Miljøministeren fodrer invasive arter i nationalparken

Dådyr er klassificeret som en invasiv art. Foto: Keld Skytte Petersen.

Biolog Søren Wium-Andersen, Hillerød, skriver 20. marts 2018:

I Gribskov kan alle se, at der fodres dådyr. For en ansat fra skovdistriktet kører rundt med en stor grøn truck og spreder med omhu en balle hø ud på de vildtagre, der nu sent på vinteren ikke længere indeholder meget foder til dyrene. Fodringen er sket gennem de seneste mange år, hvor der er fodret op til 20 forskellige steder i skoven.

Biolog Søren Wium-Andersen.

At fodringen fortsætter ufortrødent, undrer mig. Ikke mindst set i lyset af, at miljøministeren hermed yder finansiel støtte til at fodre en art, som er karakteriseret som invasiv, og derfor skal bekæmpes. At dådyret betegnes som invasivt fremgår af rapporten: ” Vurdering af invasive arters forekomst og påvirkninger i Danmark”, som er udgivet af Århus Universitet med finansiel støtte fra Miljø- og Fødevareministeriet.

De administratorer, der har ansvaret for de forskellige dele af Gribskov, er tilsyneladende ikke enige om omsorgen for dådyrene. For i december måned antraf jeg en større gruppe riffelbevæbnede jægere på vej ind i det ellers totalt fredede Strødam Reservatet, der udgør en del af Gribskov. Da jeg spurgte dem, hvad de skulle skyde i reservatet, som ellers er lukket for besøgende, blev jeg belært om, at de ikke skulle på jagt. De skulle ud for at regulere de invasive dådyr på Strødam!

Gad vide, hvornår de forskellige ejere og administratorer af den kommende Nationalpark i Nordsjælland får en fælles opfattelse af, hvad der skal fremmes og bevares i parken. For nærværende har jeg svært ved at forstå, at statens ansatte i Naturstyrelsen fodrer dådyrene i en del af Gribskov, mens statens ansatte på Københavns Universitet skyder dådyrene ned som en invasiv art i en anden del af Gribskov.

Foto: Fra en af miljøministerens biler lægges der her hø ud til dådyrene, som er en invasiv art, i afdeling 318 i Gribskov i februar 2018 . Foto: Søren Wium-Andersen.

Er der ikke nogen, der vil forklare os skatteborgere logikken i det spil, der foregår i offentligt administrerede områder af den kommende nationalpark, hvor nogle forsøger at opformere en bestand af dåvildt, mens andre ønsker den reduceret gennem jagt maskeret som regulering? Ærligt talt, jeg erkender gerne, at jeg forstår det ikke.

Comments

comments

Kjeld Hansen, forfatter, journalist, foredragsholder, debattør, landmand

Kjeld Hansen

Debattør, foredragsholder
Forfatter, journalist
Mail til Kjeld Hansen

fra_mark_og_stald

Dettabteland_E-bog

Det tabte land
- nu som E-bog!

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne.

Det tabte land er Kjeld Hansens storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig?

Det tabte land gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og alvorsfulde nyttemænd.

Det tabte land udkom på Gads Forlag i 2008, og trods et 2. oplag har bogen været udsolgt i mere end et år. Nu kan den imidlertid købes som E-bog.