Foto: Marsvin_SolvinZankl, SAMBAH

Den lille hval lever og har det godt i store dele af hele Østersøen og især i den danske del, også ved Bornholm, trives marsvinet. Det fortæller DCE i en pressemeddelse 4. marts 2014.

Marsvinet har status som kritisk truet art i havområdet, men nu leverer et flerårigt, internationalt forskningsprojekt de overraskende positive data.

SAMBAH-forskningsprojektet, hvor Aarhus Universitet deltager, har som det første i verden udviklet en metode til at optælle dyrene ved hjælp af lydene, de udsender, når de skal fange fisk, finde vej og kommunikere indbyrdes.

Siden maj 2011 har 304 passive akustiske marsvin-optagere, såkaldte C-PODs, udlagt med ca. 25 kilometers afstand optaget lyde fra marsvin.

Forskerne har nu med succes indsamlet data fra hele Østersøen, og marsvin er hørt over det meste af havområdet med få marsvin i Ålandshavet mellem Finland og Sverige, men et større antal ud for det sydlige Sverige, ved Bornholm, i den vestlige danske del af Østersøen og ud for Tyskland. Også ud for Letland, Litauen og Polen har dyrene givet lyd fra sig.

Marsvin_jonasSeniorforsker Jonas Teilmann, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, der leder den danske del af projektet, fortæller, at forskerne nu går i gang med en større analyse af de indsamlede data.

”Analysen vil i løbet af i år kunne fortælle os om både antallet af marsvin og størrelsen af de enkelte bestande i de forskellige områder af Østersøen,” siger Jonas Teilmann.

Visited 6 times, 3 visit(s) today

Comments are closed.