Masser af marsvin i Østersøen

Foto: Marsvin_SolvinZankl, SAMBAH

Den lille hval lever og har det godt i store dele af hele Østersøen og især i den danske del, også ved Bornholm, trives marsvinet. Det fortæller DCE i en pressemeddelse 4. marts 2014.

Marsvinet har status som kritisk truet art i havområdet, men nu leverer et flerårigt, internationalt forskningsprojekt de overraskende positive data.

SAMBAH-forskningsprojektet, hvor Aarhus Universitet deltager, har som det første i verden udviklet en metode til at optælle dyrene ved hjælp af lydene, de udsender, når de skal fange fisk, finde vej og kommunikere indbyrdes.

Siden maj 2011 har 304 passive akustiske marsvin-optagere, såkaldte C-PODs, udlagt med ca. 25 kilometers afstand optaget lyde fra marsvin.

Forskerne har nu med succes indsamlet data fra hele Østersøen, og marsvin er hørt over det meste af havområdet med få marsvin i Ålandshavet mellem Finland og Sverige, men et større antal ud for det sydlige Sverige, ved Bornholm, i den vestlige danske del af Østersøen og ud for Tyskland. Også ud for Letland, Litauen og Polen har dyrene givet lyd fra sig.

Marsvin_jonasSeniorforsker Jonas Teilmann, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, der leder den danske del af projektet, fortæller, at forskerne nu går i gang med en større analyse af de indsamlede data.

”Analysen vil i løbet af i år kunne fortælle os om både antallet af marsvin og størrelsen af de enkelte bestande i de forskellige områder af Østersøen,” siger Jonas Teilmann.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.