trilaterale Vadehavssamarbejder mellem Danmark, Tyskland og Holland, og hvor Miljøstyrelsen og Aarhus Universitet deltager

Det skriver Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse den 3. juli 2020.

I år blev der blev talt i alt 7.622 gråsæler i hele Vadehavet, som er delt mellem Danmark, Tyskland og Holland. Det svarer til en stigning på 17 procent i forhold til året før. Over de seneste fem år har stigningen i gennemsnit været 9 procent om året.

Ingen konflikter med fiskerne

”Der er en stor og stigende interesse for sælsafari og anden naturturisme i området, og i den sammenhæng er det positivt med en fremgang for sælerne. Samtidig er der ikke de store konflikter med fiskerne, fordi der er forbud mod garnfiskeri i den danske del af Vadehavet,” siger chefkonsulent Henrik G. Pind Sørensen fra Miljøstyrelsen.

Læs rapporten om gråsæler

Gråsælerne har formentlig nydt godt af den ekstra fred og ro på ynglepladserne på strandene i Tyskland og Holland på grund af corona-begrænsningerne. Det kan være end del af forklaringen på, at der i år er talt så mange gråsæler i Tyskland og Holland i marts-april, mens sælerne skifter pels.

Danmark tegner sig for undtagelsen i den årlige sæltælling i de tre lande, der deler Vadehavet. Gråsælens unger med den hvide pels er blevet færre i den danske del. Pressefoto: Sophie Brasseur, WMR/Miljøstyrelsen

Færre gråsæler i danske del

I den danske del af Vadehavet blev der talt 267 gråsæler, hvilket er 35 procent færre end året før. Der er ikke nogen oplagt forklaring på de lave tal i Danmark, men det giver ikke anledning til bekymring, fortæller Aarhus Universitets havpattedyrsekspert.

Jonas Teilmann, AU

Det er helt normalt med store variationer fra år til år, og årets tælling ændrer ikke på konklusionen, at gråsælerne i hele vadehavsområdet, inklusiv den danske del, trives, fortæller seniorforsker Jonas Teilmann, Aarhus Universitet.

”Gråsælerne er store, mobile dyr, der ofte tilbagelægger store afstande på kort tid. Det kan nemt ske, at man tæller en dag, hvor dyrene er væk, og dagen efter er de tilbage,” siger han.

Traditionelt befinder den største del af Vadehavets bestand af gråsæler sig i Holland efterfulgt af Tyskland, mens der er færrest gråsæler i den danske del af Vadehavet.

Top-rovdyr vender tilbage

Gråsæler er de største rovdyr langs Vadehavskysten og, som den spættede sæl, en af ​​de ikoniske arter i regionen. For århundreder siden var gråsæler sandsynligvis talrige i Vadehavet, indtil de forsvandt i 1500-tallet, sandsynligvis efter overdreven jagt. De genkoloniserede Vadehavet fra britiske farvande og begyndte igen at yngle i Vadehavet i 1980erne.

Læs mere om gråsæler

Sådan er gråsælen udbredt globalt. Kilde: Wikipedia

Fakta: Vadehavet er UNESCO verdensarvslokalitet

  • Vadehavet er det største vandsystem i verden, hvor naturlige processer udfolder sig uforstyrret.
  • Det strækker sig 500 km langs kysterne i Danmark, Tyskland og Holland.
  • For sine globalt unikke geologiske og økologiske værdier er Vadehavet opført af UNESCO som verdensarv.
  • Intet andet sted i verden er der et så dynamisk landskab med et væld af levesteder, formet af vind og tidevand.
  • Global biodiversitet er afhængig af Vadehavet. Inden for rammerne af det trilaterale Vadehavssamarbejde påtager Danmark, Tyskland og Holland ansvaret for at bevare dette uerstattelige økosystem til fordel for nuværende og kommende generationer.

Comments

comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.