Esben Lunde Larsen lægger ikke skjul på sin leflen for vennerne blandt de danske jægere. Her præsenterer han selv den kommende gavebod på sin facebook-side.

Biolog Søren Wium-Andersen, Hillerød, skriver den 14. april 2018:

En glad miljø- og fødevareminister uddelte for nogle måneder siden 51 gratis jagtdage med hver 20 deltagere på statens arealer. Det var en rigtig flot gave, der her blev uddelt til godt 1000 jægere, der netop havde erhvervet et jagtkort, da en jagtdag på statens arealer ellers koster fra 3-6000 kroner.

Søren Wium-Andersen.

Milliongaven blev ikke fulgt op af justitsministeren, der ellers i samme ånd godt kunne have fulgt miljøministerens eksempel ved at stille en gratis bil tilrådighed – en enkelt dag – for alle nye bilister, der netop havde erhvervet et kørekort?

Jagt giver enestående oplevelser i naturen, og det giver god mening at bruge statens arealer til at hjælpe nye jægere med at komme godt fra start. Efterspørgslen på nyjægerjagterne er stigende, og derfor har Naturstyrelsen i år oprettet endnu flere pladser på jagterne, udtalte Lunde Larsen.

Og Venstres jagtordfører Thomas Danielsen er citeret for at udtale:

Det er Venstre-politik, at jagt skal være gratis for nybegyndere, siger MF Thomas Danielsen.

I dag er det både danskere i såvel byer som på landet, der tager jagttegn. Langt fra alle har mulighed for at følge i hælene på en erfaren jæger  på den første jagt. For at få jagttegnet i hånden, skal man have styr på lovgivningen. Men der er også masser af jagtetik og etikette forbundet med at gå på jagt. Begge dele får man et praktisk indblik i på nyjægerjagterne.

Men hvor kommer statsmidlerne fra til at sende 1000 nye jægere på gratis jagter på statens arealer? De kommer bl.a. fra andre kursister! Således opkrævede Naturstyrelsen i Thy 50 kr. for to timers kurset ” Så skal der males Påskeæg” og 150 kr. for et tretimers kursus med ”Skovhuggertips til din motorsav”.

Gad vide om regeringen i det kommende efterår fortsat vil acceptere, at miljøministeren stiller gratis mandskab, statsarealer og kurser til rådighed for jægere på heldagskurser, mens der skal betales for maling af påskeæg og motorsavskurser! Finder regeringen, at det er rimeligt, at staten udkonkurrerer den private kursusindustri på alle disse områder?

Statsskovvæsenet stiller op på ministerens befaling til gratis jagt for nye jægere. Udgiften er ganske betydelig for det offentlige, men det bekymrer ikke Lunde Larsen.

Hvorfor ikke fremover tage en pris for de daglange kurser for jægere?

Jeg finder miljøministerens nuværende prispolitik på kurser for lidet troværdig. Indtægterne fra ministeriets kurser kunne passende overføres til de af regeringen nys udlagte urørte skove, som i den grad savner midler til deres bevarelse. Regeringen har nemlig aftalt, at pengene hertil fremover skal skaffes ved, at staten fælder og sælger de ældste og mest værdifulde træer i de kommende urørte skove, hvilket ikke er rimeligt!

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.