Miljøstyrelsen ser stort på EU-forbud og giver dispensation til forbudt sprøjtegift for 17. år i træk

Siden 2008 har det stærkt giftige sprøjtemiddel asulam ikke været godkendt i EU, men Miljøstyrelsen har hvert eneste år siden da udstedt dispensation til at importere og anvende sprøjtemidlet på marker med spinatfrø. I efteråret 2023 indstillede den danske regering imidlertid sprøjtegiften til ’ikke-godkendelse’ i […]

Landbruget spreder PFAS-gifte overalt

Officielle tyske miljørapporter angiver sprøjtegifte som en potentielt vigtig kilde til den omfattende forurening af terrænnært grundvand med nedbrydningsproduktet TFA, men i Danmark sprøjtes der lovligt med 14 PFAS-gifte   Af professor Kaj Sand-Jensen, KU (uddrag af en større artikel fra Aktuel Naturvidenskab 2: 2023) […]

Landbruget har anvendt PFAS-midler i mere end 25 år

At landbruget gennem mange år har anvendt PFAS holdige sprøjtemidler er tilsyneladende gået under radaren. I stedet nævnes det, at PFAS kommer fra brandslukningsmidler, pizzabakker, regntøj og imprægnering af læderfodtøj. Det skriver biolog Søren Wium-Andersen, Hillerød At det er lykkedes landbruget ikke at blive inddraget […]

Forbudte pesticider er stadig meget brugt

Mange EU-medlemsstater misbruger dispensationer til at anvende giftige kemikalier Pesticider, der er forbudt af EU på grund af risiko for humane skader og miljøfarlighed, forekommer stadig i vores fødevarer eller i miljøet. Mange EU-lande tillader fortsat brug ved hjælp af dispensationer. I en ny rapport […]