Kvinder i mindre udviklede samfund som for eksempel Tibet befinder sig i den største risikogruppe. Privatfoto

Dødsfald på grund af antibiotikaresistente infektioner vil øges globalt med raketfart i 2050 ifølge FN’s 2023-rapporten ‘Bracing for Superbugs: Strengthening environment action in the One Health response to antimicrobial resistance.’

Det skriver Anna Fleck, 26. maj 2023, for statista.com.

Medmindre der bliver truffet drastiske foranstaltninger for at tackle problemet med antibiotikaresistente bakterier (AMR), kan det også føre til et BNP-underskud på 3,4 billioner dollars årligt i det næste årti og skubbe 24 millioner flere mennesker ud i ekstrem fattigdom.

Ifølge de seneste skøn blev 1,27 millioner dødsfald i 2019 direkte tilskrevet lægemiddelresistente infektioner globalt, mens 4,95 millioner dødsfald var forbundet med bakteriel AMR. Det er nu et godt stykke over dødstallet for store dræbere HIV/AIDS og malaria, som blev anslået til at have kostet henholdsvis 860.000 og 640.000 livet det år. Som det følgende diagram viser, kan antibiotika-resistente infektioner dræbe så mange som 10 millioner mennesker på bare tre årtier – på niveau med 2020-dødstallet fra kræft.

Selvom risikoen for AMR vil påvirke mennesker over hele verden, forventes lavindkomstlande (LIC’er) og lavere-mellemindkomstlande (LMIC’er) at opleve de højeste dødstal. Efter region forventes Asien at se det højeste antal AMR-relaterede dødsfald pr. 10.000 indbyggere i 2050 (4.730.000), efterfulgt af Afrika (4.150.000), Latinamerika (392.000), Europa (390.000), Nordamerika (317.000) og Oceanien (22.000).

Ifølge rapporten forværrer AMR også ulighederne i samfundene, og derfor vil grupper, herunder kvinder, børn, migranter, flygtninge, folk ansat i sektorer som landbrug eller sundhedspleje, såvel som dem, der lever i fattigdom, være særligt sårbare over for medicinresistente infektioner.

Læs også: ‘Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: a systematic analysis’ i tidsskriftet The Lancet

Bannerbillede: Det omfattende misbrug af human antibiotika i kødindustrien er med til at skabe de alvorlige AMR-problemer for verdensbefolkningen. Privatfoto, der dokumenterer den rutinemæssige anvendelse af antibiotika i sædvæske til inseminering af svin.

Visited 21 times, 12 visit(s) today

Skriv en kommentar